ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

เทอคะคือช่วยแต่งกลอนสุภาพเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์น้ำหรือป่าไม้ได้ไหมคะฮืออส่งวันนี้อะค่ะ😭 ช่วงแค่ขึ้นต้นก็ได้นะคะหัวตันมากตอนนี้😭😭

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

🥺

ข้อใด "ไม่ใช่" ปัญหาการค้าระหว่าง ประเทศของไทย * 1 คะแนน การขนส่งยังไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง การขาดแคลนเงินทุนของผู้ผลิต คุณภาพของสินค้ายังไม่เป็นที่ยอมรับของต่าง ประเทศ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร Adam Smith เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง 1 คะแนน ประเทศอย่างไร * O เป็นผู้เริ่มต้นให้แนวคิดการใช้ทองคำในการแลก เปลี่ยนระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้แนวคิด Mercantilism ในการค้าขาย O ระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้แนวคิดการค้าเสรีในการค้าระหว่าง O ประเทศ เป็นผู้ส่งเสริมแนวคิดให้ประเทศมหาอำนาจขยาย อาณานิคมเพื่อหาความได้เปรียบทางการค้า edocs.google.com

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

🥺🥺

เองหดแหน่ 1. เหตุใดเลล์จึงเลืกใช้โมเลกุลโปรตีนทำหน้าที่ต่างๆในเซลล์ แต่เลือกใช้โมเลกุล DNA เก็บข้อมูลพันธุกรรม 2. เหตุใดเซลล์จึงไม่สร้างโปรตีนจาก DNA โดยตรง ทำไมจึงต้องสร้างโปรตีนจาก RNA ค้วย 3. RNA เหมือนหรือแตกต่างจาก DNA อย่างไร 4. กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA ใช้เอนไซม์และสารตั้งต้นชนิดใด 5. RNA ที่ได้มีลำดับเบสและทิศทางเหมือนหรือแตกต่างจาก DNA แม่แบบอย่างไร 6. DNA แม่แบบหนึ่งชุดสร้าง RNA ได้กี่ชุด 7. ในเซลล์มนุษย์ กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA เกิดในตำแหน่งใดของเชลล์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ชีววิทยา มัธยมปลาย

🥺🥺

เองหดแหน่ 1. เหตุใดเลล์จึงเลืกใช้โมเลกุลโปรตีนทำหน้าที่ต่างๆในเซลล์ แต่เลือกใช้โมเลกุล DNA เก็บข้อมูลพันธุกรรม 2. เหตุใดเซลล์จึงไม่สร้างโปรตีนจาก DNA โดยตรง ทำไมจึงต้องสร้างโปรตีนจาก RNA ค้วย 3. RNA เหมือนหรือแตกต่างจาก DNA อย่างไร 4. กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA ใช้เอนไซม์และสารตั้งต้นชนิดใด 5. RNA ที่ได้มีลำดับเบสและทิศทางเหมือนหรือแตกต่างจาก DNA แม่แบบอย่างไร 6. DNA แม่แบบหนึ่งชุดสร้าง RNA ได้กี่ชุด 7. ในเซลล์มนุษย์ กระบวนการถอดรหัสเพื่อสร้าง RNA เกิดในตำแหน่งใดของเชลล์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

อันนี้ทำยังไงหรอคะ

2 ค่าขี้แจง จงชีดเส้นได้คำตอบที่ถูกต้อง 1. ที่ราบสูงใดอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาทุนอุน ( ที่ราบสูงเคดคาน ที่ราบสูงทิเบค ) 2. บริเวณใดเป็นจุดรวมของเทือกเขาส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( ปามิรันอด ยุนนานนอต / อาร์เมเนียนนอต ) 3. ทะเลทร ายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียชื่ออะไร ( ทะเลทรายธาร์ / ทะเลทรายใกบี ) 4. ข้อใดไม่ใช่ชื่อคาบสมุทรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ( คาบสมุทรอาหรับ / คาบสมุทรอนาใดเลีย คาบสมุทรเดดคาน ) 5. แม่น้ำใดเป็นแนวแบ่งเขตแดนส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียกับยุโรป ( แม่น้ำไนล์ แม่น้ำอูราล ) 6. เขตที่ราบค่ำตอนเหนือของทวีปเอเชีย หมายถึงบริเวณใด ( เขตมองโกเลีย / เขตไซบีเรีย ) 7. แม่น้ำสายยาวที่สุดในทวีปเอเชียชื่ออะไร ( แม่น้ำคงคา / แม่น้ำโขง / แม่น้ำแยงซี ) 8. ทะเลทรายโกบีอยู่ในเขตประเทศจีนกับประเทศใด ( อิหร่าน / ตุรกี / มองใกเลีย ) 9. อนาโตเลียเป็นชื่อของคาบสมุทร และที่ราบสูงในประเทศใด ( อิหร่าน / ตุรกี / อิรัก ) 10. หมู่เกาะในมหาสมุทรใดส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูเขาไฟ ( มหาสมุทรอาร์กติก / มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก ) 1. เขตที่ราบต่ำทางเหนือไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะสาเหตุใด ( ดินไม่ดี มีอากาศหนาวเย็น / มีฝนตกมากเกินไป ) - ที่ราบสูงธิเบตมีประโยชน์อย่างไร ( เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญ / เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ / เป็นบริเวณที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ) ถ้าจะไปที่ราบสูงอาหรับต้องไปประเทศใด ( อิหร่าน / อิรัก / ซาอุดิอารเบีย ) ผลดีของที่ราบสูงเดคคคานดีือ - เหมาะแก่การปลูกข้าว / เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน เหมาะแก่การปลูกฝ้าย ) ตภูเขาไฟมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร เป็นที่พักผ่อน / เป็นเขตเกษตรกรรม / เป็นเขตที่อยู่อาศัย )

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยถอดบทความบทนี้ให้หน่อยค่ะ🙏🏻💗(อิเหนา)

@ บัดนั้น พระโหราราชครูผู้ใหญ่ รับรสพจนารถภูวไนย เทียบดูดวงชะตาพระทรงยศ ทั้งชั้นโชคโยคยามยาตรา จึงทูลว่าถ้ายกวันพรุ่งนี้ งดอยู่อย่าเสด็จสักเจ็ดวัน ขอพระองค์จงกำหนดงดยาตรา คลี่ตำรับขับไล่ไปมา กับโอรสถึงฆาตชันษา พระเคราะห์ขัดฤกษ์พาสารพัน จะเสียชัยไพรีเป็นแม่นมั่น ถ้าพ้นนั้นก็เห็นไม่เป็นไร ฟังคำโหราหาฤกษ์ใหม่ หนักหน่วงน้ำพระทัยดูให้ดี อันการยุทธ์ยิงซึงชัย ฯ๘ ค่ำ ฯ บ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยย่อความหน่อยค่ะ🥺🥺🥺

ขาวกับดำ เศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่ง เขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนในคฤหาสน์ของเขา เป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีดำกับสีขาวเศรษฐีบอกชาวนาว่า "ท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่ง แต่หากท่าน ยกลูกสาวให้ข้า จะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดให้" ขาวนาไม่ตกลงเศรษฐีบอกว่า "ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวน กรวดใส่ในถุงผ้านี้ ก้อนหนึ่งสีดำ ก้อนหนึ่งสีขาวให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสี คาวา ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้ก้อนสีดำ นางต้องแต่งงานกับข้า และ แน่นอน ข้าจะยกหนี้ให้ท่านด้วย" ชาวนาตกลงเศรษฐีจึงหยิบกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้า หญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสี ดำเธอจะทำอย่างไร หากเธอไม่เปิดโปงความจริง ก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขีโกงหากเธอเปิดโปงความจริง เศรษฐีย่อมเสียหน้า และยกเลิกเกมนี้ แต่บิดาของเธอก็จะยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนานลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้า หยิบ กรวดขึ้นมาหนึ่งก้อน พลันเธอปล่อยกรวดในมีอร่วงลงสู่พื้น กลื่นหายไปในสีดำและขาวของสวนกรวด เธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า "ขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อท่านใส่กรวดสี ขาวกับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงไปในถุงนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกรวดก้อนที่เหลือ ก็ย่อมรู้ทันทีว่า กรวดที่ข้า หยิบไปเมื่อครู่เป็นสีอะไร ที่กันถุงเป็นกรวดสีดำ" ดังนั้นกรวดก้อนที่ข้าทำตกย่อมเป็นสีขาว"ซาวนาพ้นสภาพลูกหนี้และลูกสาวไม่ต้อง แต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนั้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "หากเราพยายามมากพอที่จะแก้ไขปัญหา เราจะพบว่าทุกปัญหาย่อมมีวิถีทาง แก้ไขเสมอ" ที่มา : วินทร์ เลียววาริณ, wwW.winbookclub.com,๒๔-๑๑-๒00๔ ย่อ...เรื่อง... เของ เจ้าก... ความว่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5201