ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

เลลผลตอออกลแลแสลคลออมลแคนแนลลลอออลล โฆ ลงในน้้า 400 กรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส กลูโคสจะละลายหมดพอดีจน อไม่ ถ้าละลายไม่หมดจะหลีอกลูโคสกี่กรัม
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครมีคำถามเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์​เรื่องทักษะ​กระบวนการ​ทางวิทยา​ศาสตร์​ไหมคะช่วยหาหน่อยได้ไหมคือน้องหาจนไม่มีเว็บให้หาแล้วค่ะ(ขอเฉลยด้วยนะคะ😅)​

เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยทำหน่อยนะคะจะสอบแล้วคือตอนนี้คะแนนเมีเราน้อยมากเนื่องจากสอบกลางภาคได้คะแนนน้อยสาเหตุมาจากเราป่วยบ่อยเลยไม่ได้เข้าเรียนเลยเรียนไม่รู้เรื่องคะช่วยทำหน่อยนะคะคือจนปัญญาแล้วจริงๆ(ขอแนวทางหรือวิธีทำก็ได้คะ)#ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รื ดชัน ข้อสอบเก็บคะแนน เรื่อง เลขออกซิเ ะ: 1-3 ให คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคํานวณหาเลขออกซิเคขันขอ งสารประกอบในข้อ ญ่ โดยเลือกสารประกอบข้อละ 2 ขนิด !. จงหาเลขออกซิเดขันของเหล็กในสารประกอบต่อไปนี่ 11%.60, 12“#๕0ผ 13 คือค, 1.4 “อ(00มนู 1.5 ทืร(ห,0), 1.6 ”๑(๐0), 17660, 1.8 8อ. ๑0, % จงหาเลขออกซิเดขันของธาตในสาร1ระ ะกอบดังนี *1 กใน 55 ๐0, , ห50, , กอ6เ ว ,600, , ค,ด.๐ เแอ(50,) ร. 22 ๐| ใน 0, ๒0 พ๐๐. , พ6 ( 2๑(๐0.), , ผล6เ0, 23 เศท ใน เทท0 , เหท แท “ห๓0, , (ทห @. จงหาเลขอตกซิเดขันของธาตุในไอออนด้านี้ 31 0 ใน ๐๓0, , @พอพ), , ๐0,* , ๐๐๐,* 32 8 ใน 80, , 80,* , ๒0,* 33 ผ ใน พ” ผุ, , ผพ, 3.4 8 ใน 8 , 80 , 80, , 90,
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยแปลหน้านี้หน่อยครับ

สา 1 4 “ภุ 6) 'ไหญ่ 7 ” ๑ เมือนั้น ขับม้าไวว่ สั' ร่ายรั จองป้องประจัญ สงคามาระตาแข็งขัน , ปกลับแทงไม่แพลงพส เป็นเชิงขั้นซิงชัยในทีทวน ตางเรียงเคียงร่ายฮู: 0 วิทยาสะกําผัดผันหันหวน คะกา ย้ายกระบวนบ 4 ัดผันหันหว ะทะทวนรวนรุกคลุกศลี ส 2 า ๕ คํา "” . - ๑ เมือนํ “ ' น = ๐ = ซ์ ชักม้าวงวิงชิงที วิหยาสะกําเรืองศรี โถมแทงแล้วแปลงเปลี่ยนกระ โหมหักไพรีด้วยแรงฤทธิ์ หมายเ ร! - ทบทวนม้าที่นังไม่พลังผิด ขมนเขนฆ่าปัจจามิตร ตามติดต้านทานราญรอน 0 ฯ๕คําฯ ๑ เมือนับ - 0 สังคามาระตาชาญสมร รบรบเคียวขับอัสดร ยอกย้อนเปลี่ยนกลรณรงค์ กลบกลอกรารายกรายพระแสง ปะทะแทงลวงไปให้ใหลหลง แล้วทําเสียเชิงชักม้าทรง ตลบวงเวียนหันไปทันที ฯ ๕ คํา ฯ เชิด ๑ บัยน์เนตรมุ่งหมายวิหยาสะกํา เห็นถลําเลี้ยวไล่ได้ที่ พระแทงสอดลอดเกฐาะถูกไพรี ตกจากพาชีมรณา ฯ ๒ คํา ฯ โอด ๑ เมือนัน ท้าวกะหมังกุหนิงใจกล้า เห็นโอรสต้องศัสตรา ตกจากอาชาบรรลัย กริวโกรธโกรธาบ้าจิต จะรอรังยังคิดก็หาไม่ แกว่งหอกคู่ขับอาชาไนย เข้ารุกไล่สังคามาระตา ๆ ๕ คํา ฯ ๑ เมือนัน พระสุริย์วงศ์พงค้อสัญแดหวา 3 ได ะขับม้าถลันออกกันกาง เห็นไพรีรุกไล่อนุชา พร 1 2 ซ้ ะตรับผันผัดเมข์ดขวาง กลับกลอกหอกทรงพุ่งสกด ระดวบตา 00 ะ 5/ ะบัดย่างเชือนชายย่ายทํานอง พระชักอาชาไนยไว้วาง สะบด ฯ ๕ คํา ฯ ท้าวกะหมังกุหนิงไวว่อง ๑ เมอนน 1 . : 09 เคล่าคล่องกลับกลอกหอกซัด ขับม้าวกวิงชงคลอง ๊ - . 6 ฝ็เซฆ์ข้วงละทื ระเด่นมนตรีป้องปัด ขยับกรผ่อนพุ่งข้างละ า9 เวัยฑ์, ผันผัดอาวุธกันไปมา ระตตามติดพันด้วยสันทด บ ๐
1/4334