ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยครับ

แบบฝึกหัดที่ ๔ จงบอกว่าประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคชนิดใด ๑. ปัจจุบันนี้การคมนาคมในประเทศของเราติดขัดมาก ๒. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมาจากการเลือกตั้ง ๓. ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์.. ๔. เมื่อเมฆฝนก่อตัวขึ้นในไม่ช้าฝนก็ตก.. . ๕. การทำงานด้วยฝีมือมนุษย์ย่อมละเอียดกว่าการทำงานด้วยเครื่องจักร. ๖. เป็ดปุกทำงานเก่งจนใคร ๆ ก็ชมเธอ.. ๗. ครูสอนให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ๔. เด็กๆ วิ่งไปมาจนฉันเวียนหัว... ๔. ถึงเขาจะร้ายฉันก็ยังรักเขา... ๑๐. วรรณกรรมที่มีคุณค่าต้องพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน ๑๓. วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผูกพันอยู่กับศาสนา.... ๑๒. ถ้าเธอตั้งใจเรียนหนังสือ เธอก็จะได้เกรด ๔. ต๓. ฝนตกเพราะอากาศร้อน... ๑๔. ครูชมเชยนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ๑๕. นิชคุณประสบความสำเร็จเพราะความขยัน. ๑๖. วันเฉลิมประสบความสำเร็จเพราะเขาขยัน.. . ๑๗. ครูลงโทษไม่ให้นิคุณกลับบ้านตรงเวลา.. ๑๘. เสกโลโซทำกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ๑๔. พอฉันกลับถึงบ้านแม่ก็เตรียมอาหารเย็นเสร็จแล้ว. . ๒๐. เรากำลังจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาด ๒๑. บ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยคือบ้านร้าง ๒๒. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนยาก ะ 4 ๒๓. ฉันหรือเขาจะขนะการแข่งขันครั้งนี้ ๒๔. เขาเป็นนักแสดงและนักพูด ๒๕. นักเรียนในโรงเรียนของเรากล่าวต้อนรับผู้มาเยือน ๒๖. เขาเป็นคนดีที่ฉันเพิ่งเคยพบ ๒๗. เขาบอกให้คนใช้หยิบหนังสือ ๒๔. แดงเป็นคนขยัน เพราะฉะนั้นแดงจึงตั้งหลักได้เร็ว ๒๙. ครูบนนักเรียนทุกวัน ๓๐. ลีมินโอขยันอ่านหนังสือแต่ลีมินโฮก็สอบได้คะแนนน้อย 25.-

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ บทประพันธ์อิศรญาณภาษิตค่ะ คือหนูไม่ได้ตรงน้ำเสียงอะคะ เเต่ตรงที่ผู้เขียนต้องการสื่ออันนั้นหนูพอได้นะคะ ช่วยหนูหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

1. สำหรับคนเจอจิตจริตเขลา ด้วยมัวเมาโมห์มาก ในซากผี ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี สำหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด น้ำเสียงของผู้เขียน ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า ใครเลยเล่าจะไม่งามตามเสด็จ 2. จำไว้ทุกสิ่งจริงหรือเท็จ พริกไทยเม็ดนิดเดียวเคี้ยวยังร้อน ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ 3. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้ ที่ห่างปิดที่ชิดไซให้ทะลุ คนจักษุเหล่หลิ่วไหล่พลิ้วพลิก ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ บทประพันธ์อิศรญาณภาษิตค่ะ คือหนูไม่ได้ตรงน้ำเสียงอะคะ เเต่ตรงที่ผู้เขียนต้องการสื่ออันนั้นหนูพอได้นะคะ ช่วยหนูหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

1. สำหรับคนเจอจิตจริตเขลา ด้วยมัวเมาโมห์มาก ในซากผี ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี สำหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด น้ำเสียงของผู้เขียน ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า ใครเลยเล่าจะไม่งามตามเสด็จ 2. จำไว้ทุกสิ่งจริงหรือเท็จ พริกไทยเม็ดนิดเดียวเคี้ยวยังร้อน ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ 3. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้ ที่ห่างปิดที่ชิดไซให้ทะลุ คนจักษุเหล่หลิ่วไหล่พลิ้วพลิก ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป่าว เกี่ยวกับเคเรื่องประโยคค่ะ ของ ม.3 ค่ะ🙏🙏🙏

1.ประโยคข้อใดเป็นประโยคที่ซับซ้อนในภาคประธาน 1. นาข้าวของชาวเสียหายมาเพราะน้ำท่วมอยู่นาน 2. อาหารในโรงงานไม่เหมาะแก่เด็กซึ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโต @ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นผ่ลดีต่อสุขภาพ 4. เด็กๆ วิ่งเล่นลื่นหกล้มก้นกระแทกประตู 5. ก่อนไปทำงานพ่อต้องรดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านทุกวัน @ พี่ของแม่ของพ่อฉันปลูกบ้านหลังใหม่ 2. ประโยคข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคความรวมด้วยกัน 1. เบลล่าและเวียร์กินกล้วยบวชี แต่โป๊บและปั้นจั่นวาดการ์ตูน @ พ่อจะให้ฉันเรียนหนังสือและเล่นกีฬาด้วย หรือจะให้ฉันเรียนหนังสือแต่ไม่เล่น 3. พวกเราจำเป็นต้องขยันหมั่นเพียรมากกว่านี้เพื่อความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา @ เธอบอกว่าจะมาถามสัญญาแต่เธอก็ไม่ทำอย่างที่เคยพูดไว้ 5. คนที่มีน้ำใจและคนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ย่อมได้รับคำชมเชยจากสังคมรอบข้าง 6. เขาไม่ชอบเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะเพราะมีพฤติกรรมแข็งกระด้างจนต้องตักเตือนอยู่เสมอ 3. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคความซ้อน 1. เธอเป็นคนชื่อสัตย์ ทั้งยังทำงานบ้านดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นลูกและสามีจึงมีความสุข 2. ถ้าเธอทำดีต่อเขา แต่เขาไม่ไว้ใจเธอ เธอก็ควรทำดีต่อเขาแต่ไม่ควรไว้ใจเขาเช่นเดียวกัน 3วรนุชซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลครูดีเด่นส่วนวีรภาพซึ่งเป็นผู้จัดการธนาครได้รับรางวัล บุคคลดีเด่น (4)เด็กๆ ชอบให้คุณปู่เล่านิทาน แต่คุณย่าชอบให้เด็กๆอ่านหนังสือ 5. คนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองสมควรถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษเพราะการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นคุณธรรม ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 6. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นประเพณีที่ยืดถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะ เวลานาน 4. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคซับซ้อน 0 เบนซ์ไปน้ำตกแต่เบลล่าจะไปลำปางและเวียร์จะไปด้วย 2. พ่อแม่ทำงานหนักเพื่อให้ลูกมีอนาคตสดใสอันจะนำความปลามปลื้มมาสู่ครอบครัว 3. เธออ้วนจนเดินไม่ไหว เพราะฉะนั้นเธอจึงควรลดน้ำหนัก เพราะอาจจะมีปัญหาสุขภาพ 4. เขาไม่มาตามนัดฉันจึงไปหาเขาที่บ้าน แต่เขาไม่อยู่ฉันจึงตัดสินใจกลับบ้าน 9 ที่สังคมศาลามีดนตรีในวันเสาร์ ดังนั้นเมื่อเขามีเวลาว่าง เขามักพาลูกไปฟังดนตรี 6. เขาแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนเธอแข่งขันว่ายน้ำก็ได้รางวัลเหรียญทอง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องประโยคค่ะ มีบางข้อที่หนูทำไม่ได้หนูงงๆกับรูปประโยคอะค่ะ ของภาษาไทย ม.3 ค่ะ

1.ประโยคข้อใดเป็นประโยคที่ซับซ้อนในภาคประธาน 1. นาข้าวของชาวเสียหายมาเพราะน้ำท่วมอยู่นาน 2. อาหารในโรงงานไม่เหมาะแก่เด็กซึ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโต 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นผลดีต่อสุขภาพ 4. เด็กๆ วิ่งเล่นลื่นหกล้มกันกระแทกประตู 5. ก่อนไปทำงานพ่อต้องรดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านทุกวัน 6. พี่ของแม่ของพ่อฉันปลูกบ้านหลังใหม่ 2. ประโยคข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคความรวมด้วยกัน 1. เบลล่าและเวียร์กินกล้วยบวชี แต่โป๊บและปั้นจั่นวาดการ์ตูน @ พ่อจะให้ฉันเรียนหนังสือและเล่นกีฬาด้วย หรือจะให้ฉันเรียนหนังสือแต่ไม่เล่น 3. พวกเราจำเป็นต้องขยันหมั่นเพียรมากกว่านี้เพื่อความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา 4. เธอบอกว่าจะมาถามสัญญาแต่เธอก็ไม่ทำอย่างที่เคยพูดไว้ 5. คนที่มีน้ำใจและคนที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ย่อมได้รับคำชมเชยจากสังคมรอบข้าง 6. เขาไม่ชอบเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะเพราะมีพฤติกรรมแข็งกระด้างจนต้องตักเตือนอยู่เสมอ 3. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคความซ้อน 1. เธอเป็นคนชื่อสัตย์ ทั้งยังทำงานบ้านดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นลูกและสามีจึงมีความสุข 2. ถ้าเธอทำดีต่อเขา แต่เขาไม่ไว้ใจเธอ เธอก็ควรทำดีต่อเขาแต่ไม่ควรไว้ใจเขาเช่นเดียวกัน 3วรนุชซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลครูดีเด่นส่วนวีรภาพซึ่งเป็นผู้จัดการธนาครได้รับรางวัล บุคคลดีเด่น (4) เด็กๆ ชอบให้คุณปู่เล่านิทาน แต่คุณย่าชอบให้เด็กๆอ่านหนังสือ 5. คนที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองสมควรถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษเพราะการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นคุณธรรม ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 6. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นประเพณีที่ยืดถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะ เวลานาน 4. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนย่อยเป็นประโยคซับซ้อน 0 เบนซ์ไปน้ำตกแต่เบลล่าจะไปลำปางและเวียร์จะไปด้วย 2. พ่อแม่ทำงานหนักเพื่อให้ลูกมีอนาคตสดใสอันจะนำความปลามปลื้มมาสู่ครอบครัว 3. เธออ้วนจนเดินไม่ไหว เพราะฉะนั้นเธอจึงควรลดน้ำหนัก เพราะอาจจะมีปัญหาสุขภาพ 4. เขาไม่มาตามนัดฉันจึงไปหาเขาที่บ้าน แต่เขาไม่อยู่ฉันจึงตัดสินใจกลับบ้าน 9 ที่สังคมศาลามีดนตรีในวันเสาร์ ดังนั้นเมื่อเขามีเวลาว่าง เขามักพาลูกไปฟังดนตรี 6. เขาแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนเธอแข่งขันว่ายน้ำก็ได้รางวัลเหรียญทอง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คือไม่รู้ว่าน้ำเสียงของผู้พูด มันเป็นยังไงอะค่ะ เเต่ตรงที่ผู้เขียนต้องการสื่ออันนั้นหนูพอได้ค่ะ เเต่ตรงน้ำเสียงหนูงงๆ อะค่ะ... อ่านต่อ

1. สำหรับคนเจอจิตจริตเขลา ด้วยมัวเมาโมห์มาก ในซากผี ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี สำหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด น้ำเสียงของผู้เขียน ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า ใครเลยเล่าจะไม่งามตามเสด็จ 2. จำไว้ทุกสิ่งจริงหรือเท็จ พริกไทยเม็ดนิดเดียวเคี้ยวยังร้อน ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ 3. หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้ ที่ห่างปิดที่ชิดไซให้ทะลุ คนจักษุเหล่หลิ่วไหล่พลิ้วพลิก ผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใด. น้ำเสียงของผู้เขียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/162