ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ขอคำตอบ

บุรินทรวรวิทย์ พวน อย กิจกรรมทวีปยุโรปที่ 3 ให้นักเรียนเติมหมายเลขให้ถูกต้อง 18 12. ภูเขาสำคัญ PENNIES (อังกฤษ) KOOLEN (คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย URAL (กั้นเอเชีย ยุโรป อยู่ในรัสเซีย) 2 27 LI... APENNINES (อิตาลี) 4 PYRENEES (กั้นฝรั่งเศส สเปน) 5 19 DINARIC ALPS (ยูโกสลาเวีย BALKHAN (บัลแกเรีย ALPS (ผ่านสวิส-ออสเตรีย-อิตาลี-ฝรั่งเศส) BLACK FOREST (เยอรมัน) JURA (ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์) VOSGES (ฝรั่งเศส) SUDETEN (กั้นโปแลนด์ - เทค 1.5 CAUCASUS (รัสเซีย) 10. CARPATHIAN โรเมเนีย) 8 21 23 19 24 เนเธอร์แลนด์) 13 18 1 17 22 9. 24 25 ภูมิศาสตร์ ม.2 22 25 40 km CERITA 300mm 26 แม่น้ำสำคัญ RHINE (สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย) 26 VOLGA (รัสเซีย) 16 THAMES (อังกฤษ) SEINE (ฝรั่งเศส) URAL (รัสเซีย) TAGUS (โปตุเกส สเปน) PO (อิตาลี) VISTULA (โปแลนด์) ELSE (เยอรมัน) DNIEPER (รัสเซีย) DON - DONETS (รัสเซีย) DANUBE (เยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี เชค bNun 4. ww Sognefjord, Norway 14

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ทำไม่ได้ยากจริงๆ ช่วยหน่อยค่า😭😭😭😭😭

1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อองค์ประกอบของแผนที่ตามหมายเลข พร้อมทั้งบอกความหมาย ความสําคัญของ A แต่ละองค์ประกอบ และตอบคำถามตามที่กำหนดให้ถูกต้อง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา มาตร มท คะแน naa insula ม.ค ณ ชาวบ้าน ทรงฟูพาจาโทน M121 - เลือกเขา มอ ด อ โส je 4163 ทะเล ท NO W คําอธิบายสัญลักษณ์ ภูเขา - ภูเขาไฟ ทางนํ้า แหล่งน้ำ คาบสมุทรไอบีเรีย อาจ คล - ระดับความสูง (เมตร) 3.000 2.000 1.000 400 200 0 Projection method ipfistant ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ ทวีปยุโรป ท.ดอร์ กา กราช โ ม า เ ส yliusex บริเวณกึ่งทะเลทรายซาเฮล ขาสักการ พลส จก.th ก ปรับป เขาม นทร ปิกออฟแคปคอร์น า ว ง อ ต เ ล น ดี ก 2908 ต ที่ราบสูงจอส ย 10 1 n.54 3 ที่ราบสูงทิเบีย อาดามา คบอลข่าน A : ย ทบสูติ 2015 Ananas ราบสูง อ 37 ลุ่มนํ้าคองโก Koorn 201 คาบสมุทรยานาโซ บ ก. ด การป 2 กทราย การ N A 500 0 ที่ราบสูงตาร์ฟูร์ +9 ทะเลสา CA Boein มาตราส่วน 1 : 52,000,000 1.000 ทะเลมาก สเตน 97 เทือก.สรา น 30 Y w 4914 ได ทะเลทราย Vajo น บ้าน Mainit 1412 ราคม .... ทวีปเอเซีย ทะเลทราย บ a 4 veruna-564 S ค า บ ล ม า ร อ า ห รั บ A1 2940 ทะเลทรายอาหรับ 1.500 n เส้นหรอ ออฟแคนเซอร์ verwysing 4836 เอธิโอเปีย dinnou 421 TAVUS SERR ทะเลทราย ข่าวล กายสมุทรโซมาเลีย ** สาวเปอร์เซีย Oth Swis 300 Au เส้นศูนย์สูตร มหาสมุท อินเดีย un คอโมโรส attiar 2240 611240 ก มาดากัสการ์ 10 b COPYRIGHT in Akson Tel ACT O J 9 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/229