ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

นาฏศิลป์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ,งานด่วน

'ใบงาน เรื่อง การบูรณาการนาฏศิลป์ กับกลุ่มส' จากการชมโขนพระราชทาน ตอนจองถนน ง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้สุขศึก
นาฏศิลป์
มัธยมต้น

เพื่อน ๆ คะ สมัยอยุธยาตอนต้นมีละครประเภทอะไรบ้างง่า ประเภทนะคะ ไม่ใช่ชื่อเรื่องละครอย่าง รามเกียรติ์ บลา ๆ ขอด่วน ๆ เลยน้าคะ งานด่วนจริง ๆ ค่ะ

1/2