ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ คือพยายามทำด้วยตัวเองแล้วแต่ไม่เข้าใจค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏❤️

ใบงานเรื่อง การสร้างประโยคชับซ้อน หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ คำสั่ง ให้นักเรียนทำประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคขับซ้อนยิ่งขึ้น ๓. ข้าวในนากำลังสุก ๒. เสือดำทุ่งใหญ่นเรศวรูกฆ่าตาย ๓า. พ่อหรือแม่ที่จะมารับลูกสาว ๔. เสื้อกันฝนขายดีเพราะเริ่มเข้าฤดูฝน ๕. ลูกสุนัขวิ่งเล่น ๖. โต๊ะล้ม ๗. คุณครูตรวจข้อสอบ ๔. น้องสาวไปเชียงใหม่หรือเชียงราย ๔. พ่อทานข้าวเย็นแล้วก็ทานยาหลังอาหาร 00 เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ 2 บ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ทุกคนค่ะหนูไม่รู้เรื่องนี่เลยช่วยหนูหน่อยน่ะค่ะ...

5. บทประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดมีคำสัมผัสสระถูกต้อง 6 กุลสต แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน ค. ปฏิทิ ง. รณร ก. สอน-แสน ลึก-ล้ำ ข. มนุษย์-สุด กำหนด-ลด ค. วัลย์-พัน เหมือน-หนัง ง. ไว้-ใจ เลียว-ลด

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
PromotionBanner
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🕯 #ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.🥰

ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย คำชี้แจง : จงใช้คำที่กำหนดให้แต่งประโยคให้มีความหมายโดยนัย และขีดเส้นใต้คำที่มีความหมายโดยนัย ในประโยคให้ถูกต้อง ตัวอย่าง อุ้ม สามารถแต่งประโยคได้ดังนี้ (คุณธมลวรรณถูกอุ้มไปเรียกค่าไถ่จำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท) ๑. งูเห่า ๒. หงส์ ๓. ไม้ประดับ ๔. เสือ ๕. กา 5. ดวงใจ ๗. เกลือ ๔. ไฟเขียว ๔. ตอ ๑๐. ผ้าขาว ื่อ ชัน เลขที่

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🥺

4G 4G l 17:32 น. G 66 ใบงานที่ ๑ .. Q : * 1/2 ใบงานที่ ๑ เรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย คำชี้แจง : จงเติมความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยให้ถูกต้อง ตัวอย่าง เค็ม ความหมายโดยตรง มีรสชาติเค็มเหมือนเกลือ ความหมายโดยนัย คนเค็มมักไม่มีใครชอบ เพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ๑. กล้วย ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๒. ลิง ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๓. นก ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๔. แพะ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๕. เก้าอี้ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย 5. เพชร ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๗. ดาว ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๘. หิน ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๔. สวรรค์ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ๑๐. แกะดำ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย ชื่อ ขั้น เลขที่ ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย =

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

🙏🙏

นตัวแปรเดียว เขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคเกี่ยวกับจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ ประโยค 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน 2. จันทรามีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า 60 ครั้งนาที คุลาชัยรถยนต์ด้วยอัตราเร็วมากกว่า 90 กิโลเมตรบชั่วโมง 4. พภาพผากเงินกับขนาคารเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท 3 จำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดสิบเอ็ด ประโยคสัญลักษณ์ 6. จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสองพันสามร้อย 7 จำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับสามสิบ 8. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดไม่เท่ากับหกสิบห้า 9. ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบน้อยกว่าหรือเท่ากับหก 10. ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับยี่สิบมากกว่าสามสิบ 11. ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหกมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบ 12. สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินเก้าสิบหก 13. เก้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า 14. สามเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเก้ามากกว่าหรือเท่ากับสี่สิบ 15. ห้าในหกของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบไม่เท่ากับสอง 16. ผลบวกของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามน้อยกว่าสิบสี่ 17. ผลบวกของสิบห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบไม่น้อยกว่าห้า 18. ผลต่างของสี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสิบหกไม่เกินยี่สิบสี่ 19. สามเท่าของผลบวกของห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหนึ่งไม่ถึงยี่สิบ 20. ผลต่างของสี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามไม่ต่ำกว่าผลบวกของ จำนวนจำนวนนั้นกับสาม

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ใครคือสายลับกับนักสืบ??

ใครคือสายลับ ในสมัยที่สัทธิคอมมิวนิสต์กำลังรุ่งเรือง และแผ่เข้าครอบงาวงการเมือง การปกครองของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกมีการ แย่งชิง หวังครอบครองความเป็นใหญ่กับฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ประเทศจีนก็มีค่ายการเมืองอยู่สองค่าย คือจีนชาติ อันเป็นต้าย เสรีประชาธิปไตยค่ายหนึ่ง กับจีนคอมมิวนิสต์อีกค่ายหนึ่ง ทั้งสองค่ายนี้ได้ทำสงครามเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กันทั้งลับๆ และเปิดเผย มีการใช้สายลับแฝงตัวเข้าในดินแดนของอีก ฝ่ายหนึ่งในรูปแบบของนักท่องเที่ยวบ้าง แบบโสเภณีข้ามชาติบ้าง ทำให้นักการเมืองบางประเทศถึงกับพลาดท่าเสียที เสียความลับ ไปก็หลายราย ยอดสายลับเจมส์บอนด์ 007 ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้ ประเทศไทยเราก็อยู่ในเขตปฏิบัติการของสองค่ายการเมืองนี้ด้วย สภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งอยู่ในค่ายเสรีประชาธิปไตย ขณะนี้ มีชาวจีน 6 คน เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบของนักท่องเที่ยว ในจำนวน 6 คนนั้น คนหนึ่งเป็นสายลับของ ค่ายคอมมิวนิสต์ อีกคนหนึ่งทำงานเป็นนักสืบทำงานให้ค่ายเสรีประชาธิปไตย คอยติดตามดูความเคลื่อนไหวของคนที่เป็นสายลับ คนทั้ง 6 คนนั้น มีชื่อดังนี้ อังสือ โอถือ เจอะเจี๊ยะ กินไว หลีแท้ และโอเผ่า แต่ก็เพราะเป็นสายลับนี่เอง จึงไม่อาจ บอกได้ว่าคนไหนเป็นสายลับและคนไหนเป็นนักสืบ ท่านนายกรัฐมนตรีของไทย จึงได้สั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของคนที่เป็นสายลับ และ คอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือคนที่เป็นนักสืบ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามคำสั่งสั้นเข้า ในบรรดาทั้ง 6 คนนั้น คนไหนเป็นสายลับ และคนไหนเป็นนักสืบแล้วรายงานผลให้ทราบภายใน 48 ชั่วโมง ได้รับรายงานข่าวเป็นความลับสุดยอดเข้ามาว่า ง น. ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกเจนจบสืบดูว่า พันตำรวจเอกเจนจบ นายตำรวจนักสืบแห่งกองปราบปราม ได้ออกทำการสืบสวนทันที และเพียงภายใน 36 ชั่วโมง ก็ สืบได้ข้อเท็จจริงมา 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่รู้ว่าใครเป็นสายลับมีอยู่สองคนคือ คนที่เป็นสายลับนั้นเองคนหนึ่ง กับคนที่ชื่อโอเผ่าอีกคนทนึ่ง 2. ผู้ที่รู้ว่าใครเป็นนักสืบมีอยู่ สามคน คือคนที่เป็นนักสืบนั้นเองคนหนึ่ง กับคนที่ชื่อหลีแท้และกินไว (คนที่ชื่อกินไวนี้แหละ ที่ชอบแอบถ่ายภาพสถานที่ราชการสำคัญๆ โดยอ้างว่าเป็นนักข่าว) 3. ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย โอกือและคนที่เป็นนักสืบ ได้แลกเงินไทยติดตัวมาคนละ 1 แสนบาท โดยมี เจอ - เจี๊ยะเป็นผู้จัดการแลกให้ ส่วนเจอะเจี๊ยะพกแต่เงินหยวนเข้ามาอย่างเดียว ไม่สนใจเงินตราของไทย 4. เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ทั้ง 6 คนได้พักอยู่ที่โรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทอยู่ชั้นที่ 9 ชซึ่งมีทัศนียภาพ มองเห็นสถานที่ต่างๆในกรุงเทพฯ ได้ทั่วถึง โดยไม่มีมุมอับ อั้งสือ กินไว และคนที่เป็นสายลับได้จัดหาพาหนะพาคณะท่องเที่ยวทั้ง 6 คน เดินทางไปชมหาดบางแสน ขากลับเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ ทำให้อั้งสือ คนที่เป็นสายลับและคนที่เป็นนักสืบได้รับบาดเจ็บ ส่วน คนอื่นๆ ปลอดภัย 5. โอกือและคนที่เป็นสายลับ ชอบสะสมวัตถุโบราณ จึงพาเจอะเจี๊ยะไปซื้อของโบราณที่ร้านค้าแถวบางรัก ได้มาคนละ 3 ชิ้น คนที่เป็นสายลับมีความสนใจหญิงสาวคนไทยมาก เช่นเดียวกับเจมส์บอนด์ 007 ของฝรั่ง เมื่อได้ข้อเท็จจริงมา 5 ข้อนี้แล้ว พันตำรวจเอกเจนจบ ก็ทราบได้ทันทีว่า ใครคือสายลับ ใครคือนักสืบ ได้รายงานผล การสืบสวนให้ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบก่อนครบ 48 ชั่วโมง แล้วคุณทราบไหมว่า ใครเป็นสายลับ และใครเป็นนักสืบ คนที่เป็นนักสืบ ก็คือคนที่ชื่อ.. คนที่เป็นสายลับ ก็คือคนที่ชื่อ สั้น

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ส่งผลกระทบอะไรบ้างอะในสังคมไทยเรา #ช่วยหน่อยค่ะ🥺คิดไม่ออกแล้ว

ใบงาน เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ * การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในสังคมไทยเรา" (ความยาวไม่ต่ำกว่า ๕ บรรทัด)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมต้น

ขอสอบถามหน่อยนะคะ คือเรื่องนิราศภูเขาทองคืออะไรคะพอดีครูให้มาอ่านล่วงหน้าค่ะ(สอบถามดูเผื่อเอาไปสนุปด้วยค่ะ) (พอดีพึ่งสอบติดม.1ค่ะ) ขอบคุณ... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/14