ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🥺

กิทธิพลของสื่อโฆษณาส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 1. อิทธิพลของสื่อโฆษณาส่งผลกระทบต่อสติปัญญาอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 8. อทธิพลของสือโฆษณาส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยมอย่างไรบ้าง จงอธิบาย และยกตัวอย่าง 9. นักเรียนมีหลักในการพิจารณาสื่อโฆษณาเพื่อเลือกใช้สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ

178. จากวงจรดังรูป จงเลือกความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดคร่อมความต่างศักย์ไฟฟ้าตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 3.3 k ) R1 V1 V2 330 0< R) ข. V = 5.46 V, V = 0.54 V ก. V = 5.25 V, V = 0.50 V 1 ง. V = 5.05 V, V = 1.50 V ค. V = 5.00 V, V 1.00 V 2 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า🙏🏻

11. การวิ่งเปลี่ยนทิศทางนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในการ เล่นฟุตซอลอย่างไร ก. การเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ ข.การวิ่งหาที่ว่าง ค. การประกบคู่ต่อสู้ ง. การวิ่งหนีคู่ต่อสู้ 12. ข้อใด ไม่ใช่วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล ก. การเพ่งบอล ข. การโยนบอล ค. การเลี้ยง การคลึง การกลิ้งวนรอบ ๆ ตัว ง. 13. หลักสำคัญในการเตะบอลด้วยข้างเท้าด้านในและข้างเท้า ด้านนอกคือข้อใด ก. การจัดลำตัว ข. การวางเท้าหลัก ค. การเหวี่ยงเท้าที่ใช้เตะ ง. การจัดลำตัว การวางเท้าหลัก การเหวี่ยงเท้า 14. การโหม่งบอลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพคือการใช้ส่วน ใดสัมผัสบอล ก. ส่วนท้ายของศีรษะ ข. ส่วนบนของศีรษะ ค. บริเวณหน้าผาก ง. ใช้ได้ทุกส่วน 15. การโหม่งในข้อใดเป็นการโหม่งเพื่อทำประตู ก. การโหม่งให้โด่งและไกล ข. การโหม่งลงที่เท้าเพื่อน ค. มันโหม่งเปลี่ยนทิศทาง ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

16. การยิงลูกแป มีโอกาสเป็นประตูมากที่สุดเนื่องจาก เหตุผลข้อใด ก. เป็นลูกที่จับทิศทางได้ยาก ข. เป็นลูกที่มีความแน่นอนแม่นยำ ศ. เป็นลูกที่มีความรุนแรงและเร็ว ง. เป็นลูกยิงที่ตาดไม่ถึง 17. นักเรียนจะยิงประตูคู่ต่อสู้ ด้วยความเร็วและแรงทาง ด้านข้างระดับเอวประมาณ 1 เมตร ควรยิงด้วยลูกใด ก. ลูกโหม่ง ข. ลูกพักอก ค. ลูกวอลเลญ์ ง. ลูกหลังเท้าด้านนอก 18. การทำประตูในข้อใดนิยมใช้ในกีฬาฟุตซอล ก. การแปล ข. การยิงหลังเท้า ค. การโหม่ง ง. การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก 19. สิ่งใดต่อไปนี้ที่ทำให้ทีมประสบผลสำเร็จในการ แข่งขันในแต่ละครั้ง ก. วินัยในการเล่น ข. ความพร้อมของทีม ค. การจัดการที่ดี ง. ความฟิตของผู้เล่น 20. ลักษณะพิเศษของฟุตซอลเป็นการเล่นแบบใช้อะไร เป็นหลัก ก. ใช้การกระโดดเป็นหลัก ใช้การเลี้ยงเป็นหลัก ข. ค. ใช้การโยนเป็นหลัก ง. ใช้การส่งบอลเป็นหลัก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

จากการทดลองความจุความร้อนจำเพาะที่ใช้เหล็ก ทองเหลือง อะลูมิเนียม ตะกั่ว ต้มน้ำร้อนเเล้วถ่ายโอนความร้อนทนวัดอุณหภูมิในน้ำเย็น ค่าความจุควา... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

ทุกคนมีใครช่วยเราได้มั้งอะ "นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยต่างๆ" ไม่รู้จะเขียนยังไง ใครรู้บอกที

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/6