ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

o-net 64 เฉลยคือข้อ3ค่ะ แต่ทำไมถึงตอบข้อ3 มีใครพอจะอธิบายได้มั้ยคะ งงมากเลย

16. The manager has no objection to the meeting since his daughter is ill. 1. John not attend 2. John doeS not attend 3. John's not attending 4. John not to attend 5. John's not to attend

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่า รบกวนหน่อยนะคะ

2. จงเติมคำในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคข้างล่างเป็นจริง 1. (-17) + = -17 2. + 40 = 40 3. (-21) + = -29 4. + (-7) = -11 5. (-8) + = 0 6. - 15 + - 15 7. . + (-3) = 6 8. 9 + . = -2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครพอช่วยได้ไหมค่ะ

* คชือดินสอหนึ่งโหลกับยางลบ 10 ก้อน รวมเป็นเงิน 202 บาท จงหาราคาของดินสอและยางลบ เมื่อดินสอแพงกว่ายางลบ 4 บาท X y

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

กำหนดสมการจุดประสงค์ คือ P = 3x + 2y โดยมือสมการข้อจำกัด ดังนี้ X+2y 36, 2x +y <8, X + y<1, x20 และ 0<y<2 ค่าของ P มีค่ามากสุด เท่ากับเท่าใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ถ้าต้องการให้น้ำแข็งมวล 1 กิโลกรัม อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส กลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเขียส ทั้งหมด จงหา ว่าต้องใช้พลังงานความร้อนกี่กิโลจูล = 4.18 กิโลจูล / กิโลกรัม,เคลวิน = 2.10 กิโลจูล / กิโลกรัม.เคลวิน = 333 กิโลจูล / กิโลกรัม กำหนด Cน้ำ Cน้ำแข็ง Lน้ำแข็ง 1. 231 2. 649 3. 772 4. 793

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ถ้าต้องการให้เส้นลวดตัวนำยาว 20 เขนติเมตร มวล 60 กรัม ลอยนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก ที่มีขนาด 1.0 เทสลา และมีทิศทางดังในรูป จะต้องผ่านกระแสกไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดกี่แอมป์ และไหลไปทางทิศใดในรูปภาพ X * x 1. 3A ไปทางซ้าย 2. 3A ไปทางขวา 3. 5A ไปทางซ้าย 4. 5A ไปทางขวา X x X x *

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5133