ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ข้อนี้คิดยังไงคะ ขอแบบละเอียดๆ;_; งงมาก

จากการสอบถามคู่สมรส 100 คู่ ปรากฏผลดังนี้ 85 คู่ มีบุตรอย่างน้อยหนึ่งคน 55 คู่ ไม่มีบุตรชาย 40 คู่ ไม่มีบุตรสาว มีคู่สมรสกี่คู่ที่มีทั้งบุตรชายและบุตรสาว 95 คู่ 85 คู่ 20 คู่ ( 15 คู่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

นักเรียนคนหนึ่งใช้เครื่องวัด วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญบาทได้2.59เซนติเมตรเมื่อพิจารณาเลขนัยสำคัญ เขาควรบันทึกค่าพื้นที่หน้าตัดดังนี้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

เขียนสูตรโมเลกุล ม.6 ค่ะ

แบบฝึกหัดที่ 1 1. จากสูตรโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ CH, CH,0 CH,0 CH,N ตอบคำถามต่อไปนี้ 1.1 เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส 1 - 0 - 2 1.2 สูตรโมเลกุลใดที่มีพันธะคู่ในโมเลกุล คำตอบ. 1.3 สูตรโมเลกุลใดที่มีพันธะสามในโมเลกุล คำตอบ. 1.4 เขียนสูตรโครงสร้างแบบย่อ 1.5 เขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะ พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธนี้เหมาะสม สำหรับการแสดงโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ขนาดเล็กหรือไม่ อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค้า

4. ตอง มีเงินจำนวนหนึ่ง แล้วแม่ให้มาอีก 3 เท่าของเงินที่เขามีอยู่ เมื่อตองนำเงินไปซื้อเสื้อ 199 บาท และ ทำบุญอีก 19 บาท ตองจะเหลือเงินไม่ถึง 62 บาท เดิมตองมีเงินมากที่สุดกี่บาท วิธีทำ กำหนดให้ ตองมีเงิน บาท อสมการ คือ ดังนั้น เดิมตองมีเงินอย่างมากที่สุด ..บาท 4 5. ฟิวส์ซื้อล้มมาจำนวนหนึ่ง หลังจากให้อ้อมไป 9 ผล และเน่าเสีย 6 ผล แล้วยังมีส้มเหลืออยู่ไม่ถึง - ของจำนวน 5 ที่ซื้อมา ฟิวส์ซื้อส้มมาอย่างมากที่สุดกี่ผล วิธีทำ กำหนดให้ ฟิวส์ซื้อส้มมา ..ผล อสมการ คือ ดังนั้น ฟิวส์ซื้อส้มมาอย่างมากที่สุด ...ผล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะฟิสิกส์ม.4 ข้อนี้เรางงว่าต้องทำยังไง ที่รู้คือหาพื้นที่ใต้กราฟแล้วเราต้อง ประมาณตัวเลขเองหรอค่ะ หรือยังไงใครรู้ช่วยบอกที🙏

1. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด (m) และเวลา (s) จากการเคลื่อนที่ของวัตถุ จงหา เรื่อง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง ความเร็ว กับเวลา ใบงานที่ 2.5 : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ การกระจัด (m) 40) 2) B C 6 8 เวลา s) 2 4 1.2 ความเร็วเฉลี่ย 1.1 ระยะทางทั้งหมด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ตอบไรค้าบบ

14:26 น. @ % 4il (45) * google.coM/s อ : X She's & good พorker. - She works well. NAMEะ DATE: GRAMMAR QUIZ ADJECTIVES and ADVERBS * Camalete tnese eghdeen sentences t2 sccre yaมr knวiedge af ADJECTIVES & ADVERES 1. My clasamate can play basketbal .. because he practices every day. 3) wel 10. Ialways feel quite .. Just before 1 slt down to take8 an exam. 2) nervaแร b) nervรแsty 2. He finlehed hle homework In only ten minutes. He wae very 2) guck 11. We were very .. when we moved to a new home closer to our school. 5) qulcky b) alsdly 3. 1. put the eggs Into the baaket and took them home. 12. My frlend.. etudles for exams, 8o he usualy gets low grades. 2) gente 5) genty 5) hardly 4. Arter I watched the movle, I felt a itte . 13. A . way to practice your Englsh Is to speak It with frlends after cla88. 5) รsdly 5) wel 5. 1. walked by whille It was aaleep. 14. The dentlet cant ses m8 on Monday because he's ... on that day. sleeping dog 2) nervauร 5) nervausty 6. We all . worked on the car untl it was flxed. 15. My mother . puta gift for me on my study deak. 2) ระcret 5) secret) 5) buslty 7. He sald that hls pa8sword was. and that he didn't want to tell me. 16. Icouldn'tfInd my cat, 8o 1. walked home and crled. 3) รecret 5) ระcret) 5) รsdly 8. 1. helped hlm with hle work because he's my beet frlend. 17. We had a great day at the beach! It was warm and there was a. breez6. 5) alsdly 5) genty 5. The final exam wasn't easy. It was quite 18. I was late for cla88, 801.. entered the room and 8at down. 2) quck ๒) gucky 5) hardly 17 - 18 = Excellent 15 - 16 = Good or Leeอ = Study More! คกาพทั้งหมด > G AII Things GraMMGr Visit Adjectives and Adverbs - All

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า

คาี้แจง ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น การสถาปนาราชธานี แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

1.ร้านค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาสินค้าทุกชนิด 15% ถ้าสายฟ้าได้ส่วนลดจากการซื้อพัดลม 148.5 บาท จงหาว่าร้านค้าปิดราคาพัดลมไว้กี่บาท 2.ร้านค้า... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ข้อนี้ทำยังไงหรอคะ ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ;-;

Ex. 4 รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดที่มีความเร็ว 20 m/s ด้วยความเร่งคงที่ 2 m/s ตลอดระยะเวลา 5 s ต่อจากนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นเวลานาน 10 s คนขับจึงเหยียบเบรกทำให้ความเร็วลดลงจน กระทั่งรถหยุด ใช้เวลานาน 3 s จงหา ก. ความเร็วสูงสุดตลอดการเคลื่อนที่ ค. ระยะทางทั้งหมดที่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ F F ข. ความหน่วงของรถยนต์ในช่วงเหยียบเบรก ะ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/4854