ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

แผนการเรียน มัธยมต้น

เเวะเข้ามาอ่านเเปปนึงได้มั้ยย🥺 สวัสดีค่า💖 เราต้องการความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยค่า พอดีว่าเราทำเเอคสรุปนี้มานานมาก ประมาณ3ปีได้ ตอนเเรกเร... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ใบกิจกรรผที่ 4.1 เรื่อง เลือกใช้เลคโฮโลยี นักเรียนพิงารณาสถานการณ์ปีญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกไช้เทศโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา ไตย คำนึงถ... อ่านต่อ

ใขกิจกรรผที่ 4.1 เรื่อง เลือกใช้เตคโนโลยี นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา โดย คำนึงเถึงผลกระทบกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต้องการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน แต่พบว่าพื้นที่ที่จะทำการเกษตร นั้น ดินมีสนาวพขาตอินทรียวัตถุ หรือขาดแร่ธาตุอาหาร ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นนักเรียนจะแก้ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุนี้อย่างไร ตารางการวิเคราะห์เทคโนโลยี ผลกระทบ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม ชีวิต 2. 3. เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี ชื่อ-นามสกุล ขั้น ม.2/ เลขที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ลวดเส้นหนึ่งยาว50 รัศมี r อีกเส้นหนึ่งยาว 20 รัศมี เส้นที่มีความต้านทานสูง 4 มีค่าความต้านทานเป็นก่เท่าของอีกเส้นหนึ่ง ลวดทั้งคู่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำให้ดูหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

18. ลวดเส้นหนึ่งยาว L รัศมี อีกเส้นหนึ่งยาว 2L รัศมี เส้นที่มีความต้านทานสูง มีค่าความ r ต้านทานเป็นกี่เท่าของอีกเส้น หนึ่ง ลวดทั้งคู่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน 1. 2 2. 4 3. 8 4. 16

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

วิธีทำ ทำยังไงคะ

ข้อ 3 ประจำวันที่ 21/10/64 000 ลวดเส้นหนึ่งยาว50 รัศมี 7 อีกเส้นหนึ่งยาว 20 รัศมี เส้นที่มีความต้านทานสูง 4 มีค่าความต้านทานเป็นกี่เท่าของอีกเส้นหนึ่ง ลวดทั้งคู่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน TEST fromHOME

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

อันนี้ ทำยังไงคะ🥺🥺

ข้อ 2 ประจำวันที่ 21/10/64 000 กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ U = { 2, 3,5 } ให้ p มีค่าความจริงเป็นไปตามประพจน์ 3x[x +1<5 + 2x > 1] ให้ q มีค่าความจริงเป็นไปตามประพจน์ yx[ x+ 2 = x^ - x^ < 0] ให้r มีค่าความจริงเป็นไปตามประพจน์ 3x[ x2 > 1] - 3x[ x - 3> 1] จงหาว่าประพจน์ (pA~q)>-r มีค่าความจริงเป็นอะไร TEST fromHOME

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ลวดเส้นหนึ่งยาว50 รัศมี 7 อีกเส้นหนึ่งยาว 20 รัศมี เส้นที่มีความต้านทานสูง 4 มีค่าความต้านทานเป็นกี่เท่าของอีกเส้นหนึ่ง ลวดทั้งคู่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ถ้า a = AB , b = AC | AE | : | EB |= 4 : 1 และ BD : | DC = 3 : 1| แล้ว DE เท่ากับเวกเตอร์ในข้อใด 3 3 11 b 2. - a - 20 1. -(a - b) 4 3 b 3. a - 11 11 4. (a - b ) 20 4 20

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ U = { 2, 3,5 } ให้ p มีค่าความจริงเป็นไปตามประพจน์ 3x[x + 1<5 % 2x > 1] ให้ q มีค่าความจริงเป็นไปตามประพจน์ Vx[x + 2 = x? - x <0 ] ให้ r มีค่าความจริงเป็นไปตามประพจน์ 3x[x? > 1] - 3x[ x - 3>1] จงหาว่าประพจน์ (pA~q)-r มีค่าความจริงเป็นอะไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5128