ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยงับ🙏🥺

Topic Questions คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมคืออะไร 1. 2. จงยกตัวอย่างประโยชน์ของพืชดัดแปรพันธุกรรมมาอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 3. เพราะเหตุใดในปัจจุบันมนุษย์จึงเลือกที่จะสังเคราะห์ฮอร์โมนอินซูลินจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมแทนการสกัด ฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนของสัตว์ 4. เพราะเหตุใดในปัจจุบันมนุษย์จึงเลือกที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี จากกระบวนการพันธุวิศวกรรม 5. สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างไร พันธุกรรม 77 |

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ยกตัวอย่างปริมาณแวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ อย่างละ 3 อย่าง 2. หาขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุดังต่อไปนี้ CLAN 3. น้ำฝน และไอซ์ออกแรงกระทำต่อวัถุดังภาพ ถ้าออกแรง 9 นิวตัน ฝนออกแรง 12 นิวตัน ไอซ์จะออกแรงเท่าไร วัตถุจึงจะหยุดนิ่ง (แสดงวิธีทำ Nu แรงกระท่าพ่อวัด ร แว ถ้าแอลใช้เวลาในการเล่นสกีจากยอดเขามาถึงเนินเขา 4. แองเล่นสกีจากยอดเขาลงมาถึงเนินเขาตามเส้นทางดังภาพ 100 วินาที 1 ระยะทาง 2 การกระจัด 3 อัตราเร็ว 4 ความเร็ว 1.000 33 400 เมต 5. ไม้ยาว 4 เมตรนำไปจัดหินหนัก 400 นิวตัน ให้เคลื่อนที่ ถ้าต้องการออกแรงเพียง 100 นิวตัน ควรจะนำก้อนหินก้อน เล็กๆมาหมุนไม้ที่ตำแหน่งใด 100 an 6. นำวัตถุ A หย่อนลงในน้ำ มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการจมการลอยของวัตถุ A 7. เมื่อนำวัตถุ A วางใกล้กับวัตถุ B วัตถุทั้งสองจะผลักกัน แต่เมื่อนำวัตถุ B วางใกล้กับวัตถุ C วัตถุทั้งสองจะดูดกัน ถ้า วัตถุ A มีประจุบวก วัตถุ B และ C จะมีประจุใดตามลำดับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/42