ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ดนตรี มัธยมต้น

เป็นวิชาดนตรีค่ะ คือช่วยวงกลมข้อที่มันผิดให้หน่อยค่ะ เช่นโน้ตตัวไหนอยู่ผิดก็วงตัวนั้นค่ะ ข้อที่ผิดมีทั้งหมด 5 ข้อค่ะ เป็นเรื่องระดับเสียง... อ่านต่อ

เก็บคะแนน 10 คะแนน เรื่องเสียงบนกุญแจซอล ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่เห็นว่าผิด มีทั้งหมด 5 ข้อ A E C G E D B E A C A F A G

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ดนตรี มัธยมต้น

สอนหน่อยนะๆ ข้อ1และข้อ4ทำแล้ว สอนข้อ2,3,5ก็พอ

คำถามพัฒนากระบวนการคิด จังหวะมีความสำคัญอย่างไร ทำแล้ว เสียงใดบ้างที่ไม่สามารถนำมาเรียบเรียงเป็นทำนองได้ ๒. การประสานเสียงที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ๓. พื้นผิวโฮโมโฟนิกมีลักษณะอย่างไร ทำแล้ว ๔. ๕. บทเพลงใดบ้างมีรูปแบบ AAA

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ดนตรี มัธยมต้น

ใบงานนี้เขาให้อธิบายเกี่ยวกับเพลงที่ชอบผมก็ชอบเพลงคือเพลงเเค่อยากรู้ เเล้วผมก็อธิบายไม่เป็นช่วยสอนหน่อยนะ ต้องส่งวันอังคารนี้เเล้ว🙏_

ใหนักเรียนนาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอรไปรายลักษณะเดานทำใ้ ของว่างที่กำหนดให้ (ศ.๒.๑ ม.6/๔) อง : ชื่อเพลงที่ชื่นชอบ.แต่อมาn้ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพด้านเนื้อหา เกณฑ์การประเมิน คุณภาพด้านเสียง เกณฑ์การประเมิน ด้านองค์ประกอบดนตรี 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ดนตรี มัธยมต้น

ถ้าบทเพลงใช้เครื่องหมายแนเชอรัลและแฟลตกํากับตัวโน้ตตลอดทั้งเพลง บทเพลงนั้นจะมีลักษณะอย่างไร คือครูไม่สอนค่ะ แต่ให้ทำอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจค่... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/7