ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา
มัธยมต้น

ไม่แน่ใจข้อ 10 กับ 12 ค่ะ

“: การป้องกันโรคหัวใจและ ารงตรับประ มันสัตว์ไข่แดง ์ท่านอาหารจําพวกไขมันสัตว์ ไข่แต และอาหารจําพวก ญ่) ๑๐. สาเหตุหนึ่งของโรคเบาห. ความเสี่ยงที่จะเป็นโรค , ว๓
สุขศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ หาไม่ได้จริงๆ

๕. การจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิตามกฎหมายของทั้งสองฝ้าย จัดพิธีแต่งงานเกินฐานะ ขุมเทีเฉย จนเกินจําเป็น ตรงกับคําพังเพยไทยว่าอะไร ณี, ๑771จ์ ย ใหที่สี ๑ ๑ | = ๕ ส เป. การเรียบ ปไนฟ์ | วจ 7, 4. (6.([ณภาพ และมีดวามสด ใจ้เซ
สุขศึกษา
มัธยมต้น

คำถาม 1.นักเรียนจะเลือกพิจารณาการคบเพื่อนอย่างไรจึงจะเหมาะสม (เพื่อนต่างเพศ) 2.การคบเพื่อนต่างเพศควรปฎิบัติอย่างไร 3.การมีเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง

สุขศึกษา
มัธยมต้น

ขอ How to ลดน้ำหนักค่ะ -ต้องควบคุมหารแบบไหนบ้าง? -คนออกกำลังกายแรกๆ ต้องท่าพื้นฐานอะไร? แล้วช่วงหลังๆต้องเพิ่มระดับยังไง? -ช่วยแนะนำอาหารการกินด้วยนะคะ #ปัจจุบันปล่อยตัวเองมามากแล้ว Q&A

สุขศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ป่วย จ ฒ โรคทีเกิดจากความผิดปก บุคคลอื่นได้ ไซโตมีกาโล (๐เ๐กา๐ฐล16) คือโรคใด 6 โชน โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อ มีตัวย่อว่า .... ไป ( ๒๕ -- "0 อดส์ติดต่อได้ คื มีเพศสัมพัา ชู้เข็มฉี เอต อไ ๑ ทาง คือ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน และจาก ฆาาธาาธิกสาโบวสู่ ฉ่ โรคไข้เลือด ยๆคสาด ระยะใดของโรคไข้เลือดออกที่อาจทําใ 9 ร สาเหตุอย่างหนึ่งของโรคหัวใ พลังงานน้อย ทําให้เกิดการสะ การป้องกันโรคหัวใจแ อาหารหวานจัด เค็มจัด และอ สาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวาน ว ณา ออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ มีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะนําโรค ห้เสียชีวิตได้ จแล สมไขมันในร่างกาย .. ละหลอดเลือดที่สําคัญคือ การงดรับปร าหารจําพวก... จจจ๐6ก “1 ฟีโมเนีย (5แ๕๒ 1๐๐๐๐๕น5 ทอแทาอกเล๕) และไวรัส ว่า ไหพ้นททลท ไทหาเทนทดส์๐๐๓๕ พณร หรือ ซั6เกคะอ๑60ด = ว ส ซ = เซ % ะหลอดเลือด ซิ่งหมายถึงการไหลเวียนเลือดไม่ดี การใช้ ะทานอาหารจําพวกไขมันสัตว์ ไข่แดง
1/5