ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

เคมี มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะค้าบบบบ

Home Mork : ถ้าใด้ 0,H, จำหวน 18 กรม ผาไหม้ กับ กกส 00กริเจน 56 กรัม เกิดปฏิกอา 2e 93 - 50, (9) - 300,00.) + -H0 4 ) ก. ลาร โด เป็นสารกาหนกปริกาณ สากโดเหล็ก แล เหลีกที่กรม ที่เกิดขึ้น - มาล0:00ม H - 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ต่อนะคะ

คำถามข้อที่ 1 จงหาระยะของความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากความยาวเดิม ของชิ้นส่วน BC ว่ามีค่าเท่าใด หลังจากที่ถูกแรงกระทำ คำถามข้อที่ 2 จงหาระยะของความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากความยาวเดิม ของชิ้นส่วน CE ว่ามีค่าเท่าใด หลังจากที่ถูกแรงกระทำ คำถามข้อที่ 3 จงหาระยะของความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากความยาวเดิม ของชิ้นส่วน AE ว่ามีค่าเท่าใด หลังจากที่ถูกแรงกระทำ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

กราฟที่ 1 กราฟความเค้น-ความเครียดของเหล็กชนิด A MPA 100 52 mm/mm 0.22 0.38 ความเครียด ความเค้น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมต้น

สวัสดีค่ะ เราอยู่ ม.3 นะ เราอยากถามว่า ระหว่างแผนการเรียนที่เราอยากเรียน ( แพทย์ ) กับแผนการเรียนที่ครอบครัวอยากให้เป็น ( พวกกฏหมายค่ะ ) ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

แก้สมการและอสมการของพหุนาม ให้นักเรียนแสดงวิธีทำเพื่อหา'เซตคำตอบของสมการ'และ'ช่วงคำตอบของอสมการ' ช่วยบอกหน่อยค่ะ ไม่ได... อ่านต่อ

2 (x - 5x + 6) < 0 (x - 4) (x + 6x + 5) 9) 2 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ 🙏 แบบวิธีทำ แก้สมการและอสมการของพหุนาม

5. แก้สมการและอสมการของพหุนามได้ คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงทำเพื่อหาเซตคำตอบของสมการและช่วงคำตอบของอสมการลงในตัวข้อสอบ 1) (x - 4x +3)(4x + 3) = 0 2) (x + 3) (x +2x - 3) = 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

อันนี้ทำยังไงหรอคะ บอกสักข้อสองข้อก็ได้ค่ะ จะดูเป็นตัวอย่าง ขอบคุณค่ะ

คำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ให้เขียนจำนวนอิเล็กตรอนลงในตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ธาตุ K M ธาตุ K M N Na le 3L Be 145i 0 0Ne Ca

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/5135