ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่ะ🥺

23:17 ← คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบคำถาม ใบงานที่ 5 : สมบัติ 4 วิบัติ 4 อีกด้วย 4G กรณีศีกษาที่ 1 ดนัยเป็นบุตรชายคนเดียวของพ่อแม่ ซึ่งเป็นนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย พ่อบอกกับดนัยว่า ตนัยโชคดี ที่เกิดมาในยุคที่เมืองไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่เหมือนสมัยที่พ่อยังเป็นเด็ก บ้านเมืองเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมา เป็นระบอบประชาธิปไตยไม่นาน ตอนนั้นประเทศกำลังพัฒนา ประชาชนก็ยังมีวิถีชีวิตไม่สะดวกสบายเหมือน ||| ll 59% ปัจจุบัน เมื่อตนัยเรียนจบปริญญาเอก เขาได้ทำงานที่เขาชอบ โดยเข้ารับราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เขามีผลงานการค้นคว้าทดลอง การนำพืชสมุนไพรไทยไปทำยารักษาโรค จนเป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย หัวหน้างานของดนัยสนับสนุนงานของเขาทุกด้าน ดนัยจึงมีกำลังใจทำงานและอุทิศเวลาให้กับการ พัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทย และทดลองนำพืชสมุนไพรไปใช้รักษาโรคได้หลายโรค จากนั้นเขามีโอกาสไปศึกษาดู งานต่างประเทศหลายประเทศ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสูงใหญ่ บุคลิกดี ทำให้เขาสามารถเข้าสังคม กับคนได้ทุกชาติทุกชนชั้น และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกคน ปัจจุบันนี้เขาได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้านวิทยาศาสตร์หลายรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเป็นส่วนใหญ่ และยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติ คําถาม • ดนัยประสบผลสําเร็จในชีวิตเนื่องจากมีหลักกรรมในข้อใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ Ċ -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/96