ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยฮะ;-; [ส่งพรุ่งนี้] ;-;;" ขอบคุณล่วงหน้าฮะ🙏

06๐ร๐ไรโทร ลหเเทล|ร /” 5126 ร ๒ (ทอลงท, แรทห พ่ฐ, รกทล| (แอนทส์, รตุนลเอ, ร1หลไ8ท1 1แฟ๑@, ต่ทห, แลไ!, รท๐ห เลข, .ใพ่สทธูนไลเ, องล!, ร|6๕1, .ฝูพท, 6@|@!ล!, เลท1 พเอ๒๒ท, ฟิลย @!แน์๐1, .นทส่อทเลโท เทไส่อ .๕๓๐๐แอส่, พลงท. 1 ๕ 2 3 «4 ๕ ม ม ม ม 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 1 ม ม ม่ 2 2 2 ซื 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 9 10 ๑๕6“ 11 12 2 * บ ม 1 ม 2 2 2 2 3 3 3 3 « 4 ม 4 5. 5 5 5
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงครับ ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ 🙏🏻❤️

ล6ขอ= 2 5) 9จ*»%81ก์ ก 679 2647 ๑๑ตลอลรคลนตค๓สลลยออร๑รสจรกอลกคจก”ร ลจล๕๑ลรสตส“ยค๑ร๓ค9ะทร 2 @๑๑๓๓๑๑๓๑๓๓๓29ศร๑๓๐๐2๑ด๓ 5 ว เรสง วรวชิววอษาอน6 9 . ร น. จ ร 0 0 : จดลตขอ6ตขอขออคขออชะตระขอรตลดศร96655่669ก 1010 จง แก18: น คลัวซ๓ค่649๕๓๕๓2๑ซาอ๕ดัมน์หย่าศศดิ ผละลดณรตละ 00 กรยัน ง ก รรรรรรรรรร ย 7 7“*”:แ49 แลล 333 3 0 ป กกระรก
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ใครพอมีข้อสอบโอเน็ตของม.ปลายบ้างไหมคะของม.ไหนก็ได้(ข้อไหนก็ได้)เรื่อง ตรรกศาสตร์ หรือ จำนวนจริงคะพร้อมเฉลยอะคะพอดีว่าจะทำส่งครูแต่หาในโซเซี่ยวแล้วไม่ค่อยมีเฉลยคะ#ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยทำข้อนี้หน่อยค่ะ

@/ ศิริวิทย์ได้รับผลการสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมทิวเตอร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเท่ากับ 21.5 คะแนน และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์เท่ากับ 285 คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทังสีวิชานี
1/4332