ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยออกแบบเครื่องย่างไก่ให้ทีค่ะ;-;

ตัวอย่าง ใส่กระดาษ A4 แนวนอนเท่านั้น กำหนดส่ง 30 มกราคม 65 ื่อ ชื่อ นามสกุล - ชั้น ม.3/. เลขที่... ชื่อชิ้นงาน ตั้งเองตามจิตนาการ ส่วนประกอบ ระบบยกฝาบน ขึ้น ลง ด้วยไฟฟ้า ฝาคตรอบชั้นนอกมร้อม สนวนกันความร้อน งาน 5 คะแนน ดัวต่อท่อดูกควัน ชุดซับเคลื่อน คะแกรงหมุนย่าง มือหมุนยกชุดบ่างหมุนขึ้น 1. ส่งตรงเวลา ก่อน 30 มกราคม = 1 คะแนน 2. มีภาพวาด = 1 คะแนน 3.มีลูกศร ชื้อธิบาย = 1 คะแนน 4.อธิบาย เข้าใจ เห็นภาพ ว่า เครื่องมือที่ออกทำ ทำอะไรได้บ้าง มีหน้าที่อะไร = 1 คะแนน ตะแกรงย่างหมุน ไก่-ป คะแกนฆ่าง 5. ความสวยงาม = 1 คะแนน ถังย่างชั้นใน บังย่างชั้นนอกพร้อม ฉนวนกันความร้อน https://www.kasetkaoklai.com

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกหรือเปล่า วิทยาศาสตร์ม 3 ค่ะ🙏🙏🙏

46. ข้อโตถูกต้อง (มg.2 2.1 ม.3/1) ก. พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแหมีความหนาแน่นสูง ข. พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแหมีจุดหลอมเหลวสูงที่สุด ศ. พอลิเมอร์ที่มีใครงสร้างแบบเส้นมีความขุ่นและเหนียวมากที่สุด ง. พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งมีความหนาแน่นต่ำกว่าพอเลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบแล้น 1. ข้อ ก และ ง 2. ข้อ ก ศ และ ง 3 ข้อ ข ศ. และง 4. ถูกต้องทุกข้อ 47 ข้อใตถูกต้อง (มย.2 2.1 ม.3/2) ก. ขามเมลามีนและเต้าเสียบไฟฟ้าจัดเป็นพลาสติกเทอร์มอเชต ข. ซิลิโหนใช้เป็นตัวประสานรอยต่อของขอบกระเบื้องหรือท้องเรือเพื่อกันน้ำซึม ศ. ยางสังเคราะห์มีความแข็งแรงทนทานและยึดหยุ่นดีกว่ายางธรรมชาติ ง. ยางสังเคราะห์ IR มโครงสร้างใกล้เคียงยางธรรมชาติ 1. ข้อ ก ข และ ศ 2. ข้อ ข ศ และ ง 3. ข้อ ก ข และ ง 4) ข้อ ก ศ และ ง 48. จากตารางแสดงขนิดพลาสติกและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (มฐ. ว 2.1 ม.3/2) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ของเล่นสำหรับเด็ก กระเบื้องยางปูพื้น ฉนวนหุ้มสายไฟ เต้าเสียบไฟฟ้า ปลักไฟ R J9 และ R ควรเป็นพลาสติกชนิดใด ตามลำดับ 1. พอลีไวนิลคลอไรด์ เมลามีน พอลิเอทิลีน 2. พอลิสไตรีน พอลิโพรพิถีน พอลิไวนิลคลอไรต์ 3. พอลิยูเรียฟอร์มัลตีไฮด์ พอลิเอทิลิ่น พอลิสไตรีน 4) พอลิเอหิสีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ 49. ผลิตภัณฑ์ข้อใตทำจากพลาสติกเทอร์มอเซตทั้งคู่ (มธ. ว 2.1 ม.3/1) 1. กระเป๋าเดินทางและปลักไฟ 2. กระเบื้องยางและท่อพลาสติก 3 เต้าเสียบไฟฟ้าและกาวอีพอกซี 4. ชิ้นส่วนของตู้เย็นและเต้าเสียบไฟฟ้า แบบทดสอบตามผลภารเรียนรู้เพื่อวัดผเลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหนูหน่อยนะคะ วงมาในกระดาษเลยก็ได้ค่ะ หนูต้องเอาไปอ่าน อันนี้ครูเขาพึ่งส่งมาให้บอกเป็นเเนวค่ะ หนูหาไม่ทันจริงๆค่ะ พรุ่งนี้หนูต้องสอบกล... อ่านต่อ

50. ข้อใดไม่ถูกต้อง (มฐ. ว 2.1 ม.3/1) 1. ซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นยางเหนียวมีโครงสร้างเป็นแบบร่างแห 2. ซิลีโคนไข้เป็นกาวประสานรอยต่อของขอบกระเบื้องหรือท้องเรือเพื่อกันน้ำซึม 3. ซิลิโคนว่องไวในปฏิกิริยาเคมี สลายตัวง่าย ไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 4. ซิลิโคนที่มีลักษณะเป็นน้ำมันมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าซิสิโคนที่มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง 51. ข้อใตถูกต้อง (มฐ.ว 2.1 ม.3/1) ก. เส้นใยที่หุ้มเมล็ดฝ่าย นุ่น และใยมะพร้าวจัดเป็นเส้นใยเซลลูโลส ข. สินินและปอจัดเป็นเส้นใยจากเปลือกไม้ ศ. ผ้าไหมหดตัวเมื่อได้รับความร้อนและความชื้น 1. ข้อ ก และ ข 2. ข้อ ข และ ศ 3. ข้อ ค และ ก 4. ถูกต้องทุกข้อ 52. เส้นใยสังเคราะห์มีสมบัติพิเศษหลายอย่างต่างไปจากเส้นใยธรรมชาติ ดังนี้ n. ทนต่อเชื้อราและจุลินทรีย์ ข. ไม่ยับง่าย ไม่ดูดน้ำ ทนต่อสารเคมี ศ. ผลิตได้ครั้งละมาก ๆ และรวดเร็ว ข้อใดถูกต้อง (มฐ. ว 2.1 ม.3/1) 1. ข้อ n และ ข 2. ข้อ ข และ ค 3. ข้อ ค และ ก 4. ถูกต้องทุกข้อ 53. ข้อใตเป็นการเลือกปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด (มฐ. ว 2.1 ม.3/2) 1. เก็บขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วใส่ไว้ในน้ำมันเบนซิน 2. เก็บด้วยชามประเภทเมลามีนที่ชำรุดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 3. ใช้ถ้วยชามที่ผลิตจากพอลิเอทีลีนอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ 4. ใช้ภาชนะที่เคลือบด้วยพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนในการทอดปลา แบบทดสอบตามผลการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 9

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/11