ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย
มัธยมต้น

ครูให้หาเพลงหากมีเพลงแนะนำไหมคะเกี่ยวกับ ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม ขอร้องหรือคำสั่ง ประโยครวม ประโยคซ้อน อย่างละสองประโยค ช่วยหาหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

1/117