ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มีใครทราบไหมคะว่าทำยังไง ขอบคุณค่ะ🙏🥺

ต้องที่สุด ข้อสอบมีทั้งสิ้น 15 ข้อ พิ น 2 6. ถา sec x + tan X = - แล้ว 3 Cos X เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 3 1. 4 2. 5 5 5 12 3. 4. 13 13 7. (3sin 20)(4 sin 20)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ผมหาคำตอบไม่เจอครับ

3.3 นักเรียนคิดว่าความแตกต่างของระดับน้ำในแต่ละวันมีความสัมพันธ์กับวันข้างขึ้น ข้างแรมหรือไม่ อย่างไร 4. ถ้าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลกตั้งตรง นักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะค้าบบบบ

Home Mork : ถ้าใด้ 0,H, จำหวน 18 กรม ผาไหม้ กับ กกส 00กริเจน 56 กรัม เกิดปฏิกอา 2e 93 - 50, (9) - 300,00.) + -H0 4 ) ก. ลาร โด เป็นสารกาหนกปริกาณ สากโดเหล็ก แล เหลีกที่กรม ที่เกิดขึ้น - มาล0:00ม H - 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ต่อนะคะ

คำถามข้อที่ 1 จงหาระยะของความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากความยาวเดิม ของชิ้นส่วน BC ว่ามีค่าเท่าใด หลังจากที่ถูกแรงกระทำ คำถามข้อที่ 2 จงหาระยะของความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากความยาวเดิม ของชิ้นส่วน CE ว่ามีค่าเท่าใด หลังจากที่ถูกแรงกระทำ คำถามข้อที่ 3 จงหาระยะของความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากความยาวเดิม ของชิ้นส่วน AE ว่ามีค่าเท่าใด หลังจากที่ถูกแรงกระทำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

กราฟที่ 1 กราฟความเค้น-ความเครียดของเหล็กชนิด A MPA 100 52 mm/mm 0.22 0.38 ความเครียด ความเค้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมต้น

สวัสดีค่ะ เราอยู่ ม.3 นะ เราอยากถามว่า ระหว่างแผนการเรียนที่เราอยากเรียน ( แพทย์ ) กับแผนการเรียนที่ครอบครัวอยากให้เป็น ( พวกกฏหมายค่ะ ) ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/5135