ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยย่อความหน่อยค่ะ🥺🥺🥺

ขาวกับดำ เศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่ง เขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนในคฤหาสน์ของเขา เป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีดำกับสีขาวเศรษฐีบอกชาวนาว่า "ท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่ง แต่หากท่าน ยกลูกสาวให้ข้า จะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดให้" ขาวนาไม่ตกลงเศรษฐีบอกว่า "ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวน กรวดใส่ในถุงผ้านี้ ก้อนหนึ่งสีดำ ก้อนหนึ่งสีขาวให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสี คาวา ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำ นางต้องแต่งงานกับข้า และ แน่นอน ข้าจะยกหนี้ให้ท่านด้วย" ชาวนาตกลงเศรษฐีจึงหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้า หญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสี ดำเธอจะทำอย่างไร หากเธอไม่เปิดโปงความจริง ก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขีโกงหากเธอเปิดโปงความจริง เศรษฐีย่อมเสียหน้า และยกเลิกเกมนี้ แต่บิดาของเธอก็จะยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนานลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้า หยิบ กรวดขึ้นมาหนึ่งก้อน พลันเธอปล่อยกรวดในมีอร่วงลงสู่พื้น กลื่นหายไปในสีดำและขาวของสวนกรวด เธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า "ขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อท่านใส่กรวดสี ขาวกับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงไปในถุงนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกรวดก้อนที่เหลือ ก็ย่อมรู้ทันทีว่า กรวดที่ข้า หยิบไปเมื่อครู่เป็นสีอะไร ที่กันถุงเป็นกรวดสีดำ" ดังนั้นกรวดก้อนที่ข้าทำตกย่อมเป็นสีขาว"ซาวนาพ้นสภาพลูกหนี้และลูกสาวไม่ต้อง แต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนั้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "หากเราพยายามมากพอที่จะแก้ไขปัญหา เราจะพบว่าทุกปัญหาย่อมมีวิถีทาง แก้ไขเสมอ" ที่มา : วินทร์ เลียววาริณ, wwW.winbookclub.com,๒๔-๑๑-๒00๔ ย่อ...เรื่อง... เของ เจ้าก... ความว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะ🙏

9 ลำนำเชื่อมทักษะ แบ่งวรรคการอ่านและท่องจำบทประพันธ์ จากนั้นเขียนเรียงความเพีื่อวิเคราะห์และวิจาร เรื่องอิเหนา โดยใช้บทประพันธ์ที่กำหนด ภายใต้หัวข้อ "ชม(ดง)วรรณศิลป์" แบบฝึกที่ โผนผกจับไม้ถึงมี่ เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา ว่าพลางทางชมคณานก เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี นางนวลจับนางนวลนอน จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี นกแก้วจับแก้วพาที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสังความม า ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธี ชม(ดง)วรรณศิลป์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

1.จงหามวลโมเลกุล(Mw)ของสารต่อไปนี้ NazSO,9B2(SO4)3 CuSO4 Be(NOs)2 2.สารละลาย KMท04 34 กรัม มีจำนวนโมเลกุลเท่าใด 3.สาร A จำนวน15 กรัม มีปริมาตร 5.6 dm*ที่ STP จงหามวลโมเลกุลของสารA 4.ธาตุ A 1 อะตอมมีมวล 6.64x10-24 กรัม ถามว่า ธาตุ A จะมีมวลอะตอม เท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณร่วงหน้านะคะ😊🙏🏻🙏🏻

ื่อ ขั้น แลขที่ ใบงานที่ 2 การเมืองการปกครองในปัจจุบัน คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อำนาจอธิปไตย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ประชาชน สภาตุลาการ ลงมติเลือก หลักการใช้อำนาจ 1. หลักเชื่อมโยงอำนาจ. 2. หลักดุลแห่งอำนาจ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับ งงๆๆ??

5 GATGACGTATGGGCATTICTAGCGGCTAGGTCTATG 3 3' CTACTGCATACCCGTAAAGATCGCCGATCCAGATAC 5+สาย.. กระบวนการ สาย.. กระบวนการ สาย. จากกระบวนการดังกล่าว ได้กรดอะมิโนทั้งหมด . .ตัว ได้แก่ (ชื่อเต็ม)..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ชาวยหน่อยคร้บ

กาวนา ค่าปริมาณความวังนของลการ การเเบ ได้รัชกการมวังน นา 4 ช เสัปความรังๆ กางควญกนน ค้าต้องการใช้น้ำ (O กรัม อุณภูมิเฝลั่วนยาก 50 6 เย็น 100 จะต้องใช้ปริวกณ ดวา) วังมเท่าใด 2. ค้าคลอุณภูมิขอs 05า90 ก. 10 กลัม 1ากลูณคม 100 เป็น (00 จะ ต้องกาย ความอังน 00กุมาอำนวน เท่าใด (ก๊ำหนด ( ของเ3วาจม0 ค. =0 8 แค.00 (กรัม ) ด้าต้องารให้ทำ (00 กรัม อนภ ผเปตวนาก 300 เปิม 100 ะ ต้อว์ใช้ฝรัมากเคว 29 รอน เท่าได วิรัท้า (Oo ภธม At = 100 - 20- % 0 9 - n CAt Q - 100x 1y์ 9 9 - ๆ,000 ปริยาณความรัอนที่ใช้ เต่ากัย 50,000 เกลสร 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

กิจกรรมที่ 3 ทบทวนองค์ความรู้ 1. ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ต่อการส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ 1. แรงงาน ทุน 4. ตลาด วัตถุดิบ 2. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเ ทศอังกฤษ 1. พลังงาน วิทยาศาสตร์ 2. ทุน เทคโนโลยี่ 3. เทคโนโลยี ตลาด 2. วัตถุดิบ 3. การสื่อสาร 4. 3. การพัฒนาที่เกิดขึ้นควบคู่กับการผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมคือข้ อใด 1. การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การรวมกลุ่มของวิศวกร 3. การพัฒนาโครงสร้างทางสังคม การค้นคว้าหาความรู้แบบใหม่ 4. การประยุกต์วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดผลทางสังคมหลายประการที่สำคัญ คือข้อใด 1. มีความเชื่อในทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น มีการแสดงออกตามความจริงในสังคม 3. มีการแลกเปลียนความรู้กันมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 5. สิ่งใดคือสัญลักษณ์ของความเจริญในการพัฒนาการใช้พลังงานใหม่ทั้ง 2. 4. 2. 4. หมด 3. พลังงานไอน้า 1. การสื่อสาร 4. กระแสไฟฟ้า 6. การปฏิวัติอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดผลทางด้านสังคมอย่างไร 2. น้ำมันเชือเพลิง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

ขอคำตอบ+วิธีทำหน่อยค่ะ🙏

ครึ่งชีวิตของ Co-60 เท่ากับ 5.3 ปี ถ้านำ Co-60 หนัก 1.0 กรัม ตั้งทิ้งไว้นาน 15.9 ปี จะเหลือ Co-60 ร้อยละเท่าไร 1. 0 2. 12.5 3. 25.0 4. 33.3 5. 66.7

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ข้อ4กับข้อ5นะคะ

การบ้าน ส่งวันศุกร์ในคาบ 3/12/64 1. เขียนใส่สมุดต่อจากข้อ 3 ข้อ 4 สปริงอันหนึ่งมีค่าคงที่ของสปริง 25 N/m เมื่อสปริงยืด 50 เซนติเมตร จะมีพลังงาน ศักย์ยืดหยุ่นเท่าใด (กำหนดให้ g=10 m/s) ข้อ 5 ลูกมะพร้าวมีมวล 2 kg มีพลังงานศักย์โน้มถ่วง 1000 จูล ต้นมะพร้าวมีความสูง เท่าใดถ้าวัดจากพื้นดิน (กำหนดให้ g=10 m/s) 2. ตอบคำถามลงไปในหนังสือ หน้า 47 กรอบสีเหลือง 2 ข้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5200