ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

เคมี
มัธยมปลาย

ขอสอบถามหน่อยค่ะพอดีจะสมัครค่ายแล้วค่ายที่จะเข้ามีข้อสอบพื้นฐานเรื่องเภสัชให้ทำค่ะแต่เราไม่มีพื้นฐานเลยใครพอจะแนะนำวิธีการคิดหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องให้หน่อยได้ไหมคะ

ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยได้ไหมค่ะ ส่งพรุ่งนี้แล้วอ่าา เกี่ยวกับ Modals of deduction (past)

[ก ผิอ พอป 3 ไอง๑ ส เก 24 1๐7๑ ด งอ9๒10ร1ท ง ล 6 เพปร ต วูท1 ,ร0 1 อกนอบ ญ 0ฏ2ฏ2๓๑%๕๒ | ง=0๕@! ผา ถ่น -0.@ผน6 เอท ( 9) (๕. (จไอโอ เว 5@หไอท6๐ พเร่น าท1ดู ไหทดง๑ เกคนฐรุร้ ทดง9 0ร7 6อนได้ห นดงอ ๕๓ย +ไทอ ง๑ร0 ไท 0อ๓ให๑6อ5. โอ๊อก 2 ทอย) พ่ท๐ ดูใอ โน %0หตพ0พ ] พดร -001น๓9 โอร ค์ดชด 7๐ 3+น๑1 ก 1 หแม ณี สอณ. โก รนรอ อโว ถือ 0โทดนร 6๑15ร 3อต่ รท๑7 ในทร @ซ๐นท๕. 0ท๓ % [ป๐11 ส อๆ ไท้๓. 1 ไอ1 จัทย --8๑๓ยพโอท ไท ๆใหอ ขอไชโคยโร,โทย ข่ออร อช๑ไบ 0 น ย ก ออ0๓ 45๑ ร๓ช่เอ9ร๑4๐ซ. พป| : พท๑1 ไอน 6อง๑ก ไอ . ฝไดไผ๑๓11 น พ่รใด6 . เซ = 0 0 ว ฟูดน าท๓ตื่อ 11 โอร โท่ทา. รธ0ท00ท6 อ@ไ50. ค้ทด! อฟ์ ไผทกวี ง /-ฏ07 บ ง 1 0๐๓ 1เณ ฏว ฑฑซ์ 0 0 117๑ ท๑! 1ทอ ร0ชา -ไวทัก ทอ -แรนดไน 4005 ฟิง ! 4๓ๆ ทกน ท อะ ทก ซ้ พก : 0 (ล ป๊ดงอ , 0008น66 ไทย76 “มไจ่กฎ 1 ทูดชอบไร วร พ๑๑อหผี 1 [ป๊๓๓ 1 .ป๑นาฯอ จ)ภูให, 6๐ 1] ท๑1 ปดขอ1ป๑ ท๑1 จิโขม ! | @กผ่ 14่74 ทลใ 3อ สฝั่งอูะโทย ไอตงอร 9ท6 กวก + | : ซู่ญห. ฟอน น 3 0
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

คือเราจะทำโครงงานค่ะ เรื่องผ้ามัดย้อม เขาถามว่า คุณสมบัติของนำ้ปูนใสจะทำปฎิกริยาที่ใช้ในการย้อมผ้าได้อย่างไร (ด่วนม๊วก) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะข้อ12 หยิบสูตรมาใช้ไม่ถูกจริงๆ

9จสี 1 จํานวน 0.174 กรัม และแก๊ส งุ จํานวน วามต้นย่อยและความดันรวมของแก๊สฟลูออรีน (2) 10 กรัม กับแก๊สโบรมีน (352) รัม บรรจุรวมกันในภาชนะปริมาตร ผง ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่อุณห หภูมิ 0 องศาเซลเซียส ทอร์ โป หดก รรเก็ต์ฝีเทนอุณหฤมิ 2 45 ร กอเซีอด และ มีความตดัน
1/4109