ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ข้อนึ้คิดยังไงหรอคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ

5. กำหนดให้ (x,y) เป็นคำตอบของระบบสมการ Y-y+- =15 (1) x(x-y) - 36 (2) ค่าที่มากที่สุดของ x + y คือข้อใดต่อไปนี้ 39 ข. 11 ก. 3 ค. 12 ง. 24

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงัยยยยบบบ;ส่งก่อนวันศุกร์😢🤍 #ขอบคุณค้าบบบบ💘🙏🥺

5. จงเรียงลำดับของขนาดหน่วยที่เล็กที่สุดไปหน่วยใหญ่ที่สุด ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต (สิ่งมีชีวิตประชากร

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาาา💕👀🙏

5. จงเรียงลำดับของขนาดหน่วยที่เล็กที่สุดไปหน่วยใหญ่ที่สุด ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต (สิ่งมีชีวิตประชากร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🔥🤲 #ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

5. จงเรียงลำดับของขนาดหน่วยที่เล็กที่สุดไปหน่วยใหญ่ที่สุด ระบบนิเวศ กลุ่มสิ่งมีชีวิต (สิ่งมีชีวิตประชากร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ข้อ6,7,10 ช่วยหน่อยคะ

จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์ 1. Zn (aq) + 2e * Zn(s) 2. Sn(s) -% Sn* (aq) + 2e 3. Fe (aq) + Zn(s) * Zn (aq) + Fe(s) 4. PbSO,(s) + 2e % Pb(s) + SO (aq) 5. 2H,0(1) + Pb(s) -> PbO,(s) + 4e + 4H (aq) 6. Zn + Zn0 7. Ag,0 + Ag เ2+ 8. Zn(s) + MnO. (aq) + 2H,0(1) + Zn (aq) + MnO,(s) + 4OH (aq) 9. I,(g) + 2e -, 21 (aq) 10. CO(g) + NO.(g) , CO.(8) + NO(g)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

รบกวนช่วยแต่งนิทานหน่อยค่ะ🙏🙏

ให้นักเรียนเขียนนิทานหรือเขียนเรื่องราวที่กำหนดให้ นักเรียนต้องใช้ทุกคำและเนื้อหาที่เขียนอ่านแล้วต้องมี ความหมาย สนุกสนานและมีประโยชน์ นาข้าว น้ำตก คอมพิวเตอร์ ปากกา ผ้าพันคอ กระดาษ ชำระ ฤดูหนาว กางเกงยีนส์ หัวใจ โทรศัพท์มือถือ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

pzz

ในการทำปฏิกิริยาฟิวชั่นโดยใช้ไอโดรเจน (H) พบว่ามี ปฏิกิริยาตังนี้ 4H + อยากทราบว่าถ้านำไสโตรเจน C อะตอม มาทำให้เกิดพิวชัน He + 2 e + 26 MeV ทั้งหมดจะได้พลังงานที่ MeV กำหนดให้ C เท่ากับ 14597

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

สอนภาษาอังกฤษอันนี้หน่อยค่ะ ม.4ค่ะ🙏

Recognize signposting Correct the adjectives. There is one mistake in each line. 1 The rich 5% of people control 80% of a country's wealth. 2 Strong social networkS are one of the factors that make people the happier. 3 Many people are motivateder by money than by happy experiences. 4 The successfulest people are not always the happiest. 5 Many countries that rank well financially rank much bad in terms of happiness. 6 Do you agree that children are the less sociable these days as a result of technology? 7 The bigest group of friends you can maintain is around 50 people. 8 People who Work long hours are often the less satisfied in their private life.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5257