ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ1-9 ข้อ5ไม่ต้อง

20:๕6อ๑ ๕ * ก 1 ของ 8๐ท่ส จะมีผลบังคับใช้ หากคุณต้องการยกเลิก โปรดปิดบัญชี ธ8![ฝ๑8กล ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม 189051 เฉโน หซัทต เล สุรภาเสนาบูรณ์ 1อัปโหลด>
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อไหนก็ได้🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ามเหลว พว โอสรุปโดถูกต้อง สารนี้เป็นสารผสมเพราะมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ข. สารนีเป็นสารผสมเพราะจุดหลอมเหลวสูงกว่า 100 1 ซู แฟ มี ค. สารนี้เป็นสวรบริสุทธิ์เพราะเป็นของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิน ร ร ง. สารนี้เป็นสารบริสุทธิ์เพราะมีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเ เลวแคบ เก ๆ 3 นาที จวกนั้นนําข้อมูลมาเขียนกราฟค
ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

อันนี้ตอบว่าอะไรคะ? ช่วยตอบด้วยนะคะ

1ง333ง131ง9ง๐ง๐ ว3 ฆ์” ซ ๕ - ๑ ส [หร ให้นักเรียนเรียนพิจารณาทําเลที่ตั้งของทะเลทรายสะฮารา แล้วให้เหตุผลประกอ 1. ทะเลทรายสะฮาราอยู่ติด มหาสมุทร ทําไมจึงเป็นทะเลทราย
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำไงค่ะ

-- 6ไหอด (ลททฑ์๕), ลทส์ ฝ่า6ท ใช้กท 10 กิกเรท . 3. 7๐ ณ์51 ลพณ์1 ------------ (6่651อกภ) ร๕ห๕ก ทอนร6ร ยท 8ิระอไฮตล ร [21๕ ทอ๐ ---------- (5แยม1) พ๐ๆ ไท ล ๕ทนทอท 1จอ (พอภะ) อก เท๐ 6ทนทอท พทอก ท๕ (ส๒). - 4- 1 25! ภาอทฝ้า 2 อลท1: 1๐5๒๕๓ -----(650206) หกํา๐ ฝ๒ อณัณะ 7รสเ (ม่๓๐) ไกรทท 10 ท์รอท. 1 ลแอก ป่าอ6ท 0 (๐๐5) ทหท ลออโก ลตรอั ยัท์ร ต์ทฑทฑ6 ฝ่า๕,/ ------ (!0๐6) กไทฑ นอ จๆฟหอน1 จก*+ ถูแดไฟไอถา ' ผู 5- ไท๊กไกว"5 ๐๐เ๒ล11 เอลทา พ/๕๒ ใน๑1 ไลร1 แน ล0 3 ฟิ๒1 ----- (หกัด) ส๒ ---- (1056), น! เท ฝ่า6 ๑ท๕ (ทอง ธฆเทย 9 4 ธ0ล15 !๐ 2 6. 7๐๓ ไ1 อกทงท 4 เจ 4 (5โท8 ) แทส ฆ้นททร ฉภข่า ข่า6 136ล66. /เกิเด! ฟ่าล1 ไท6 507185 หคฝ่าอน! ฝ่า6 ไ3๕ป่66. 1ไจโอ อ๓ ให้เร่: (ไกอลท ง//- ----'0ใจ) อก ตณะ ------ (๒๒๐0๓4) จะง๓ --------- (0ิ0อม๐) ล กอง เณ๕ (8001)) ใน่เท. : 3@ อห6แห่ทฎ จลร 6ู6เท่เภ) ด่ลกไเอก. โท6 แพ1! 1ปไปเร (ในพรร/) เตต6 ลปิตะ พลณ์, 1
ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ทำไงค่ะ

-- 6ไหอด (ลททฑ์๕), ลทส์ ฝ่า6ท ใช้กท 10 กิกเรท . 3. 7๐ ณ์51 ลพณ์1 ------------ (6่651อกภ) ร๕ห๕ก ทอนร6ร ยท 8ิระอไฮตล ร [21๕ ทอ๐ ---------- (5แยม1) พ๐ๆ ไท ล ๕ทนทอท 1จอ (พอภะ) อก เท๐ 6ทนทอท พทอก ท๕ (ส๒). - 4- 1 25! ภาอทฝ้า 2 อลท1: 1๐5๒๕๓ -----(650206) หกํา๐ ฝ๒ อณัณะ 7รสเ (ม่๓๐) ไกรทท 10 ท์รอท. 1 ลแอก ป่าอ6ท 0 (๐๐5) ทหท ลออโก ลตรอั ยัท์ร ต์ทฑทฑ6 ฝ่า๕,/ ------ (!0๐6) กไทฑ นอ จๆฟหอน1 จก*+ ถูแดไฟไอถา ' ผู 5- ไท๊กไกว"5 ๐๐เ๒ล11 เอลทา พ/๕๒ ใน๑1 ไลร1 แน ล0 3 ฟิ๒1 ----- (หกัด) ส๒ ---- (1056), น! เท ฝ่า6 ๑ท๕ (ทอง ธฆเทย 9 4 ธ0ล15 !๐ 2 6. 7๐๓ ไ1 อกทงท 4 เจ 4 (5โท8 ) แทส ฆ้นททร ฉภข่า ข่า6 136ล66. /เกิเด! ฟ่าล1 ไท6 507185 หคฝ่าอน! ฝ่า6 ไ3๕ป่66. 1ไจโอ อ๓ ให้เร่: (ไกอลท ง//- ----'0ใจ) อก ตณะ ------ (๒๒๐0๓4) จะง๓ --------- (0ิ0อม๐) ล กอง เณ๕ (8001)) ใน่เท. : 3@ อห6แห่ทฎ จลร 6ู6เท่เภ) ด่ลกไเอก. โท6 แพ1! 1ปไปเร (ในพรร/) เตต6 ลปิตะ พลณ์, 1
1/1827