ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

อธิบายให้หน่อยค่ะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ถ้าในเวลา 3 วัน พิชิตปั่นจักรยานได้ระยะทางรวม 180 กิโลเมตร ในวันที่ 4 เขาจะต้องปั่นจักรยานไกลเท่าใด ค่าเฉลี่ยจึงจะลดลง 3 กิโลเมตร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

อธิบายให้หน่อยค่ะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ตารางต่อไปนี้ แสดงคะแนนการสอบของนักเรียนกลุ่ม ความถี่ คะแนน 2 - 5 2 6 - 10 3 11 - 17 4 18 - 20 1 คะแนนเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของคะแนนสอบนี้ มีค่าเท่ากับเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ทำอย่างไรคะ

แก๊สชนิดหนึ่งมีจำนวน 12 โมล อยู่ในกระบอกสูบที่มีความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 C เมื่อให้ความร้อนออกจากแก๊สนี้ 2000 จูล ภายใต้ความดันคงที่ จนปริมาตร เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปริมาตรเดิม จงคำนวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน (ตอบในหน่วย แบบ +1000 หรือ -1000 ไม่ต้องมีทศนิยม ไม่ต้องใส่หน่วยตอนตอบและไม่ ต้องใส่คอมม่ากรณีเลขหลักพัน),

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

มันทำยังไงอ่ะคะ

7 73 6-24)และผ่านจุด (0,1) กำหนดให้สมการพาราโบลาคว่ำรูปหนึ่ง มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด 6) และ และมีสมการเส้นL2ผ่านจุด (2,2) และจุด (6,6) จงหาพื้นที่ปิดล้อมของทั้งพาราโบลา และเส้นตรงที่ปิดล้อมกันเฉพาะจตุภาคที่ 1 ว่ามีขนาดเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ใครช่วยได้บ้างคะ🥺

คลการทดลอง Fe (aq) + SCN Caq)e [Fe(SCN)]เ2) ซึ่งหทง ไม่มีสี่ หลาท สารละลยที่เริม กี่ยมสาละลาย สสัม 1 2 |a.1 ๆ ECNO.), 3 0.1 ๆ KSCN สิ่ทองอดนก 4 0.1 ฯ NH,OH ชานที่ 2 ผลา0อุกณหภูมิr่อระบบสัมดุล [Co(H,0),3 ca) * 4C (e) - [Co Cl.] cag) &H,0(1) สีน้ำเงิน ที่ของสารละกาย รoดที่ จุณหภูมิน้ำ (t) สม่วย สมดุล กิลบัติกิริชาโปรางหน้า เ5 % ทีน้กเงิน 1 ซ.3 % เกิดปฏิกิริยายัอนกสับ 3 "อนที่ 3 องฯังโอออนร่วมr่งสภาวะสมดุล Pb (34) + 2cl (ag) รaอกที่ สารจวายที่บริม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดปิกิชายัวนกลับ 2 14 6(CHACoo) สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง คำถามท้ายการทดลอง 1. ในสภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร มีผลต่อสมดุลเคมีอย่างไร อธิบายตาม หลักของเลอชาเตอริเยร์ 2. จากการทดลองปฏิกิริยาต่อไปนี้ เป็นปฏิกิริยาชนิดดูดหรือคายความร้อน เพราะเหตุใด เมื่อให้อุณหภูมิของระบบต่ำลงโดยแช่น้ำแข็งแก๊สผสมจะมีสีน้ำตาลแดงจางลง และเมื่อให้อุณหภูมิของระบบ สูงขึ้นโดยแช่ในน้ำร้อน แก๊็สผสมจะมีสีน้ำตาลแดงเข้มขึ้น 2 NO (g) * N.0,(9) (สีน้ำตาลแดง) (ไม่มีสี)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

รถคันหนึ่งมีเครื่องยนต์ที่ให้กำลังคงที่ เมื่อเร่งเครื่องจากที่เดิมอยู่นิ่ง ที่เวลา t = 0 และมีความเร่งเท่ากับ a0 ที่เวลา t = to แล้วความเร่งที่ t = 2to เท่ากับเท่าใด ไม่ต้องคำนึงพลังงานที่สูญเสียไปกับแรงเสียดทาน (ตอบโดยการติดตัวแปร)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

7 73 กำหนดให้สมการพาราโบลาคว่ำรูปหนึ่ง มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด( 64) และผ่านจุด (0,1) และมีสมการเส้นL2ผ่านจุด (2,2) และจุด (6,6) จงหาพื้นที่ปิดล้อมของทั้งพาราโบลา และเส้นตรงที่ปิดล้อมกันเฉพาะจตุภาคที่ 1 ว่ามีขนาดเท่าใด +ส่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5131