ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ลูกฟุตบอลมวล 2 กิโลกรัม มีความเร็ว 15เมตรต่อวินาที ไปทางทิศซ้าย ถูกเตะกลับด้วยแรง 200 นิ้วตัน ไปทางทิศขวา ในเวลา 0.05 วินาที จง หาความเร็วที่ลูกฟุตบอลถูกเตะกลับ > แล้ว จาก หอ ๔ ภ ถ ค ต จ ข 9 - ๆ ณ ญ ฐ ไ ญ พ ะ ร น ย บ โ ศ ซ ฟ ข ห ก ด เ า ส ว ง ฮี ฬ ผ แ อ ท ม ใ ฝ วรรค - ปี ปี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่า 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

เทิ้งสารกัมมันตรังสีจำนวน20กรัมเป็นเวลา1เดือน พบว่ามีสารเหลืออยู่2.5กรัม สาร นี้มีครึ่งชีวิตเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ไม่ได้จริงๆ🥺🙏🏻🙇🏻‍♀️

4. จากรูปวัตถุมวล 10 Kg วางอยู่บนระนาบเอียงทำมุม 37 กับแนวระดับ ออกแรง F ดึงวัตถุขนาน กับระนาบเอียง กำหนดให้ แ = 0.25 จงหา แรง F ที่ทำให้เริ่มวัตถุเคลื่อนที่ขึ้น Solution 10 Kg

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

รบกวนช่วยคิดให้หน่อยครับ

1.พจน์ทั่วไปของลำดับ 1,4,9,16 , 25 ,. ตรงกับข้อใด ถ. 2 - n+6 ข. a, = n ก.a, = 3n + 4 3.a, = 1- 7 2. สามพจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ 6 , 13 , 20 , 27 , . ตรงกับข้อใด ก, 24, 40,48 ข. 8 , 12, 15 ค. 15 , 19 , 23 ง. 34 , 41 , 48 3. ผลบวกของพจน์ที่ 10 และพจน์ที่ 20 ของลำดับเลขคณิต 5 , 1, -3 , -7 , . ตรงกับข้อใด ก. 102 ข. - 102 ค. 31 ง. - 31 4. ลำดับเลขคณิต 31, 28 , 25 , ... , -32 มีทั้งหมดกี่พจน์ ก. 25 ข. 36 ก. 22 ง. 13 5. กำหนดจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง 100 และ 800 จงหาว่ามีจำนวนที่หารด้วย 15 ลงตัว "มีทั้งหมดกี่จำนวน ก. 28 ข. 36 ค. 40 ง. 47 6. สามพจน์ถัดไปของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้ 1 ,3 ,9 , .. ตรงกับข้อใด ก, 21, 24 , 48 ข. 27 , 81 , 243 ค. 15 , 29 , 231 ง. 34 , 341 , 548 7. ถ้าลำดับเรขาคณิตชุดหนึ่งเป็น 2,6, 18, 162 แล้วลำดคับเรขาคณิตชุดนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ ถ. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 8. ลำดับเรขาคณิตมี a, -5 และ r= 3 ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. a, = 45 ข. a, = 135 ค. a, + a, = 30 ง. a, = 540 9. ถ้า a, - 32 และอัตราส่วนร่วมเป็น 2 พจน์แรกของลำคับเรขาคณิตชุดนี้ตรงกับข้อใด ก, 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 10. ลำดับเรขาคณิตชุดหนึ่งคือ 432 , a , 27 ค่าของ a ตรงกับข้อใด ก, 108 ข. 123 ค. 34 ง. 41 11. ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตที่มีพจน์แรกคือ 4 และพจน์สุดท้ายเป็น 42 ก. 121 ข. 202 ค. 230 ง. 315

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

มีใครช่วยทำข้อนี้ได้ไหมคะ ถ้าช่วยได้เเสดงวิธีทำให้ดูด้วยนะคะ

บนเคาเตอร์อาหารเที่ยงที่มันเยิ้มและลื่น แห่งหนึ่ง แซนวิชมวล 0.20 kg ชิ้นหนึ่งซึ่ง กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3.0 m/s ไป ทางซ้าย ชนเข้ากับแซนวิชเนยแข็งมวล 0.28 kg ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.3 m/s ไปทางขวา ถ้าแซนวิชทั้งสองติด กันไป ความเร็วสุดท้ายมีค่าเท่าใด * O 0.49 m/s 0.56 m/s -0.49 m/s O -0.56 m/s

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

จะทำข้อสอบเรื่องการใช้ used to สงสัยว่าเราใช้ประโยคว่า I am used to like wearing a skirt. ได้ไหม เพราะตามโครงสร้างประโยคของ used to แล้ว... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยด้วยยย

แl dtac.Better Together จ 22:27 liveworksheets.com Done 0X S 6Colons 7G เรื่อง มุมที่จุดศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้ง จึงของวงทลม 1. 2. X = องศา X = สงศา 3. 4. (x 112 X = สงศา องศา - X 5. 6 24 X = สงศา X = องศา Y = องศา Y = SaLIVEWORKSHEETS องศา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

รบกวนช่วยข้อ3-6 หน่อยค่ะ

เgood, but most of us can't STVLISH? at a much lower price than in high-street shops. charity shop? You can find unique, stylish items the latest fashions or designer clothes. But WOLILID YOI ILIIKE TO LOOIK MOIRRG Most teenagers want to 1 afford d never LOYAL ells there is another way. buying clothes from 2 3 Have you ever he Tasmin Childs, sixteen, is a big fan of charity through all the rails of a shops. I enjoy clothes. I always find Something interesting and unusual items that no one else I prefer has. Tasmin doesn't mind that someone else has 5 ? WOrn the clothes before her. I wash the clothes, of Course. I'm passionate Worried about the planet and climate change, reuse old clothes and visit your local charity shop. recycling. If youre 1 A look 2 A buy B see C watch C buying C considered C searching C clothing B to buy 3 A preferred B wanted 4 A search B to search 5 A putting B wearing 6 A about B with C to

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5255