ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ตอบอะไร

คําถาม 1 ข้อใดเป็นการกระทําที่ไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์ 2 ญาญ่าออกแรง 100 นิวตัน 3 เบลร่าถือปลาแซลมอนหนัก 12 นิวตัน ไว้บนบ่าแล้วเดินขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำที่สูง 4 จากข้อ 3 งานที่ได้ตอนเดินอยู่บนสะพาน มีค่าเท่าใด 5 จากข้อ 3 งานที่ได้ตอนเดินลงสะพาน มีค่าเท่าใด ผลักโต๊ะไปด้านหน้าในแนวราบได้ระยะทาง 2 เมตร งานที่ได้มีค่าเท่าไร 6 ณเดชผลักตู้เย็นหนัก 400 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้นระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ เป็นระยะทาง 5 เมตร จงหางานที่เกิดขึ้นว่ามีเท่าใด 7 งานที่ได้จากข้อ 4 เป็นเท่าใด ถ้าใช้เวลา 5 วินาที ในการผลักตู้เย็น 8 เครื่องจักรสำหรับยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 80 กิดลวัตต์ ถ้านำเครื่องจักรนี้ไปถึงวัตถุหนัก 40,000 นิวตัน ให้ขึ้นไปในแนวดิ่งได้ระยะ 5 เมตร จากพื้นดิน จะใช้เวลาเท่าใด 9 ปั่นจั่นเครื่องหนึ่งยกกล่องหนัก 30 กิโลกรัม ขึ้นด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอสูงจากพื้น 4 เมตร ในเวลา 6 วินาที ปั้นจั่นเครื่องนี้ใช้กำลังไปกี่วัตต์ 10 อุปกรณ์ใดในหลักการของเครื่องกลอย่างง่ายต่างไปจากข้ออื่น 11 อุปกรณ์ในภาพใช้หลักการเครื่องกลอย่างง่ายชนิดใด 12 อุปกรณ์ในภาพใช้หลักการเครื่องกลอย่างง่ายชนิดใด 13 อุปกรณ์ในภาพใช้หลักการเครื่องกลอย่างง่ายชนิดใด อุปกรณ์ในภาพใช้หลักการเครื่องกลอย่างง่ายชนิดใด 14 15 พลังงานจลน์ คือ 16 พลังงานศักย์โน้อมถ่วง คือ 17 สถานการณ์ใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด 18 สถานการณ์ใดที่มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงที่สุด 10 เมตร จงหางานที่กระทำกับวัตถุเมื่อเดินขึ้นสะพาน มีค่าเท่าใด 19 หากนำของเหลวชนิดหนึ่งมาระเหยแห้ง พบว่ามีของแข็งเหลืออยู่ในภาชนะ ข้อใดสรุปเกี่ยวกับของเหลวชนิดนี้ได้ถูกต้องที่สุด 20 การผลิตเกลือสมุทร ใช้หลักการแยกสารวิธีใด 21 การตกผลึกของสาร หมายความว่าอย่างไร 22 ผลึกสารที่ได้จากการตกผลึกเกิดจากสารประเภทใด 23 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงการตกผลึก ไม่ถูกต้อง 24 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงขั้นตอนการแยกเกลือออกจากสารผสมระหว่างน้ำเกลือและทรายได้ถูกต้อง 25 การทำผงชูรส ใช้วิธีการแยกสารด้วยวิธีใดเหมาะสมที่สุด 26 การกลั่นใช้หลักการใดในการแยกสารผสมออกจากกัน 27 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงลำดับของการแยกน้ำมันหอมระเหยจากพืชชนิดหนึ่ง แล้วนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ถูกต้อง 28 การแยกก๊าซจากน้ำมันดิบ ใช้วิธีการแยกสารด้วยวิธีใดเหมาะสมที่สุด 29 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 30 การแยกสารวิธีใดต่อไปนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/33