ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

9. คำถามทบทวน ลักษณะทางกายภาพของคลื่น • สันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใด คำตอบ • คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใด คำตอบ 10. แอมพลิจูดของคลื่น จะขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการรบกวนตัวกลาง - ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานน้อย คลื่นจะมี - และ ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานมาก คลื่นจะมี 11. เพราะเหตุใดคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูง จึงสามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่งทะเลได้มาก คําตอบ 12. ความถี่คลื่น (1) คือ จำนวนรอบที่ตัวกลาง มีหน่วยเป็น - ความถี่น้อย ลูกคลื่นน้อย คลื่นมีความถี่ - ความถี่มาก ลูกคลื่นมาก คลื่นมีความถี่ 13. นักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่น . เคลื่อนที่จากจุด A ไป B และพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บน ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้น ลงในแนวดิ่ง ดังภาพ คำตอบ คลื่นสปริงนี้มีความเป็น หรือ ภาพตัดขวางผิวหน้าของน้ำ โจทย์ถามว่า ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด คำตอบ คลื่นน้ำที่มีความเป็น 14. โจทย์ถามว่า ถ้านักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที สังเกตคลื่นในสปริงที่เกิดขึ้นได้เป็นดังภาพ คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด เรื่องที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15. ลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่น ความยาวคลื่น.. ตอบ ในการเคลื่อนที่ ระยะในแนวดิ่ง (cm) - เป็นคลื่นที่.. - จะอาศัยการเหนี่ยวนำ - เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว ๆ - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 16. แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 17. การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 18. การเกิดโทษต่อมนุษย์จากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 19. คำถามทบทวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ความถี่ ความยาวคลื่น และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตอบ แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใด B ระยะในแนวระดับ (cm) เพื่อส่งผ่านพลังงานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในตัวกลางอื่น CoXXI

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาาา

....... ใบงานที่ วิชา ชั้น ม.1 ห้อง....….... เลขที่........ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 5.1 ม.1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ บค้นข้อมูล คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความลักษณะภูมิอากาศในทวีปเอเชีย แล้วเต็มชื่อเขตภูมิอากาศลงในช่องว่าง ลักษณะภูมิอากาศ 1. อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 2 C ฤดูหนาวอุณหภูมิสูงสุดมีค่า ต่ำกว่า -3 C ได้แก่ ดินแดนรัสเซีย 2. ฤดูร้อนมีความชื้นจากพายุฤดูหนาวอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 5 C ได้แก่ ทิศ ตะวันออกของจีน คาบสมุทรเกาหลี และตอนบนของญี่ปุ่น 3. ฤดูร้อนอากศร้อนและแล้ง ฤดูหนาวอากาศอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ย 17 C ได้แก่ ดินแดนที่ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิสราเอล ซีเรีย ตุรกี 4. กลางวันอุณหภูมิเฉลี่ย 13 C กลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่า OC ได้แก่ บริเวณ เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และคาซัคสถาน 5. อุณหภูมิสูงตลอดปี เฉลี่ยเกิน 27 C เช่น อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ 6. มีลมมรสุมพัดผ่าน มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 2,500 มิลลิเมตร ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ เมียนมา ภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย และเวียดนามกลาง 7. มีความชื้นจากพายุหมุนเขตร้อน มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย 18 ·C ได้แก่ บริเวณ ตะวันตกของจีน และตอนใต้ของญี่ปุ่น 8. อุณหภูมิของอากาศลดลงตามความสูงของพื้นที่ บริเวณที่พบ เช่น เทือกเขา หิมาลัย ที่ราบสูงทิเบต 9. มีฤดูร้อนและฤดูแล้งสลับกันอย่างเห็นได้ชัด ฤดูฝนฝนตกในช่วงลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ ส่วนฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง ได้แก่ พื้นที่ส่วนของคาบสมุทรอินเดียและ คาบสมุทรอินโดจีน 10. อุณหภูมิต่ำตลอดปี ได้แก่ บริเวณตอนเหนือของรัสเซีย พืชสามารถขึ้นได้ในฤดู ร้อน ได้แก่ มอสและไลเคน เขตภูมิอากาศ 17 .... N

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 2
1/237