ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยแนะนำและสอนวิธีการคำนวนหาคำตอบจากโจทย์ และเทคนิคการจำเวลาสอบได้ไหมคะ

แบบฝึกหัด 1. วัตถุชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 0.75 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าวัตถุนี้ปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะ มีมวลเท่าใด 2. นักสำรวจเดินทางด้วยบอลลูนบรรจุแก๊สฮีเลียม ก่อนออกเดินทางได้บรรจุแก๊สฮีเลียมปริมาตร 500 ลูกบาศก์ เมตร และมีมวล 60 กิโลกรัม ในบอลลูน แก๊สฮีเลียมในบอลลูนขณะนั้นมีความหนาแน่นเท่าใด 3. จงให้นิยามของคำต่อไปนี้ 3.1. พลังไอออไนเซชัน (Ionization Energy: IE).. 3.2. อิเล็กโทเนกาติวิตี (Electronegativity: EN) 3.3. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity: EA)..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยครับฟิสิกส์ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

34. จากรูป วัตถุหนัก 600 นิวตัน ถูกแขวนด้วยเชือกเบา และระบบอยู่ในสภาวะสมดุล จงคำนวณหาแรงตึง เชือก F1 และ Fr F₁₁ | 600 N 50.0° [Ans. 503 N, 783 N] 35. กล่องมวล 4.0 kg และ 5.0 kg ผูกติดกันด้วยเชือกเบา แรงขนาด 30 นิวตันกระทำในทิศทาง ดังรูป ถ้าพื้น มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.2 จงหา ก) อัตราเรงของระบบ ข) แรงตึงในเสนเชือก 4.0 kg 5.0 kg F = 30 N (กําหนดให้ g = 10 m/s) [Ans. ก. 1.33 m/s, ข. 13.32 N] 36. พ่อลากล้อเลื่อนที่มีลูกสาวนั้นอยู่โดยออกแรง 600 N ลากล้อเลื่อนในทิศทางทำมุม 30° กับระนาบของพื้น ดังรูป ถ้าพ่อลากล้อเลื่อนที่ลูกสาวนั่งอยู่มีมวล 60 kg ไปเป็นระยะ 2 m ใช้เวลาประมาณ 60 วินาที โดยที่บน พื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.2 (กําหนด g = 10 m/s) F = 600 N 30° จงหา (ก) งานของแรง 600 N (ข) งานของแรงเสียดทาน (ค) งานลัพธ์ของแรงทั้งสอง (ง) กำลังเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่นี้ [Ans. ก. 1039.2 J, ข. 120 J, ค. 919.2 J, ง. 15.32 W]

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค้าบ ขอบคุณครับ🙏

23. วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ (เกือบ) เป็นวงกลม รัศมี 1.5x10 m และโลกโคจรครบรอบวงโคจรใน เวลา 1 ปี หรือ 3.16x10's ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก จงหาขนาดของ ก) อัตราเร็วเชิงมุมของโลก ข) อัตราเร็วเชิงเส้น ค) อัตราเร่งสู่ศูนย์กลางของโลก [Ans. ก. 2×10 rad/s ข. 3x10 m/s ค. 6×10 m/s] 24. วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมีระยะกระจัดเชิงมุม เป็นฟังก์ชันของเวลา ดังสมการ 0 = 3t + 2t + 1 โดย t เป็นเวลาในหน่วย วินาที จงคำนวณหา ก) อัตราเร็วเชิงมุม ณ เวลา t = 1 วินาที ข) อัตราเร่งเชิงมุม ณ เวลา t = 1 วินาที [Ans. ก. 11 rad/s ข. 18 rad/s] 25. อัตราเร็วเชิงมุมของล้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจาก 20 rad/s เป็น 40 rad/s ในเวลา 2 วินาที จงหา ก) อัตราเร่งเชิงมุม ข) จำนวนรอบที่ล้อหมุนได้ 26. วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 2 kg ถูกดึงให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียง ดังรูป ถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตถุ มีขนาด 2 N ความเร่งของวัตถุและแรงปฏิกิริยาแนวตั้งฉากที่พื้นเอียงกระทำ กับวัตถุมีค่าเท่าใด (กำหนดให้ g = 10 m/s) [Ans. ก. 10 rad/s ข. 9.55 รอบ] 30° 40 N 27. ไฟจราจรมีน้ำหนัก 122 N แขวนด้วยสายเคเบิล ดังรูป จงหาขนาดแรงตึงเชือก Ti, T2 และ T3 [Ans. 73.42 N, 97.43 N, 122 N] [Ans. 14 m/s, 17.3 N] 53.0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ขอวิธีทำข้อ1-5หน่อยค่าา

แบบฝึกหัด momentum S 1. รถยนต์วิ่ง 10 m/s ชนต้นไม้แล้วหยุดในเวลา 0.26 5 คนอยู่ในรถน้ำหนัก 70 kg คาด seatbelt ไว้ จะมี แรงที่ seatbelt ทําต่อคนนั้นเท่าไร 2. ฆ้อนหนัก 500 g ทุบลงบนตะปูด้วยอัตราเร็ว 8 m/s ทำให้ตะปูจมลงไป 1 cm ประมาณว่าความเร่งคงที่ ขณะที่ตะปูเริ่มเจาะลงไป จงหาเวลาที่ใช้ และ แรงเฉลี่ยแต่ละแรงที่กระทำต่อตะปู 3. ลูกปืนมวล 5.20 g มีความเร็ว 672 m/s ชนเข้ากับแท่งไม้มวล 700 g ที่วางอยู่บนพื้นลื่น ลูกปืนทะลุออก จากแท่งไม้และเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็ว 428 m/s จงหาความเร็วของแท่งไม้ [1.81 m/s] 4. กล่องมวล 6.0 kg กำลังเคลื่อนที่บนพื้นลื่นด้วยความเร็ว 9.0 m/s เมื่อมีกล่องอีกใบหนึ่งมวล 12 kg ตกลงสู่ด้านบนแล้วติดกันไป จงหาความเร็วของกล่องที่เคลื่อนที่ไปด้วยกัน [3.0 m/s] 5. ลูกปืนมวล 4.5 g ถูกยิงไปยังแท่งไม้มวล 2.4 kg ซึ่งวางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จลน์ระหว่างไม้กับพื้นเป็น 0.20 ลูกปืนหยุดอยู่ในแท่งไม้ซึ่งเลื่อนไถลไปบนพื้น 1.8 m จงหาก) ความเร็ว ของแท่งไม้ตอนแรกที่ลูกปืนฝังเข้าไป [2.7 m/s] ข) ความเร็วของลูกปืนก่อนชนกับแท่งไม้ [1.4 x 10 m/s]

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยถอดประพันธ์หน่อยครับ😭😭

อันการยุทธ์ยิงชิงชัย เมื่อนั้น ได้ฟังโหราพาที เมื่อเราบัญชาการกำหนดทัพ หนักหน่วงน้ำพระทัยดูให้ดี ฯ ฯ ๔ คำ ฯ ท้าวกะหมังกุหนิงเรืองศรี จึงมีพจนารถประภาษไป แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้ จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จำจะไปต้านต่อรอฤทธิ์ ถึงม้วยมิตมิให้ใครดูหมิ่น เกียรติยศจะไว้ในธรณินทร์ จนสุดสิ้นดินแดนแผ่นฟ้า ประการหนึ่งถ้าว่าช้าวันไป ทัพใหญ่จะมาพร้อมยังอาหา จะต้องหักหนักมือโยธา สุดแท้แต่บุญกับกรรม ตรัสพลางเสด็จคลาไคล เห็นจะยากยิ่งกว่านี้ไป จะฟังคำโหรานั้นหาไม่ เข้าในไพชยนต์มนเทียรทอง ฯ ฯ ๑๐ คำ ฯ เสมอ ฯลฯ ฝ่ายวิทยาสะกำเรืองศรี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/500