ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ที่เราได้คือ153.5 แต่คำตอบคือ153 ทุกคนได้แบบเดียวกับเราไหม

เ 2 ส่ส.ซ่ ร5 เซี่, ๑ ฆ่ “ฑ ๆ รรัอ 19. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชายเป็นครึงหนึ่งของนักเรี่ยนหญิง ความสูงโดยเฉลี่ยของนักเรี่ยนชายเท่ากับ = สจ ง, อฆ่ ซี่, ๑ : = ฮ่ “ๆ 155 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าความสูงโดยเฉลี่ยของนักเรี่ยนหญิงอยู่ 3 เซนติเมตร จงหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียน ค“2 ห้องนี่ทังหมด 1. 152 เซนติเมตร 2. 153 เซนติเมตร 3. 154 เซนติเมตร 4. 155 เซนติเมตร
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

อยากรู้ว่า2ข้อนี้ตอบช้อยไหนแล้วเพราะอะไรถึงตอบช่อยนี้คะ ช่วยหน่อยค๊าาา เราไม่เข้าใจเรื่องนี้สุดๆแล้วค่ะ🥺🥺🙏🏻

ร6” ฮี ฮั ฆาสชร ว , ฯ 1 ๕ซ่ : ฉันประทับใจซีอานแต่เพื่อนชอบปักกิ่ง 7 9 < 1 คุณพ่อพรวนดินให้ต้นกุหลาบมอญเมื่อวานนี้ , ข้อใดมีการร้อยเรียงประโยคต่างไปจากข้ออื่น ว 1 ณญี่ 4 แ. ง ๓ 7 ๑, 1. โยธินตินแต่เข้าตรู่แต่งตัวขับรถไปทํางาน ง ถาวรทําธุรกิจร้านกาแฟปรางทิพย์ก็เช่นกัน จขั ซัป1 ษามา0 1 กําชัยยือเป็ดซื่อไก่ต้มพะโล้ไหว้เจ้าแต่เช้าตรู่ ซู ฐ ย ข 4, ดอกอัญชัญสวยงาม กลีบนุ่ม เลือยไปตามรัวบ้าน = ซ่ 1 ': ล 6 ว. บกกางเขนบินไปเกาะทีต้นไม้ใหญ่ร้องเพลงประกาศถินแดะมองหาเหยอ
เคมี
มัธยมปลาย

พันธะโลหะ คือ เชื่อมอะตอมกับอะตอม พันธะไอออนิก คือ เชื่อมไอออนกับไอออน พันธะโควาเลนต์ คือ เชื่อมโมเลกุลกับโมเลกุล ใช่มั้ยคะ

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า🙏🏻🙏🏻

กัเฑ1 กินเม กและอแเหบตุเพขะนแบด ษ รษท น ! 6@นาะบลพลเทษพตเ เรลแพ๑๒1๒๕ หเยา1ษ๓เทษแ8 ไร ภ เฮน6@เาษต๒ห๓ณะพแด
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥺

5 จากกราฟใช้คําตอบข้อ 15-16 15.กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง ฒ/ - สม/ ซ่ กับเวลาในการเดินทางของรถยนต์ต้นหน่งจาก 7 4 สม ซ่ 15ไปยัง กราฟช่วงใดที่รถมีอัตราเร็วสูงทีสุด อกแรงยกวัตถุ 20 นิวตัน ผลักท่อนไม้ ส ร : ซี 4 |รากฏว่าท่อนไม้ไม่เคลือนท จะ
1/4344