ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มัธยมต้น

ขออนุญาตสอบถามครับ คือผมสนใจที่จะสอบเข้าร.ร.เตรียมอุดม(เล็ก)รัชดาม.4 คือเท่าที่หาข้อมูลมามีคนบอกว่าข้อสอบไม่ยากเท่าเตรียมใหญ่ ผมอยากจะทรา... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

มีใครพอจะบอกได้ไหมคะว่าใช้สูตรอะไร ตอนนี้หัวตือหมดแล้วค่ะ🥺

8. ลวดตัวนำโลหะขนาดสม่ำเสมอมีปริมาณกระแสต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 1.0X10 ค/m และความหนาแน่นของ 2 ฮิเล็กตรอนฮิสระเป็น 5X10 ตัวต่อลูกบาศท์เมตร จงหาอัตราเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระในเส้นลวด 28 ( 1.25 m/s ) 9. ลวดทองแดงมีขื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร และมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระ 2.0x10 ตัวต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร เมื่อนำมาต่อกับแบตเตอรี่ ทำให้อิเล็กตรอนอิสระเคสื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.0X10 เมตร/วินาที จงหา -4 จำนวนอิเล็กตรอนอิสระที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวดนี้ในเวลา 10 วินาที (4X10" อนุภาค)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

o-net 64 เฉลยคือข้อ3ค่ะ แต่ทำไมถึงตอบข้อ3 มีใครพอจะอธิบายได้มั้ยคะ งงมากเลย

16. The manager has no objection to the meeting since his daughter is ill. 1. John not attend 2. John doeS not attend 3. John's not attending 4. John not to attend 5. John's not to attend

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่า รบกวนหน่อยนะคะ

2. จงเติมคำในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคข้างล่างเป็นจริง 1. (-17) + = -17 2. + 40 = 40 3. (-21) + = -29 4. + (-7) = -11 5. (-8) + = 0 6. - 15 + - 15 7. . + (-3) = 6 8. 9 + . = -2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครพอช่วยได้ไหมค่ะ

* คชือดินสอหนึ่งโหลกับยางลบ 10 ก้อน รวมเป็นเงิน 202 บาท จงหาราคาของดินสอและยางลบ เมื่อดินสอแพงกว่ายางลบ 4 บาท X y

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/5133