ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😭

กที่ (3 ประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามประเ ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้ ภูมิหลัง ลักษณะของหลักฐา วัตถุประสงค์ Tricks รูปลักษณ์ของหลักฐาน ช่วงระยะเวลาที่จัดทำ าวดาร ฉบับหลวง รนิตี้ เป็นเอกสารที่ รายณ์มหาราชทรง เรียงขึ้น เมื่อวันขึ้น 5 ปีวอก โทศก - (พ.ศ. 2223)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมต้น

รับสอนพิเศษม.ต้นนะคะ ทุกวิชาเลยย มาคุยกันได้น้า 🤟🏻💖 สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้เองเลยค่า ✅ ราคา ✅ เดี่ยว - ชม.ละ 100 บาท กลุ่ม 3 คนขึ้นไป ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

บทเรียนออนไลน์แผนจัดการเรียนรู้

ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉลาก หมายถึง ข้อความที่แสดงรายละเอียดของ สินค้า โดยอาจพิมพ์ลงบนกระดาษและติดไว้ที่ ตัวสินค้าหรือทีบห้อ รวมถึงคู่มือ เอกสารที่ใช้ ประกอบสินค้าด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ของกิน ของใช้ที่ ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา และเพื่อการมีสุขภาพดี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วย

ใบงานออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ครั้งที่ 2/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อ-สกุล ชั้น ม. 1/ แลขที่ คำสั่ง : ให้นักเรียนดูคลิป VDO เรื่อง ประวัติศาสตร์ของไทย แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ 1 หน้ากระดาษ สรุปความรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ของไทย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 3
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

วิชาวิทยาการคำนวณ

คำนวณ พื้นที่วงกลม = r เป็นการเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบใด 1. รหัสจำลอง 2. ภาษาธรรมชาติ 3. ภาษาต่างประเทศ 4. ภาษาคอมพิวเตอร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
นาฏศิลป์ มัธยมต้น

ช่วยหนูหน่อยค่า ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻🥺

กิจกรรม ศิลป์ปฏิบัติ ๘.๑ ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การแสดงระบำชุดกฤดาภินิหาร แล้วให้นักเรียนลองปฏิบัติตาม จากนั้นให้จับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ออกมาแสดงท่าทางที่ได้ทำตามวีดิทัศน์หน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 2 ๑. ระบำชุดกฤดาภินิหารมีจุดมุ่งหมายในการแสดงอย่างไร ร่ำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายมีลักษณะและวิธีการแสดงอย่างไร -. ให้นักเรียนระบุลักษณะพิเศษของการรำเพลงกฤดาภินิหารและรำวงมาตรฐาน 2. เพลงคืนเดือนหงาย มาพอสังเขป

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
1/2243