ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย
มัธยมปลาย

อาทิตย์อุทัยไยสว่างทางตะวันตก แล้วจะวกกลับฟากฟ้าทางทิศไหน ดาวประกายฉายแสงอยู่แห่งใด ดาวจัญไรไยเกลื่อนฟ้าทุกราตรี อย่าเลวเลวเลื้อยลำคลุ่มป่าใหญ่ พญาไม้ผุเปลื่อยด้วยผี กิ้งกือคลานเกลือในปฐพี เสือสิงห์ต่างวิ่งหนีกลัวกิ้งกือ สัตว์เลื้อยคลานถึงคราวเข้าครองโลก ล้ำสัตว์อื่นตรมโศกไม่กล้าหือ สุดจะแสร้งแปลงร่างใช้หวงเเทนมือ สู่ทนถือศิลอดรันทนใจ 1)อาทิตย์อุทัย หมายถึง 2)ตะวันตก หมายถึง 3)ดาวประกาย พญาไม้ เสือสิงห์ หมายถึง 4)ดาวจัญไร กิ้งกือ สัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง 5)ตีความได้ว่า......

ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ใครจะไว้ใจอะไรตามใจเถิด แต่อย่าเกิดไว้ใจในสิ่งห้า หนึ่งอย่าไว้ใจทะเลทุกเวลา สองสัตว์เขี้ยวเล็บงาอย่าวางใจ สามผู้ถืออาวุธสุดจักร้าย สี่ผู้หญิงทั้งหลายอย่ากรายใกล้ ห้ามหากกษัตริย์ทรงฉัตรชัย ถ้ามีแฟนใครประมาทอาจตาย ขยายความได้ว่า....

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

๑ 13“ ถ้าสามพจน์แรกของลําดับเลขคณิต คือ ๕, 6๕+2 และ 8๕+1 จงหา ๕ และพจน์ ทัวไปของลําดับนี้ 14” ถ้าผลบวกของสามพจน์แรกของลําดับเลขคณิต คือ 12 และผลบวกของกําลังสามของแต่ละ พจน์ของทั้งสามพจน์นี่ คือ 408 จงหาพจน์ทัวไปของลําดับนี้ 15“ สมศักดิ์ทํางานทีบริษัทแห่งหนึงได้รับเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาท และได้รับเงินเดือน เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 บาท จงหาว่าเมือสมศักดิ์ทํางานได้ 6 ปี เขาจะได้รับเงินเดือนเดือนละ เท่าใด 9
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย

คำถามตามรูป

.สุกัญญาอ่านหนังสือพิมพ์ เรื่อง เกิ ง กิดอุบัต กันที่หน้ 1 . ตเหตุรถชนกันที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ - งรา ผู้ร๊า บ สูรบสาร คือ สี่ 9 9ลสว4ฮฮฮู5 ก 1 0 9 -ล7“ไ7ไ“โฮววววรรร6 เลาร คอ นด ว อ่ ๑0. 1! 2 “ธรทัยดูข่าว เรือง ทองค้าขึ่นราคาจากรายการเรื่องเล่าเข้านี้ก่อนไปโรงเรียน” * ส ฒณ์ 1 1 ด ววววนนนนนนะ ผูรับสาร คือ 010 ข้ซซ่ สาร คือ 5 0 598 ก 5 6 ก ว 0 3. “โทรศัพท์ของพลอยดังขึ้นขณะกําลังประชุม เมื่อแสดงเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของโยธิน พลอย จึงตัดสายทิง” ผู้ส่งสาร คือ ... สื่อ กอ ไว20 4 “ประชาสัมพันธ์ของห้างเซ็นทรัลประกาศให้นายวิศรุต มารับบุตรที่พลัดหลงกัน” สเศหร ต : แร กอ สื่อ ย 0๐0๕0 สาร ก ะ 5 . ณ์ ๕4 » 5. “นางสาวพรรณรายแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องเรียน อาจารย์จึงเรียกไปตักเตือน ง ฐ * ผิร1 คื เอละสกร กอ 0 002000805006 ผิรบสาร คิยิ 2222.๑2222๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๑๑๑๑๑2000000000005 = ณา . สื่อคือ เง |) 1โอ8็ื็ื
สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

งว 7”ท่ ไบงานที่ 3 เรื่อง เส้นเมริเคียนและเส้นขนานที่สาคัญ 5 ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ส 21101 รายวิชา สังคมศึกษา กจล” | ค ญิเรียงตัตี ด ว อนที่ 1 ให้นักเรียนเต็มซื้อของเส้บเมริเตียน และเล้นขนานที่สําคัญตามหมายม ความสําคัญของเส้นต่างๆ โดยศึกษาจากลูกโลกจําลอง แผนที่ และอินเท ฐ ฉี ขั้วโลกเหนือ
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

กโดยรอบสม่าเสมอ ผู ผู้ฟังอยู่ที !]| ดังรูป จะได 4. แหล่งกําเนิดเสียง 5 ห่างจาก ดของแหล่งกําเนิดเสียง 5 ซ๊ , เสียงดังและชัดเจนมาก ถ้าในการสะท้อนเ [ไป 180? จงหาความถิตําสุ '(กําหนดอัตราเร็วเสียงในอากาศ 340 ทา/ร) ๒ เรมี ววว05900999999696กร
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

อาจารย์ให้วาดรูปตามลักษณะที่ได้มาอ่ะเค้างงว่าต้องทำยังไง🙏🏻ช่วยหน่อย🥺🙏🏻

การมีรจมูก พรก | จํานวนเขา 2 เซา9 ว ว จํานวนขา 3ขา ร จํานวนแขน 4 แขน/” 1 - การมีฟัน มีฟัน/6 1 ว ําพีโนไทบ์ของลักษณะทั้งหมดทีได้จากข้อ 1 มาวาดเป็นภาพสัตว์ปร [ ะหลาด
1/4100