ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ย พัห์โว «<= = ๑จ ๑= ล“ | ละวิธี ข้! ) .เหนกเรียนเขียนบรรยายเทคนิคการออมเงิน 8 วิธี โดยยกตัวอย่างประกอบแต่ละวิธี ให้เห็นชัดเจน ป 1.รู้จักคุณค่าของเงิน 4. เปิดบัญชีเงินฝาก 5. ทํางานแลกเงิน 6. คิดก่อนใช้เงินว่าจําเป็นจริง ๆ หรือไม่ |/..2.2.22ว02062060606239366356635556
การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

1.ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่สุดได้เเก่ข้อใด"ตอบข้อไหนเหรอกั๊บบ✨🧤🙆" ก.Material(วัสดุ) ข.Money(เงิน) ค.Management(ข้อมูลข่าวสาร) ง.Man(พนักงาน,เเรงงาน)

การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

สวัสดีค่ะพี่ๆ คือคุณครูท่านสั่งงานกลุ่มมาให้จับกลุ่มกัน4คนหาของที่มันพังเเล้วที่เป็นของใช้ในบ้านของตัวเองอ่ะค่ะ(พวกของที่เป็นเทคโนโลยี) ถ่ายรูปตอนมันพังvsตอนซ่อมเสร็จเเล้ว เเต่ทีนี้ที่บ้านของหนูกับเพื่อนมันไม่มีอะไรพังเลย เลยอยากให้พี่ๆช่วยหน่อยค่ะ

การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

คำถามนี้เรางงมากเลยค่ะ แค่ข้อ4นะคะ

ธรรมและจริยธรรมและการใช้ทรัพยาการในการปฏิบัติงาน ใบอ้อและต้นข้าว เบหมายให้ ายของเดือน งานประดิษฐ์ ข้อจึงตัดสินใจ ฐ์ และช่วยลด ที่ตนเองคิด ต้ถูกครูตําหนิ และหักคะแนน ร 3 ๆ ใช้คุณธรรมข้อใด เพราะเหตุใด
1/7