ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

9. คำถามทบทวน ลักษณะทางกายภาพของคลื่น • สันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใด คำตอบ • คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใด คำตอบ 10. แอมพลิจูดของคลื่น จะขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ในการรบกวนตัวกลาง - ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานน้อย คลื่นจะมี - และ ถ้ารบกวนตัวกลางของคลื่นด้วยพลังงานมาก คลื่นจะมี 11. เพราะเหตุใดคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูง จึงสามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่งทะเลได้มาก คําตอบ 12. ความถี่คลื่น (1) คือ จำนวนรอบที่ตัวกลาง มีหน่วยเป็น - ความถี่น้อย ลูกคลื่นน้อย คลื่นมีความถี่ - ความถี่มาก ลูกคลื่นมาก คลื่นมีความถี่ 13. นักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่น . เคลื่อนที่จากจุด A ไป B และพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บน ผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้น ลงในแนวดิ่ง ดังภาพ คำตอบ คลื่นสปริงนี้มีความเป็น หรือ ภาพตัดขวางผิวหน้าของน้ำ โจทย์ถามว่า ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด คำตอบ คลื่นน้ำที่มีความเป็น 14. โจทย์ถามว่า ถ้านักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที สังเกตคลื่นในสปริงที่เกิดขึ้นได้เป็นดังภาพ คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด เรื่องที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 15. ลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่น ความยาวคลื่น.. ตอบ ในการเคลื่อนที่ ระยะในแนวดิ่ง (cm) - เป็นคลื่นที่.. - จะอาศัยการเหนี่ยวนำ - เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว ๆ - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 16. แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 17. การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 18. การเกิดโทษต่อมนุษย์จากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 19. คำถามทบทวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ความถี่ ความยาวคลื่น และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตอบ แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใด B ระยะในแนวระดับ (cm) เพื่อส่งผ่านพลังงานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในตัวกลางอื่น CoXXI

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

เราทำถูกมั้ยค่ะหรือถ้าทำผิดตรงไหนรบดวนช่วยแนะนำหน่อยน้าค้า💖 (ป.ล. เราใช้ Verb to do 50% นะค่ะ ส่วนอีก 50% คือ Verb to dav<เดา>ค่ะ 5555556... อ่านต่อ

REEZE A Will be going to be ving 2023.pdf will not ( won't) have an English exam tomorrow morning. I have to study all night. Exercise: Use will or be going to in the blanks 1. We 2. 3. Joseph 4. Waiter: What would you like as a starter, sir? Man: I have lentil soup, please. you open the window, please? It's hot and humid here in the classroom. fly to Berlin for a company project next week. 5. A: Look at that woman over there. She is very fat. B: She has only a big belly because she 6. I don't think my parents 14. I don't think there have a baby. give me permission to go to the school trip. tell it to anybody. 7. Can you tell me your secret? I swear I 8. The scientist says people 9. Don't worry about the Maths homework. I 10. Who do you think 11. My father 12. Look at those fierce dogs! They're running wildly. They 13. OK. I do the washing up for you. be an agreement on the new budget. 15. No, I __let you eat my hamburger. You've already eaten yours. 16. Hey, that man is crossing the road at the red light. He produce artificial organs by the year 2070. write it for you. win the box tournament? visit the dentist at 9:00 am on Wednesday. attack those cats by have an accident.

เคลียร์แล้ว จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ต้องส่งงานพนแล้ว🥹🥹 ข้อ5-7นะคะ🥹🥹

Q. ๓. คำถามพัฒนากระบวนการคิด G. พัฒนาการด้านการเมืองของทวีปยุโรปส่งผลต่อสังคมโลกอย่างไร การล่าอาณานิคมของชาติยุโรปไปสู่ทวีปแอฟริกาก่อให้เกิดผลอย่างไร เพราะเหตุใด อเมริกาจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในยุคปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มอดีตอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือคืออะไร ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นสังคม อุตสาหกรรมได้คืออะไร เพราะเหตุใด หลังจากได้รับอิสรภาพทวีปอเมริกาใต้จึงขาดเสถียรภาพทางการเมือง ๗. ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร เพราะเหตุใด ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาจึงประสบปัญหาด้านการเมือง เพราะเหตุใด ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ใด TRIMMERS กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.ces.in.th ๘๘ ประวัติศาสตร์ ม.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่ะ🥺

23:17 ← คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบคำถาม ใบงานที่ 5 : สมบัติ 4 วิบัติ 4 อีกด้วย 4G กรณีศีกษาที่ 1 ดนัยเป็นบุตรชายคนเดียวของพ่อแม่ ซึ่งเป็นนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย พ่อบอกกับดนัยว่า ตนัยโชคดี ที่เกิดมาในยุคที่เมืองไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่เหมือนสมัยที่พ่อยังเป็นเด็ก บ้านเมืองเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมา เป็นระบอบประชาธิปไตยไม่นาน ตอนนั้นประเทศกำลังพัฒนา ประชาชนก็ยังมีวิถีชีวิตไม่สะดวกสบายเหมือน ||| ll 59% ปัจจุบัน เมื่อตนัยเรียนจบปริญญาเอก เขาได้ทำงานที่เขาชอบ โดยเข้ารับราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เขามีผลงานการค้นคว้าทดลอง การนำพืชสมุนไพรไทยไปทำยารักษาโรค จนเป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย หัวหน้างานของดนัยสนับสนุนงานของเขาทุกด้าน ดนัยจึงมีกำลังใจทำงานและอุทิศเวลาให้กับการ พัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทย และทดลองนำพืชสมุนไพรไปใช้รักษาโรคได้หลายโรค จากนั้นเขามีโอกาสไปศึกษาดู งานต่างประเทศหลายประเทศ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสูงใหญ่ บุคลิกดี ทำให้เขาสามารถเข้าสังคม กับคนได้ทุกชาติทุกชนชั้น และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกคน ปัจจุบันนี้เขาได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้านวิทยาศาสตร์หลายรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเป็นส่วนใหญ่ และยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติ คําถาม • ดนัยประสบผลสําเร็จในชีวิตเนื่องจากมีหลักกรรมในข้อใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ Ċ -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/215