ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยแต่งหน่อยค่ะ

ขึ้นงาน ชิ้นงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนพรรณนา ได้ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน วันที่ เดือน พ.ศ. ชั้น เลขที่ ให้นักเรียนเขียนความเรียงตามหัวข้อที่กำหนด เรื่อง โดยใช้การเขียนแบบพรรณนาโวหาร ความยาวประมาณ ๑๕-๑๘ บรรทัด ซ ธรรมชาติที่ปรารถนา ซวีรบุรุษในดวงใจ ซ ความภาคภูมิใจในแผ่นดิน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏻

แบบฝึกหัดที่ 15 คำซ้อน ข้อใดเป็นคำซ้อน 1. ก. หน้าที่ ข. ที่จอดรถ ค. รถไฟฟ้า ง. ทรัพย์สิน ก. เจ้านาย ค. ข้าวเจ้า ง. เจ้าพระยา 2. ข. เจ้าที่ ก. พื้นๆ ก. อดมสมบูรณ์ 3. ข. เดือดร้อน ค. ก่อหวอด ง. ทรชน ค. อุดมศึกษา ค. กิจธุระ ค. ภิกษุณี ข. อุดมการณ์ ง. อุดมคติ 4. 5. ก. กิจการ ข. กิจกรรม ง. ธุรกิจ ก. ภิกษุสงฆ์ ก. เนื่องๆ ก. สุรนารี ก. ท่าน้ำ 6. ข. สังฆกรรม ง. อาสน์สงฆ์ 7. ข. เนื่องนิตย์ ค. นิตยสาร ง. สารเลว 8. ข. บ่อเกิด ค. เจ้าสาว ง. กล้าหาญ 9. ข. คอยท่า ะ ค. ตั้งตัว ง. เสรีภาพ 10. ก. ตัดสิน ข. เต็มที่ ค. ไว้ตัว ง. กันท่า 11. ก. งูเห่า ข. หมอง ค. งูเงียว ง. แม่ง 12. ก. ยกเค้า ข. ยกเลิก ง. แม่ยก ค. ยกเมฆ 13. ก. ประชานิยม ข. ประชาธิปไตย ค. ประชาชน ง. ประชาชาติ 14. ก. ดูแล ข. ดูถูก ค. ฟองน้ำ ง. พิจารณา 15. ก. วิชาการ ข. ยานอวกาศ ค. ยานพาหนะ ง. ราชพาหนะ 16. ก. ผลไม้ ข. รูปธรรม ข. แปรเปลี่ยน ค. รูปสมบัติ ง. รูปร่าง 17. ก. นำตก ค. ดาวเทียม ง. รางวัล 18. ก. เท็จจริง ข. มิตรภาพ ค. ฐานทัพ ง. สนามม้า 19. ก. อบายมุข ข. นรกภูมิ ง. ข้อหา ค. แสวงหา 20. ก. ครอบครอง ข. ต่อรอง ค. พันธกิจ ง. ฟ้าผ่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ🙏

แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน เรื่อง รามเกียรติ ตอนนาราย์ปราบนนทก คำชี้แจงให้นักเรียน เรียงลำดับข้อต่อไปนี้ ตามลำดับก่อนหลัง โดยเขียนหมายเลขตั้งแต่ ถึง ๑๐ -พระอิศวรประทานให้ตามต้องการ นนทกจึงมีนิ้วเพชรที่สามารถชี้สังหารใตร ๆ ได้ นนทก นั่งประจำอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส มีหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดา ใคร ๆ ก็จึงพอใจที่ได้รับ บริการจากนนทก ยื่นเท้าให้ล้างแล้วยังไม่พอ ว่าง ๆ ก็ได้แหย่เย้าถอนผมนนทกเล่น เพียงแต่ถูกหยอกเล่นเหมือนทุกวัน นนทกก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที เทวดาที่มา ยั่วแหย่นนทกถูกสังหารเสียมากมาย ไม่ทันนาน นนทกก็มีใจกำเริบ ไม่ยับยั้งชั่งใจ และไม่ใคร่ครวญว่าจะใช้นิ้วเพชรนั้นอย่างไร ร้อนถึงพระอิศวรต้องมาแก้ที่ต้นเหตุ หลังจากใคร่ครวญดูแล้วก็เห็นว่า การที่จะตอบแทน ความดีความชอบด้วยการมอบอำนาจให้นั้น คงจะเหมาะกับผู้ที่รู้จักใช้และควบคุมอำนาจเท่านั้น แต่ถ้าผู้ใด ได้รับรางวัลตอนแทนแล้ว "กลับทรยศกระบถใจ ทำการหยาบใหญ่ถึงเพียงนี้" ก็จำจะต้องถูกลงโทษ นนทกแค้นใจ แต่จะหาทางตอบโต้ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีกำลัง หรืออำนาจ จึงไปหาเจ้านายคือ พระอิศวร แล้วร้องเรียนว่าตนทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขอสิ่งใดเป็นรางวัลเลย วันนี้จะมาทูลขอให้มีฤทธิ์สามารถลงโทษผู้ที่มารังแกตนได้ นนทกลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามและได้ทำศึก สงครามกันยาวนาน ผู้ที่พระอิศวรขอให้มาลงใโทษนนทกคือพระนารายณ์ นางรำกลับร่างเป็นพระนารายณ์แล้วเหยียบทนนทกไว้เพื่อสังหาร นนทกจึงต่อว่าพระ นารายณ์ว่าเอาเปรียบมีถึงสี่มือแต่ก็ยังไม่กล้าสู้กันชึ่ง ๆ หน้า พระนารายณ์ท้าว่าขอให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบ หน้า ยี่สิบมือ และมีอาวุธพร้อมสรรพ ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์สองมือ จะได้สู้กันในโลกมนุษย์อีก ครั้งหนึ่ง พระนารายณ์ไปปราบนนทกโดยแปลงร่างเป็นนางรำไปรำยั่วนนทกให้รำตามด้วยท่าต่าง ๆ เมื่อถึงท่าชี่นิ้วลงที่ต้นขา นนทกก็ขาหักเพราะเดชนิ้วเพชรของตนเอง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
PromotionBanner
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะพี่ๆ

แบบฝึกหัดที่ 14 คำประสม ข้อใดเป็นคำประสม 1. ก. หมาดำ ข. ชาวนา 2. ก. ขอบเขต ค. ก่อสร้าง 3. ต่างๆ ข. สุริยเทพ 3. ก. ของขวัญ ค, ตั้งใจ 3. จิตใจ ข. ของใคร 4. ค. ใครๆ 4. สร้างสรรค์ ก. ธรรมดา ข. ปรัชญา 5. ก. กิจกรรม ค. วิทยากร 4. ดีใจ ข. กิจธุระ ค. กิจจะลักษณะ 6. ก. ความดี 4. กิจการ ข. ดีชั่ว ค. รูปร่าง 3. พลศึกษา 7. ก. ธรรมการ ข. กรรมกร ค. ธรรมชาติ 4. การเมือง 8. ข. ที่ดิน ข. ลูกปลา ก. ที่นี้ ค. ที่บ้าน ค. ลูกม้า 4. ที่โรงเรียน 9. ก. ลูกช้าง 4. ลูกแรด 10. ก. พ่อเธอ ข. แม่ฉัน ค. พ่อครัว ง. แม่ด่า ก. น้ำไหล ข. น้ำมนตร์ 11. ค. โยกเยก ง. จะจะ 12. ก. กลเม็ด ข. กลศาสตร์ ค. กลยุทธ์ ง. เล่ห์กล 13. ก. คำจุน ง. ยุ่งยาก ง. ม้าวิ่ง ข. ธนาคาร ค. หมอความ 14. ก. เสแสร้ง ข. เครื่องบิน ค. สุขภาพ 15. ก. ลมพัด ข. พัดลม ง. แข็งแรง ค. ลมแรง 16. ก. หัวหอม ค. หน้าตา ง. หัวหู ข. หอมหวน ข. แม่เหล็ก ค. บ้านเรือน ง. เรื่องรอง 17. ก. ตลับตะแลง ข. สำเร็จ ค. โสโครก ง. ช่างทอง 18. ก. จารชน 19. ก. สาบสูญ ข. สูญสิ้น ค. ศูนย์สูตร ง. ศูนย์กลาง ค. หมูๆ ง. ร้องไห้ 20. ก. นักเรียน ข. เด็ดขาด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/129