ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

พี่ๆคนสวยค่ะเขียนความเรียงจากเนื้อหาที่รูปที่หนึ่งให้หน่อยค่ะตัวอย่างการเขียนอยู่ที่รูปที่สองค่ะแต่ใช้เนื้อหารูปที่หนึ่งค่ะ ตอนนี้เขียนค... อ่านต่อ

ERIC'S ROUTINE 7:00 6. Noke u? 7:30 go to school 7. play a ganย 3:00 5:00 8. 90 home 7:00 9. do my homewcrk - 10. brash my tedh / 9:00 9:15 11. Pack my bag 70:00 \go to bed

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ

ให้นักเรียนเขียนคำถาม และตัวเลือกทั้งหมดลงสมุด ค้นคว้าหาคำตอบจาก Google แล้ววงกลมในข้อที่ถูกต้อง 15. ข้อใดเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการเล่น 22. ข้อใดเป็นการหยุดลูกฟุตซอลได้ง่ายที่สุด ก. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยหน้าอก ข. การหยุดลูกฟุตซอลด้วยเข่า ศ. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยฝ่าเท้า ง. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยหลังเท้า กีฬาฟุตซอล ก. ใช้เท้าเลี้ยง ข. ใช้ศีรษะโหม่ง ศ. ใช้เข่าเตาะ ง. ถูกทุกข้อ 16. การเล่นกีฬาฟุตซอลใช้อวัยวะส่วนใดของ ร่างกายมากที่สุด 23. ในการแข่งขันฟุตขอลสามารถเปลี่ยนตัวได้กี่คน ก. ศีรษะ เข่า, ลำตัว ข. มือ.แขน, เข่า ก. 1 คน ข. 2 คน ค. ศีรษะ,เข่า เท้า ง. ศีรษะ,ตาแขน ง. เปลี่ยนได้ตลอด ค. 3 คน 17. ถ้ามีใบแดงเกิดขึ้นจะใช้เวลาเท่าใดถึงจะส่งผู้เล่น 24. การเล่นฟุตซอลเป็นการเล่นแบบใด ก. การเล่นเป็นกลุ่ม ลง สนามครบ 5 คนได้ ก. 1 นาที ข. 2 นาที ข. การเล่นคนเดียว ศ. การเล่นเป็นทีม ค. 3 นาที ง. 4 นาที ง. การเล่นเป็นคู่ 25. ข้อใดเป็นประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการ เล่นกีฬาฟุตบอล 18. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. แต่งกายตามสมัยนิยม ข. แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่น ค. ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ตัดสิน ง. เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสิน 19. ผู้ใดในทีมมีสิทธิ์ใช้มือและแขนเล่นฟุตบอล ก. ทางด้านร่างกาย ข. ทางด้านอารมณ์ ค. ทางด้านจิตใจ สังคม ง. ถูกทุกข้อ 26. ข้อใดคือสิ่งที่ผู้ชมกีฬาฟุตซอลไม่ควรทำ ก. ต่าทอผู้ตัดสิน ข. ต่าทอผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ค. ขว้างปาสิ่งของลงมาในสนาม ในเขตโทษได้ ก. กองหลัง ช. กองกลาง ค. กองหน้า ง. ผู้รักษาประตู ง. ถูกทุกข้อ 27. เมื่อจบเกมกีฬาฟุตซอล ผู้เล่นควรทำอย่างไร ก. ค่ากรรมการ 20. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านร่างกายของกีฬาฟุต ซอล ข. มีน้ำใจ ง. ร่างกายแข็งแรง ก. เสียสละ ข. ทำร้ายผู้ฝึกสอน ค. จับมือฝ่ายตรงข้าม ง. เข้าไปต่อว่าเพื่อนฝ่ายตรงข้าม 28. มารยาทผู้เล่นกีฬาฟุตซอลที่ไม่เหมาะสมคือข้อ ใด ศ. ความสามัคคี 21. ข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล ก. การโยนบอล ข. การเพ่งบอล ค. การเลี้ยงบอล การคลึง ก. ปฏิบัติตามกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด ข. ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ชม ศ. ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการยั่วยุ ง. ทีมที่ขนะเยาะเย้ยฝั่งตรงข้าม ง. การกลิ้งบอลวนรอบๆตัว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

หากเส้นตรง L ผ่านจุด (5,8) และ (-4,-1) และมีพาราโบลาที่ผ่านจุด (-5,16) โดยพาราโบลาดังกล่าวมีจุดวกกลับที่จุด (-1,0) ซึ่งมีแกนสมมาตรขนานแกนY จงหาพื้นที่ปิดล้อมจากทั้ง 2 เส้นกราฟนี้ว่ามีค่าเท่าใด นู้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

จากวงจรกระแสตรงดังแสดงในรูปด้านล่าง หากให้ตัวด้านทาน R,มีค่าเท่ากับ 20 โอห์มและเชื่อมจุด AB ด้วยตัวด้านทานขนาด 4 โอห์ม จนครบวงจร จงหาว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวด้านทาน R ว่ามีขนาดกี่แอมแปร์ R, R, = 10 2 ", = 100 V B R, = 40 2 R, = 20 Q

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

32 72 32 6Q 62 3 2 W b 62 จากรูป หากนำจุด ab ต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าที่มีขนาด 100 โวลต์ โดยให้กระแสไหลไปทางทิศของจุด a และเข้ากลับเซลล์ไฟฟ้าทางทิศของจุด b จงหาว่ากระแสไฟฟ้ารวมมีขนาดกี่แอมแปร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
แผนการเรียน มัธยมต้น

เเวะเข้ามาอ่านเเปปนึงได้มั้ยย🥺 สวัสดีค่า💖 เราต้องการความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยค่า พอดีว่าเราทำเเอคสรุปนี้มานานมาก ประมาณ3ปีได้ ตอนเเรกเร... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ใบกิจกรรผที่ 4.1 เรื่อง เลือกใช้เลคโฮโลยี นักเรียนพิงารณาสถานการณ์ปีญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกไช้เทศโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา ไตย คำนึงถ... อ่านต่อ

ใขกิจกรรผที่ 4.1 เรื่อง เลือกใช้เตคโนโลยี นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา โดย คำนึงเถึงผลกระทบกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต้องการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน แต่พบว่าพื้นที่ที่จะทำการเกษตร นั้น ดินมีสนาวพขาตอินทรียวัตถุ หรือขาดแร่ธาตุอาหาร ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นนักเรียนจะแก้ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุนี้อย่างไร ตารางการวิเคราะห์เทคโนโลยี ผลกระทบ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม ชีวิต 2. 3. เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี ชื่อ-นามสกุล ขั้น ม.2/ เลขที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ลวดเส้นหนึ่งยาว50 รัศมี r อีกเส้นหนึ่งยาว 20 รัศมี เส้นที่มีความต้านทานสูง 4 มีค่าความต้านทานเป็นก่เท่าของอีกเส้นหนึ่ง ลวดทั้งคู่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5129