ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ชีววิทยา มัธยมปลาย

กราบเลยค่ะช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

2. จากการศึกษาเซลล์ที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่ามีไมโทคอนเดรีย กอลจิบอดี และ ร่างแหเอนโตพลาซึมชนิดผิวขรุขระ เป็นจำนวนมาก นักเรียนคิดว่าเซลล์ดังกล่าวนี้น่าจะทำหน้าที่อะไร ในร่างกายมนุษย์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มัธยมปลาย

สอบถามการเขียนแผนผังแสดงการคำนวณ

่ 9. ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุ 2 Ra หนักกี่ 8 เมื่อตั้งทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง จะมีธาตุ Ra เหลืออยู่ ถ้าครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสีมีค่าเท่ากับ 4 ชั่วโมง ให้เขียนแผนผังแสดง 228 1.005 x 10 อะตอม การคำนวณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ผมต้องดิฟยังไงหรอครับ

วัตถุหนึ่งมีพลังงานเป็น E = dr 2 + ax และมีค่าคงที่ จงหาความถี่เชิงมุมของการแกว่ง คำแนะนำให้ใช้ dt = 0 หาสมการการเคลื่อนที่เพื่อ dr 9 หาความถี่เชิงมุม (คะแนน 0.5%) 2a 2a O 0 0 O O

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ข้อพวกนี้ทำไงหรอครับไม่เข้าใจจิงๆ

3 ลวดโลหะเล็กมากยาว L วางอยู่ในแนวราบ มีการกระจายความหนาแน่นดังนี้คือ จากปลายซ้ายถึงกึ่งกลางมีความหนาแน่นเป็น % เท่า เทียบกับจากปลายข วาถึงกึ่งกลาง จงหาว่าจุดศูนย์กลางมวล (C.m.) ของลวดนี้อยู่ ณ ตำแหน่งใดต่อไปนี้ (คะแนน 0.5%) OL/2 ของลวด O2L/3 นับจากปลายขวาของลวด 3L/4 นับจากปลายซ้ายของลวด O7L/12 นับจากปลายซ้ายของลวด OL/6 นับจากปลายขวาของลวด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ข้อพวกนี้ทำไงหรือครับ

การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบ Simple Harmonics โดยมีตำแหน่งเป็น x = Asin(ot-0) ดังรูปด้านล่างนี้ จงพิจารณาว่าข้อใดคือ เฟส (g) ของการเคลื่อนที่ ของอนุภาคนี้ (คะแนน 0.5%) 2 การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบ Simple Harmonics โดยมีตำแหน่งเป็น X = ด้านล่างนี้ จงพิจารณาว่าข้อใดคือ เฟส (G) ของการเคลื่อนที่ของอนุภาคนี้ Asin(ot - 0) ดังรูป a) 0 < 0 < T/2 b) Tr/2 < 6 < T c) TI < 6 < 3r/2 d) 3r/2 < 6 < 2T e) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยเราหน่อยนะทุกคน

เกิจแล ราติ ฉบับที่ เหลือมล้ำแ และนวัตกรม รเชื่อมต่อกัน คนเพื่อกำกับ โยชน์สุข ของสังคมควรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร 1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมคืออะไร และเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด 2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอะไรบ้าง และปัจจัยใดที่นักเรียนคิดว่าทำให้ คำถามทบทวน สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด เพราะอะไร 3. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือไม่ อย่างไร 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 5. สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากรอย่างไรบ้าง 6. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้านใดที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนามากที่สุด เพราะอะไร 7. ปัญหาสังคมคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับใครบ้าง 8. สังคมไทยมีปัญหาในด้านใดบ้าง และคนในสังคมควรจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร 9. การแก้ปัญหาสังคมมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 มีความแตกต่างด้านแนวคิดการพัฒนา "และ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มาอย่างไร ยใน จจุบัน 11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเน้นการพัฒนาอะไร เพราะเหตุใด 12. วิธีการใดบ้างที่จะทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมไทยมีความสมดุลและยั่งยืน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

สอบถามฟิสิกข์เรื่องกฎการเคลื่อนที่หน่อยค่ะ ข้อนี้ต้องทำยังไงหรอคะ ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูได้มั้ยคะ

5. แท่งไม้ 2 อัน A และ B มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเบาถูกลากด้วยแรง F ไปบนพื้น ไม้ที่อยู่ในแนวระดับซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต เป็น 0.7 และ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.4 จงหา ขนาดของแรง F ที่จะทำให้แท่งไม้ทั้งสอง เคลื่อนที่ไปบนพื้น ด้วยความเร็วคงที่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5060