ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย
มัธยมปลาย

กาพย์เห่เรือชมกระบวนมีโวหารภาพพจน์อะไรบ้างคะ ช่วยหาหน่อยค่ะ

โคลง ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาไลย ทรงรัตนพิมานไชย กิ่งแก้ว พรั่งพร้อมพวกพลไกร แหนแห่ เรือกระบวนต้นแพร้ว เพลิศพรึ้งพายทอง ฯ ช้าลวะเห่ พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย กิงแก้วแพรัวพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากร เรือลิวปลิวธงสลอน สาครสันครันครีนฟอง 0 . เรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา ม่านกรองทองรจนา หลังคาแดงแย่งมังกร สมรรถไชยไกรกาบแก้ว แสงแวววับจับสาคร เรียบเรียงเคียงคู่จร ดังร่อนฟ้ามาแดนดิน สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลือนเตือนตาชม เรือไชยไวว่องวิ่ง รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม เสียงเส้าเร้าระดม ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน ฯ มูละเห่ คชสีทีผาดเผ่น ดูดังเป็นเห็นขบขัน ราชสีห์ทียืนยัน คั่นสองคู่ดูยิ่งยง เรือม้าหน้ามุ่งน้า แล่นเฉื่อยฉ่าลําระหง เพียงม้าอาชาทรง องค์พระพายผายผันผยอง เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผน โจนตามคลื่นฝืนฝาฟอง ดูยิ่งสิงห์ลําพอง เป็นแถวท่องล่องตามกัน นาคาหน้าดังเป็น ดูขะเม่นเห็นขบขัน มังกรถอนพายพัน ทันแข่งหน้าวาสุกรี เลียงผาง่าเท้าโผน เพียงโจนไปในวารี นาวาหน้าอินทรีย์ ที่ปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม ดนตรีมี่อึงอล ก้องกาหลพลแห่โหม โหฮีกครึกครึ้นโครม โสมนัสชื่นรื่นเริงพล ค กรีฑาหมู่นาเวศ จากนคเรศโดยสาชล เหิมหื่นชื่นกระมล ยลมัจฉาสารพันมี ฯ ซ=
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อนี้วิธีคิดต้องคิดยังไงหรอคะ

๑5 5 «ด 4 ร ร 90 มีนําเกลืออยู่สองชนิด ชนิดแรกมีเกลือแสม 10 % ชนิดที่สองมีเกลือผสม 15 % ณิ ๑ศ์ ๕8 ๓ ณ ร2.5 ถ้าต้องการผสมกันให้มีเกลือผลมเป็น 12 % จําบวน 400 อิตร จะต้องใช้นําเกลือ แต่ละชนิดจํามวนเท่าใด
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยคะ เขียนกราฟไม่เป็นเลย TT

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง " และ 6 ตอบด้วยการเขียนกราฟ 10 คะแนน 9 ขอ ม 4 อนี 9” ข้อ 5 เป็นเรืองดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาค ตอบด้วยการเขียนกราฟ ข้อนี 10 คะแนน
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

แสงมีอัตราเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีดวงอาทิตย์ห่างจากโลก 150,000,000 กิโลเมตร ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่ปีแสง คำนวณหายังไงคะ

ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

มาสอบถามค่ะ คือเราจะทำรายงานอาหารวิชาภาษาอังกฤษ​ส่งครู คืออยากรู้ว่า เเกงจืด ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ พอดีไม่เเน่ใจค่ะ👉🏻👈🏻❤️

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ขอแนวทางวิธีแก้ปัญหาโจทย์นี้หน่อยค่ะ🙏🏻

4. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ โดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์ 1) ม*-4ม-5=0 2 ม2+ะ+1=0 3) 92“ -30%+25=0 2 -62+115-4=0
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ไม่ทราบว่าทำยังไงคะ งงมากเลย ติดข้อนี้ข้อเดียวเลยค่ะ

ฯ ขายคนหนึ่งหนัก 500 ฟ หิ้วของหนัก 100 ม เดินไปบนพื้นราบ 2 ก แล้วเตินขึ้นฉันตสุต 6 0 จงง งานทั้งหมดที่ทําโดยชายคนนี้
1/4388