ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

แก้สมการและอสมการของพหุนาม ให้นักเรียนแสดงวิธีทำเพื่อหา'เซตคำตอบของสมการ'และ'ช่วงคำตอบของอสมการ' ช่วยบอกหน่อยค่ะ ไม่ได... อ่านต่อ

2 (x - 5x + 6) < 0 (x - 4) (x + 6x + 5) 9) 2 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยแก้โจทย์หน่อยค่ะ 🙏 แบบวิธีทำ แก้สมการและอสมการของพหุนาม

5. แก้สมการและอสมการของพหุนามได้ คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงทำเพื่อหาเซตคำตอบของสมการและช่วงคำตอบของอสมการลงในตัวข้อสอบ 1) (x - 4x +3)(4x + 3) = 0 2) (x + 3) (x +2x - 3) = 0

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
เคมี มัธยมปลาย

อันนี้ทำยังไงหรอคะ บอกสักข้อสองข้อก็ได้ค่ะ จะดูเป็นตัวอย่าง ขอบคุณค่ะ

คำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ให้เขียนจำนวนอิเล็กตรอนลงในตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ธาตุ K M ธาตุ K M N Na le 3L Be 145i 0 0Ne Ca

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ขายโทรทัศน์เครื่องหนึ่งราคา 3,900 บาท ขาดทุน 25% ถ้าต้องการกำไร 20% จะต้องขายในราคาเท่าไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ห้างสรรพสินค้าติดราคาขายเสื้อตัวละ 2,500 บาท แต่ขายจริงในราคา 2,450 บาท ห้างสรรพสินค้าลดราคาให้ผู้ซื้อ กี่เปอร์เซ็นต์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยนะคะ🙏

5. เพตรามีดอกกุหลาบอยู่สามสี สีแดงมี 24 ดอก สีชมพูมี 40 ดอก และสีขาวมี 64 ดอก ถ้าต้องการแบ่งดอกกุหลาบใส่ แจกัน แจกันละเท่าๆกัน ให้แต่ละแจกันมีจำนวนดอกกุหลาบมากที่สุด โดยที่ดอกกุหลาบแต่ละสีไม่ปนกันในแจกัน และไม่ เหลือเศษ จะแบ่งดอกกุหลาบได้กี่แจกัน แจกันละกี่ดอก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/5135