ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัย

ใครอยู่แถวงพิพิธบางลำพูช่วยเค้าหน่อยยย ข้อ 1.1-1.4 ขอบคุณค่ะ

' น : เมย, ทเรียนจากการทัศนศึกษานอกสถานที่ ในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ ส6 5 เท เจ็รืเสื่อ๓๕จคัจเจดสืไจ! )าทของภาครัฐกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนมีเกี่ยวข้องกันหรือไม่ การขับเคลื่อนของเครือข่ายชุมชน สังคมมีความสําคัญต่อการคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์อย่างไร 7 13 พิพิธภัณฑ์ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มีการบริหารจัดการอย่างไร และสําคัญต่อเมืองในด้านไหนบ้าง 4 แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และการอบุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวในมุมมองข! พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดถึงควรพัฒนาด้วยแนวทางดังกล่าวที่เสนอแนะ ว ริว เว2 เซ โกษาประทับใจจากการทัศนศึกษาในครังนี่ คืออะไร เพราะเหตุใด
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ใครรู้วิธีคิดบ้างคะ

อง” ดบิ.ว6 ปล่ ที่ระดับ ม, พื้นสูญเสีย ปล่อเ ด้า เพื้น ยลูก1 2 เมตร 'ลูกบอลที่ระดับความสูง 2 เมตร เมื่อบอลกระทบพื้นสูญ/ กระดอนขึ้นจากพื้นจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด ก 1บ7 มด ๒ ยพลังงาน ไป 30 % ถ้าลูกบอล
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

คำตอบคืออะไรคับข้อ4 3 หรือ 4

เอท% ไทล+ 1ร ทา0ร1 รไทาไไละ ไท ทาอลทไทย. ผู ๑1ร ชูท6 0!ส่อร? ทาลท ไท ปอ เพอทไผ่. 1. ไหลทท ทาธท ลเธ อเสอ! ฝ้าลท ทเทา. 2. |ฯอ6 |ธ ท๐1! ธร ๐อ!ส ธร ทาง ยูเลทส่เทอฟ่าธ. 3. |ไธ'ธ อเส่อ ฝ้าลท รอทาธ อไทธเ ททอท. 4 ไท6เธ ลเธ ทอ อเส่อ ทาธท ฝ้าลท ทเท รสทษาอธเธ. 5 รธัทล|| | แล(๐ ห0น 0 ปไท6 รเลไอท? 1, ไวเด่ | ใล๒6อ งอน 1!อ ไทธ รไลฟ์อท เง๕(๐๒6? นธ! | ไล๒ธ ทอน ไ0 ไทธ รไลฟ์อท? | 1! ๒6 ทธ๐6ธธรลสเฑ/ 10 ไธ ฯอน 10
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

สองข้อนี้มำไงเหรอคะ​ ช่วนทำหน่อยค่ะ​ ขอเเบบวิธีทำง่ายๆๆๆๆๆ

5 1 1 . 1๐ จ าๆ 14 4547 ภๆ ๆ า ง ว า กภกล 1 9 * จา » 0 « ต น ๆภ เร นบั % @% ซ๊ 2. จงหาจํานวนต่างๆตามเงื่อนไขต่อไปนี่ # 1) จ้านวน 4 จํานวน ทีมีพิสัยเท่ากับ 21 และมีมัธยฐานเท่ากับ 32 ง เพอ = 0 บว” 0 ก จ1ง ”- 3 | ) | 1 ด | - 0 ท๑ส4 (ดรงลลงๆว2 2) จํานวน 5 จํานวน ซึ่งอยู่ระหว่าง 90 ถึง 120 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 110 และมีมัธยฐานเท่ากับ 105 - | ษา * ะ 149 ๐
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

มีบัตรหมายเลข 0,2,3,4,5,6 จำนวน 6 ใบ ต้องการสร้างจำนวนคู่ที่มี 4 หลัก จากบัตรเหล่านี้ได้ทั้งหมดกี่จำนวน คำตอบได้ 204 ( เราอ่านเฉลย ) อยากรู้ว่าทำไงถึงได้คำตอบเท่านี้คะ เพราะเราลองทำแล้ว แต่ไม่เท่าเลยค่ะ ปล.ในเฉลยไม่มีแสดงวิธีทำให้ดูนะคะ

1/3201