ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยแก้โจทย์ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

10. พูดดีเป็นศรีแก่ปาก หมายความว่าอย่างไร X.พูดดีมีประโยชน์ ค. พูดมากได้ประโยชน์มาก 11. ข้อปฏิบัติในการอ่านในใจข้อใดไม่ถูกต้อง ก.อ่านจากซ้ายไปขวา ศ.อ่านออกเสียงเบาๆตามไปด้วย 12. การอ่านในข้อใดไม่ควรย่อความ ก.การอ่านสารคดี ค.การเล่าเรื่องหน้าชั้น 13. ข้อใดจัดเป็น “วัจนภาษา” ก.ไฟเขียว ค.ปิ่นมุกไหว้พระ 14.จุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดในการฟัง คือข้อใด ก.ความเข้าใจ ศ.จับใจความสำคัญ ข.พูดถูกต้องคนชอบฟัง ง. พูดเก่งได้เป็นผู้แทนราษฎร ข. ไม่ควรย้อนกลับเพราะทำให้เสียเวลา ง.ทดสอบความเข้าใจด้วยการตั้งคำถามสรุป การอ่านขั้นตอนการทำอาหาร 15.ข้อใดคือส่วนประกอบของการเขียนเรียงความตามลำดับ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ค.หัวข้อ เนื้อเรื่อง สรุป ง.การอ่านโฆษณา ข.น้องหัวเราะ ง. เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะ ข.ความประทับใจ ง.หาเหตุผลสนับสนุน ข. เนื้อเรื่อง คำนำ สรุป ง. หัวข้อ โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง
ภาษา ไทย
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉