ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า ฮือจะต้องส่งแล้วแง ช่วยหน่อยน้าค้า ขอบคุณค่า💘🥺

1. รูปสีเหลียมด้านขนานรูปหนึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว 16 และ 30 เซนติเมตร และด้านหนึ่งยาว 17 เซนติเมตร ส่ ๑.รื่อ๑จ้ ส| จ่..ส่ 5ร รูปสีเหลียมนี่เป็นรูปสีเหลี่ยมชนิดใด
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า ฮือจะต้องส่งแล้วแง ช่วยหน่อยน้าค้า ขอบคุณค่า💘🥺

1. รูปสีเหลียมด้านขนานรูปหนึ่งมีเส้นทแยงมุมยาว 16 และ 30 เซนติเมตร และด้านหนึ่งยาว 17 เซนติเมตร ส่ ๑.รื่อ๑จ้ ส| จ่..ส่ 5ร รูปสีเหลียมนี่เป็นรูปสีเหลี่ยมชนิดใด
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า อันนี้จาส่งแล้ว🥺

เดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2 เมตร และฝูง 1.20 เมตร แขาพบว่ามีเกียฉ่อา1 2.50 เมตร สําหรับใช้ร บสมอบก โดยต้องใช้เชือกอย่างน้อย 50 อบกจะอยู่ห่างจากเต็นท์ได้มากที่สุดกีเมตร จงหาว่า เมื่อแมนตอกสมอบก ดังรูป สมอ ซึ่งมี ศค ฟ. ขณะที่แมนกําลังกางเต็นท์สามเหลี่ยมห6 เต็นท
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยคิดคำตอบหน้อยได้ไหมคะเรางงจริงๆ

ๆ ม : -= ๕ ง เ 7, ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากดาวพุธประมาณ 5.5 % 107 กิโลเมตร ถ้าความเร็วของแสงเป็น 5 % 10* ง ่ ฆ่ ฆ่ ซ่ ฆ , ต่อวินาที เวลาทีแสงใช้ในการเคลื่อนทีมายังดาวพุธเป็นเท่าไร 1 7”6 1. 1.1% 10*วินาที 2 1.1% 10” วินาที 3., 11 2 10 รบพ ด 11 4 10” วินาที
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อ5ตอบอะไรคะ🙏

'ครระร ผู ใบงานที่ 5 ) จ " เรอง เซตทเท่ากัน คําขี้แจง : จงพิจารณาเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่ามีข้อใดบ้างที่เป็นเซตที่เท่ากัน พร้อมทั้ง 1. ค = (% | « เป็นจํานวนคี่ระหว่าง 1 และ 10) 6 1557 9 2 5 0อา23.09 8=(% ๕1|%<10 3. ค = [10, 20, 30, 40) 8 = (30, 40, 10, 20, 30) ส ค |% = และ2-29 8=[69 5., 4 =[7, 14, 21, 28] 8=(7%%๓|%6ผ และ%< 9
1/3772