ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🥺🥺

แบบฝึกทักษะ (แสดงวิธีทำ) ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจจะเช่ารถจากบริษัท A หรือ บริษัท B และมีข้อมูล ดังนี้ บริษัท A คิดค่าเช่ารถ 180 ดอลลาร์/สัปดาห์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัท B คิดค่าเช่ารถ 100 ดอลลาร์/สัปดาห์ โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 20 เซนต์/ไมล์ (1 ดอลลาร์ เท่ากับ 100 เซนต์) จงหาจำนวนไมล์ที่ต้องจ่ายค่าเช่ารถจากบริษัท B มากกว่า บริษัท A

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

อยากสอบถามหน่อยค่ะว่า Pat6ความถนัดศิลปากรรมศาสตร์ และ Pat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกเรื่องอะไรบ้างหรอคะ แล้วพอจะมีสรุปมั้ยคะ พอเป็น... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ใครรู้บ้างงับพี่ๆเพื่อนๆ🤞😥

คะแนน แบบทดสอบหลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แหล่งพลังงาน (Source.of.energu) ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล 1) ข้อใดไม่จัดเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable energy) ก. หินน้ำมัน ข. ถ่านหิน ค. พลังงานชีวมวล ง. ปิโตรเลียม 2) ข้อใดคือถ่านหินที่ให้ความร้อนสูงที่สุด ก. พี่ทุ ค. บิทูมินัส 3) ข้อใดคือถ่านหินที่มีปริมาณคาร์บอนสงที่สุด และถ่านหินที่ยังพบซากพืชปนอยู่ ตามลำดับ ข. ลิกไนต์ ง. แอนทราไซด์ ก. พีท และ แอนทราไซด์ ข. บิทูมินัส และพีท ง. ขับบิทูมินัส และ แอนทราไซด์ ค. แอนทราไซด์ และ พีท 4) สารประกอบชนิดใดที่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ก. เคอโรติน ข. เคอโรเจน ค. กลีเซอรอล ง. เบนซีน 5) ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ซากพืชและสัตว์แปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ก. อุณหภูมิ ข. ความดัน ค. ระยะเวลาที่เหมาะสม ง. ถูกทุกข้อ 6) ปิโตรเลียมประกอบด้วยสิ่งใด ก. น้ำมันดิบ ถ่านหิน ข. แก๊สธรรมชาติ แก๊สโซฮอล์ ง. น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ ค, แก๊สธรรมชาติ หินน้ำมัน 7) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ สารในข้อใดมีจุดเดือดต่ำที่สุด และน่าจะเป็นยางมะตอย(บิทูเมน) ตามลำดับ หอกลัน A ก. สาร A และ C ข. สาร A และ D น้ำมันดิบ C ค. สาร C และ B ง, สาร D และ A HEAT 8) ปฏิกิริยาการเผาไหม้สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงปิโตรเลียมให้แก๊สชนิดใดมากที่สุด ก. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ข. แก๊สในโตรเจน ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ง. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ -) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ก. ใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ข. เป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ ง. พลังงานทดแทนมีต้นทุนต่ำ ราคาถูก ค. ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 2) ประเทศไทยมีการใช้แหล่งพลังงานชนิดใดมากที่สุด ก. ถ่านหิน ข. ปิโตรเลียม ค. พลังงานแสง ง. พลังงานชีวมวล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

แบบทดสอบ การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์และความน่าจะเป็น 1. จงเขียนแซมเปิลสเปซและหา n(S) ของการสอบถามครอบครัวจำนวน 3 ครอบครัวว่ามีเครื่องซักผ้าหรือไม่ (1 คะแนน) มีไม่ไม่ มีมีไม่ ม มม ) ไม / ไม่ ไม่ มี ไม่ม่ 7ม่ ไม่ มีม 2 x 2 x 2 n (5) = 3 รอแก้ 2. จงเขียนการทดลองสุ่มที่ได้จากการทอดลูกเต๋า 2 ลูก (1 คะแนน) 3. จงเขียนแซมเปิลสเปซจากการหยิบตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ที่สนใจ โดยหยิบได้พยัญชนะ (1 คะแนน) 5 = } 4 ,6, 32, E) F,", # ,I , J , k, 4, N,0, P,9 , K, 5 11, U,V, 4, X, Y,z Evd 2 b, C , b,F, E, H, 3 , K, -, M , N, ,9 *, S, T, V W, *, Y, 4. จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมน้อยกว่า 6 หรือผลรวมมากกว่า 11 จากการโยนลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง (1 คะแนน) 5. นำจดหมาย 3 ฉบับ ใส่ในตู้ไปรษณีย์จำนวน 4 ตู้ จงหาความน่าจะเป็นที่จดหมายทุกฉบับอยู่ในตู้เดียวกัน (0.5 คะแนน) n25) 4. x n(6) = 24 x 1 X 1 * X 1x! * x 4 x4 1 PCE) - 16 --

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ เลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับ ขอบคุณมากครับ

Yow thir WORK? Call Do you sometimes dream of a job that is easy and fun? Here are some great jobs. A DREAM JOB wooSH! *Ella, twenty-Me, tets her ay for sleeping Tommy, thirty, tests waterslides for a travel 1 wark from nine to tive, but my ob is not very detmanling! What do I do) Well. evty day. I go to work and I sleep - I sep in a huge, omforable bod. Iknow it docsnt sound like work, but my 16 Enpluyer is a factory that makcs beis. They Want to test the beds and adwertise the confortable 2% I think Ivะ got the best job in the world. No oIe belicves me when I tell them what I do, I fy to holiday resorts round the world aral test Waler slidesl write down the answers to questions GIES So, 5ome days, I sicep in the shop window 540 customers can Watch met I write แ blog about the experience. Its orly far a monith arnd I reed 15 the money for my studics. I earn thirty pounds a 25 Is it fแm. And I ask pweoplee their oiin about the water slides, 50 I meet lots of people. I'n also rspMMsllle for testing Safety. This yar I'm warking in Spain, Turkey, Mexico arnd the USA. I carn a good salary and he lots of fun. It can 36 be a bit utpleasant when its cold. but apart froth that, its greut, I loe it 26. Why does Ella wark for a factory? 3. To earn extra maney 6. To help her mother C. She likes to sleep d. To earn money for her studies 27. What does Ella do after sleeping? 3. She tests Water slides. ๒. She tests safety of holiday resorts. C. She travels to different countries. d. She writes a blog. 28. earns a lot of money. 3. Ela b. Tommy C. Ela and Tommy d. Neither Ella nor mmy 29. The Word opinion" (Line 25) means. a. how safe something is ๒. what people think C. What people enjoy d. to blog 30. What does Tommy NOT Like about his job? a. He does not Like the pay. b. He does not Like the travel. C. He does not like the cold. d. He does not like meeting other people.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยแต่งเพลงเกี่ยวข้าวหน่อยได้มั้ยคะ (กลอนไร) (อันนี้ภาพตัวอย่างฉันทลักษณ์ค่ะ)

แผนผังกลอนเพลงเกี่ยวข้าว มาเถิดหนา แม่มา แม่คุณอย่าช้า ร่ำไร พี่จะเป็นซออู้ น้องเป็นซออ้ มาช่วยกันสี ให้เพลิดเพลินใจ พอพี่ขยับร้อง น้องก็ขยับรับ ต่างคนต่างขยับ กันว่องไว มาเถิดหนา จะพาไป ดูเขาตีไก่ ที่บ่อนเอย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยถอดคำประพันธ์หน่อค่ะ

๑ นางฟังตอบปลอบประโลมพระลูกน้อย สารพัดศัตรูไม่สู้กลัว เจ้าม้วยมอดวอด้วายจะตายด้วย พ่อกลับคืนฟื้นพ้นชีวงคต แม่ได้พลอยพึงบุญพ่อทูนหัว ได้รอดตัวมาถึงเกาะเพราะโอรส เป็นเพื่อนม้วยมรณาให้ปรากฏ ค่อยเปลื้องปลดทุกข์ทนของชนนี ฯ ยิ่งรักราชธิดามารศรี ๑ พระหน่อไทได้สดับอภิวาท ให้อยู่ที่เงื้อมผาศิลาลาย เก็บได้ใส่ห่อผ้ามาถวาย จึงเชิญนางย่างเยื้องขึ้นคิรี แล้วเที่ยวไปในเกาะเสาะลูกไม้ นางเสวยส้มสูกกับลูกชาย 9 จะกล่าวฝ่ายนายโจรใจฉกาจ คุมสลัดอัศตันวิลันดา มีกำปั่นนั้นยาวยี่สิบเส้น หมากมะพร้าวส้มสูกปลูกไว้กิน เลี้ยงทั้งแพะแกะไก่สุกรห่าน ค่อยเหือดหายหิวโหยที่โรยรา ฯ เป็นเชื้อชาติอังกฤษริษยา เป็นโจราห้าหมื่นพื้นทมิฬ กระทำเป็นตึกกว้านสถานถิ่น ไม่รู้สิ้นเอมโอชโภชนา คชสารม้ามิ่งมหิงสา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ต้องส่งวันนี้🙏🙏

M @ A Vo) (เ จิย ll LTE2 4 Vo) 4G 11:32 65% แบบฝึกหัดเรื่อง ร้อยละโดยมวล กับ m. @ 10 %d C = M แบบฝึกหัดเรื่อง ร้อยละโดยมวล กับ moVL 1. สารละลายกรดซัลฟิวริก (H,SO,) เข้มข้นร้อยละ 35 โดยมวล มีความหนาแน่น1.26 g/ml ที่ 20 องศาเซลเซียส สารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใด ในหน่วย moVL 2. สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (MeSO,) เข้มข้น 2 moV/L มีความหนาแน่น 1.8 g/ml ที่ 20 องศาเซลเซียส จงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวล 3. (ENT), ผ่านก๊าซ A ลงในน้ำจำนวนหนึ่ง ได้สารละลายกรด B ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวล และ มีความหนาแน่น1.1g/cm ถ้ามวลโมเลกุลของ B = 66 สารละลายกรด B มีความเข้มข้นกี่ mo/L < 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/5272