ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยเเสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนะคะ

1) วัตถุมวล 5kg วางอยู่บนพื้นราบฝืดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียด ทาน0.4 ถูกแรงดึง200N กระทำในทิศทำมุม37องศากับแนวดิ่ง ทำให้ เกิดงานในการเคลื่อนที่10kJ จงหาระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ *วาดภาพ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ

ให้นักเรียนเขียนคำถาม และตัวเลือกทั้งหมดลงสมุด ค้นคว้าหาคำตอบจาก Google แล้ววงกลมในข้อที่ถูกต้อง 15. ข้อใดเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการเล่น 22. ข้อใดเป็นการหยุดลูกฟุตซอลได้ง่ายที่สุด ก. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยหน้าอก ข. การหยุดลูกฟุตซอลด้วยเข่า ศ. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยฝ่าเท้า ง. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยหลังเท้า กีฬาฟุตซอล ก. ใช้เท้าเลี้ยง ข. ใช้ศีรษะโหม่ง ศ. ใช้เข่าเตาะ ง. ถูกทุกข้อ 16. การเล่นกีฬาฟุตซอลใช้อวัยวะส่วนใดของ ร่างกายมากที่สุด 23. ในการแข่งขันฟุตขอลสามารถเปลี่ยนตัวได้กี่คน ก. ศีรษะ เข่า, ลำตัว ข. มือ.แขน, เข่า ก. 1 คน ข. 2 คน ค. ศีรษะ,เข่า เท้า ง. ศีรษะ,ตาแขน ง. เปลี่ยนได้ตลอด ค. 3 คน 17. ถ้ามีใบแดงเกิดขึ้นจะใช้เวลาเท่าใดถึงจะส่งผู้เล่น 24. การเล่นฟุตซอลเป็นการเล่นแบบใด ก. การเล่นเป็นกลุ่ม ลง สนามครบ 5 คนได้ ก. 1 นาที ข. 2 นาที ข. การเล่นคนเดียว ศ. การเล่นเป็นทีม ค. 3 นาที ง. 4 นาที ง. การเล่นเป็นคู่ 25. ข้อใดเป็นประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการ เล่นกีฬาฟุตบอล 18. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. แต่งกายตามสมัยนิยม ข. แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่น ค. ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ตัดสิน ง. เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสิน 19. ผู้ใดในทีมมีสิทธิ์ใช้มือและแขนเล่นฟุตบอล ก. ทางด้านร่างกาย ข. ทางด้านอารมณ์ ค. ทางด้านจิตใจ สังคม ง. ถูกทุกข้อ 26. ข้อใดคือสิ่งที่ผู้ชมกีฬาฟุตซอลไม่ควรทำ ก. ต่าทอผู้ตัดสิน ข. ต่าทอผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ค. ขว้างปาสิ่งของลงมาในสนาม ในเขตโทษได้ ก. กองหลัง ช. กองกลาง ค. กองหน้า ง. ผู้รักษาประตู ง. ถูกทุกข้อ 27. เมื่อจบเกมกีฬาฟุตซอล ผู้เล่นควรทำอย่างไร ก. ค่ากรรมการ 20. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านร่างกายของกีฬาฟุต ซอล ข. มีน้ำใจ ง. ร่างกายแข็งแรง ก. เสียสละ ข. ทำร้ายผู้ฝึกสอน ค. จับมือฝ่ายตรงข้าม ง. เข้าไปต่อว่าเพื่อนฝ่ายตรงข้าม 28. มารยาทผู้เล่นกีฬาฟุตซอลที่ไม่เหมาะสมคือข้อ ใด ศ. ความสามัคคี 21. ข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล ก. การโยนบอล ข. การเพ่งบอล ค. การเลี้ยงบอล การคลึง ก. ปฏิบัติตามกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด ข. ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ชม ศ. ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการยั่วยุ ง. ทีมที่ขนะเยาะเย้ยฝั่งตรงข้าม ง. การกลิ้งบอลวนรอบๆตัว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยด้วยยยังไม่ได้เรียนเลยค่ะครูางงานเเล้ว😭🙏🙏

!! -ง PRACTICE 3 : จงเปลี่ยนฐานของเลขยกกำลังในแต่ละข้อให้เป็นจำนวนเฉพาะ 1) 4 เ+ น เ6 (2 (8 16 8 - น. 4) 32 เ- U2 5) 64 - พz 6) 25 8 + น- n - 2 7) 128 8) (0.5) 9 + น 9) (2401) + พ- 10) (729) + พg -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยด้วยนะคะ🙏💛😭

ใบงานที่ 6 เรื่อง การส่งลูกมือบน (การเสิร์ฟ) คำสั่ง ให้นักเรียนหาความหมายการส่งลูกมือบนให้ถูกต้อง การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการปฏิบัติ จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2 จังหวะที่ 3 จังหวะที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า ส่งพรุ่งนี้แล้วค่ะ🥺🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ใบงาน เรื่อง ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อความที่กำหนดให้ไปเติมลง ในรูปภาพให้สัมพันธ์กัน การเสิร์ฟลูกมือล่างด้านข้าง การเสิร์ฟลูกมือล่างด้านหน้า การเล่นลูกสองมือล่าง การเสิร์ฟลูกมือบน การเขต การหยอด การสกัดกั้น การตบลูก

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะส่งพรุง่นี้แล้ว🥺

ชื่อ-สกุล ขั้น แลขที่ ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล คำชี้แจง : ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้ลงในซ่องว่างให้ถูกต้อง 1. สนามฟุตบอล มีขนาด กว้าง 2. ประตูฟุตบอล มีขนาด กว้าง. 3. เสาธงมุมสนาม สูงไม่น้อยกว่า.. 4. จุดโทษ มีระยะทาง เมตร ยาว.. แมตร แมตร สูง. แมตร แมตร .มตร 5. รัศมีวงกลมกลางสนาม มีความยาว..... แมตร 6. จุดโทษ คือ หมายเลข 7. เส้นประตู คือ หมายเลข 8. เส้นข้าง คือ หมายเลข 9. จุดเตะมุม คือ หมายเลข 10. ประตูฟุตบอล คือ หมายเลข

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

อันที่วงกลมคือเส้นอะไรคะ

ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน คำชี้แจง : ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ยาว.. สนามส่งลูกด้าน สนามส่งลูกด้าน กว้าง... สนามส่งลูกด้าน สนามส่งลูกด้าน เส้น. เส้น เส้น...

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🥺

กิทธิพลของสื่อโฆษณาส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 1. อิทธิพลของสื่อโฆษณาส่งผลกระทบต่อสติปัญญาอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 8. อทธิพลของสือโฆษณาส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยมอย่างไรบ้าง จงอธิบาย และยกตัวอย่าง 9. นักเรียนมีหลักในการพิจารณาสื่อโฆษณาเพื่อเลือกใช้สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ

178. จากวงจรดังรูป จงเลือกความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดคร่อมความต่างศักย์ไฟฟ้าตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 3.3 k ) R1 V1 V2 330 0< R) ข. V = 5.46 V, V = 0.54 V ก. V = 5.25 V, V = 0.50 V 1 ง. V = 5.05 V, V = 1.50 V ค. V = 5.00 V, V 1.00 V 2 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า🙏🏻

11. การวิ่งเปลี่ยนทิศทางนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในการ เล่นฟุตซอลอย่างไร ก. การเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ ข.การวิ่งหาที่ว่าง ค. การประกบคู่ต่อสู้ ง. การวิ่งหนีคู่ต่อสู้ 12. ข้อใด ไม่ใช่วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล ก. การเพ่งบอล ข. การโยนบอล ค. การเลี้ยง การคลึง การกลิ้งวนรอบ ๆ ตัว ง. 13. หลักสำคัญในการเตะบอลด้วยข้างเท้าด้านในและข้างเท้า ด้านนอกคือข้อใด ก. การจัดลำตัว ข. การวางเท้าหลัก ค. การเหวี่ยงเท้าที่ใช้เตะ ง. การจัดลำตัว การวางเท้าหลัก การเหวี่ยงเท้า 14. การโหม่งบอลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพคือการใช้ส่วน ใดสัมผัสบอล ก. ส่วนท้ายของศีรษะ ข. ส่วนบนของศีรษะ ค. บริเวณหน้าผาก ง. ใช้ได้ทุกส่วน 15. การโหม่งในข้อใดเป็นการโหม่งเพื่อทำประตู ก. การโหม่งให้โด่งและไกล ข. การโหม่งลงที่เท้าเพื่อน ค. มันโหม่งเปลี่ยนทิศทาง ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/7