ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

132 บทที่ 6 | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | A กิจกร กิจกรรมที่ 6.2 1. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ - ครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วจะมีความสุข ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นครอบครัว ที่ไม่มีความสุข • ในช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาด แม่จึงไม่ให้ลูกไปโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีสุนัขหลายตัว เด็กชายหนึ่งเรียนหนังสือไม่เก่ง จึงถูกมองว่าจะสอบเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ไม่ได้ และในอนาคต จะตกงานและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต - นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เพราะเห็นว่าที่ผ่านมารุ่นพี่ ไม่ได้สวมเหมือนกัน - จากนวิจัยพบว่า จังหวัดที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี แสดงว่าคนที่อยู่ภาคกลาง จะมีความสุขมากที่สุดในประเทศ แต่คนส่วนใหญ่ หญิงคนหนึ่งไปขโมยนมผงในร้านสะดวกซื้อแล้วถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่เห็นด้วย เพราะหญิงคนนั้นไม่มีเงินซื้อนมไปให้ลูกที่เพิ่งคลอด คนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยและถูกครูตำหนิอยู่เสมอ จะทำให้เขาเรียนหนังสือไม่เก่ง และเข้ากลุ่มกับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

132 บทที่ 6 | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | A กิจกร กิจกรรมที่ 6.2 1. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ - ครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วจะมีความสุข ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นครอบครัว ที่ไม่มีความสุข • ในช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาด แม่จึงไม่ให้ลูกไปโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีสุนัขหลายตัว เด็กชายหนึ่งเรียนหนังสือไม่เก่ง จึงถูกมองว่าจะสอบเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ไม่ได้ และในอนาคต จะตกงานและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต - นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เพราะเห็นว่าที่ผ่านมารุ่นพี่ ไม่ได้สวมเหมือนกัน - จากนวิจัยพบว่า จังหวัดที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี แสดงว่าคนที่อยู่ภาคกลาง จะมีความสุขมากที่สุดในประเทศ แต่คนส่วนใหญ่ หญิงคนหนึ่งไปขโมยนมผงในร้านสะดวกซื้อแล้วถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่เห็นด้วย เพราะหญิงคนนั้นไม่มีเงินซื้อนมไปให้ลูกที่เพิ่งคลอด คนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยและถูกครูตำหนิอยู่เสมอ จะทำให้เขาเรียนหนังสือไม่เก่ง และเข้ากลุ่มกับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

132 บทที่ 6 | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | A กิจกร กิจกรรมที่ 6.2 1. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ - ครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วจะมีความสุข ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นครอบครัว ที่ไม่มีความสุข • ในช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาด แม่จึงไม่ให้ลูกไปโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีสุนัขหลายตัว เด็กชายหนึ่งเรียนหนังสือไม่เก่ง จึงถูกมองว่าจะสอบเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ไม่ได้ และในอนาคต จะตกงานและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต - นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เพราะเห็นว่าที่ผ่านมารุ่นพี่ ไม่ได้สวมเหมือนกัน - จากนวิจัยพบว่า จังหวัดที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี แสดงว่าคนที่อยู่ภาคกลาง จะมีความสุขมากที่สุดในประเทศ แต่คนส่วนใหญ่ หญิงคนหนึ่งไปขโมยนมผงในร้านสะดวกซื้อแล้วถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่เห็นด้วย เพราะหญิงคนนั้นไม่มีเงินซื้อนมไปให้ลูกที่เพิ่งคลอด คนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยและถูกครูตำหนิอยู่เสมอ จะทำให้เขาเรียนหนังสือไม่เก่ง และเข้ากลุ่มกับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

1.... ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดยพิจารณาข้อความว่าถูกหรือผิด แนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คือแนวคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 3................ออกแบบในบางจุดที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพในการสร้างข้อมูล 2..... 4.. แนวคิดเชิงคำนวณสามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ...................ปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย สามารถทำให้ปัญหานั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น 6... ปัญหาย่อยแต่ละปัญหานั้นสามารถใช้รูปแบบในการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้ 7.... การค้นหาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถนำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ได้ ..........................นวณช่วยให้จดจำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก 9...............การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการแก้ปัญหา ......................สำคัญเพื่อให้สามารถมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น คือ แนวคิดเชิง 10......... นามธรรม ตอนที่ 2 : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ตรงกับความหมายให้ถูกต้อง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการทำงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ...การทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 4. อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ประกอบขึ้นแล้วสามารถจับต้องได้ ข้อมูลดิบที่ต้องการประมวลผลหรือจัดเก็บให้เป็นระบบ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 5.. ตอนที่3 ให้นักเรียนบอกหลักการในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง 1... 2.. 3..

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

วิชา เทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี เลขประจำตัว คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง คือ ตอบ 2. การแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน คืออะไร และมีอะไรบ้างยกมา 3 ข้อ ตอบ 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีกี่ด้าน อะไรบ้าง ตอบ 4. เขื่อนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตอบ 5. ให้นักเรียนบอกเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันมา 1 อย่าง พร้อมอธิบาย ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ จาก การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ตอบ เลขที่..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี นะคะ มีใครพอจะรู้มั้ยคะ ครูไม่สอนเลย ก็ให้ทำแล้ว

3. ให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการทำความสะอาดเสื้อผ้า พร้อมบอกผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในด้านต่าง ๆ (6 คะแนน) การผ้ากับก้อนหิน เครื่องซักผ้าแบบกลไก กระดานซักผ้า เครื่องซักผ้าแบบ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องซักผ้าแบบถังเดียว ที่มีระบบควบคุมซับซ้อน เครื่องซักผ้าแบบถังเดียว (ถังซักและปั่นแห้ง) ด้านความต้องการทางสังคม 22 1000 เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง (ถังซักและถังปั่นแห้ง) ….…….…...

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ#ม.1

ชุมชนของวารีอยู่ติดริมคลอง มีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก เธอจึงรวมกลุ่มกับเพื่อน , ปรึกษากันว่าจะนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์อย่างไร โดยเธอและเพื่อน ๆ ต่างมีความคิดเห็น ที่ตรงกันว่าจะทำกระเป๋าจากผักตบชวา โดยแบ่งหน้าที่กันทำงานตามความถนัด และเมื่อมีปัญหา เกิดขึ้นต่างก็ช่วยกันแก้ปัญหา ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 1 จากสถานการณ์นี้ การทำงานของวารีเป็นอย่างไร 2 วารีควรทำอย่างไรเพื่อต่อยอดเป็นการสร้างรายได้และเป็นการสร้างอาชีพในอนาคต ชุมชนของดารามีไผ่อยู่เป็นจำนวนมาก ครูได้กำหนดให้ทำงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น เป็นกลุ่ม ดาราต้องการประดิษฐ์วัสดุจากไผ่ แต่เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ต่างฝ่ายต่างยกเหตุผลของตนมาอ้างว่าสิ่งที่ตนเองคิดดีกว่า จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งทำให้ดาราและเพื่อนที่มีปัญหาต้องทำงานประดิษฐ์ชิ้นนี้คนเดียว จากสถานการณ์นี้ การทำงานของดาราเป็นอย่างไร นักเรียนคิดว่าสถานการณ์นี้ ควรมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/13