ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยนะคะ🙏

5. เพตรามีดอกกุหลาบอยู่สามสี สีแดงมี 24 ดอก สีชมพูมี 40 ดอก และสีขาวมี 64 ดอก ถ้าต้องการแบ่งดอกกุหลาบใส่ แจกัน แจกันละเท่าๆกัน ให้แต่ละแจกันมีจำนวนดอกกุหลาบมากที่สุด โดยที่ดอกกุหลาบแต่ละสีไม่ปนกันในแจกัน และไม่ เหลือเศษ จะแบ่งดอกกุหลาบได้กี่แจกัน แจกันละกี่ดอก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่า รบกวนหน่อยนะคะ

2. จงเติมคำในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคข้างล่างเป็นจริง 1. (-17) + = -17 2. + 40 = 40 3. (-21) + = -29 4. + (-7) = -11 5. (-8) + = 0 6. - 15 + - 15 7. . + (-3) = 6 8. 9 + . = -2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครพอช่วยได้ไหมค่ะ

* คชือดินสอหนึ่งโหลกับยางลบ 10 ก้อน รวมเป็นเงิน 202 บาท จงหาราคาของดินสอและยางลบ เมื่อดินสอแพงกว่ายางลบ 4 บาท X y

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเค้าหน่อยยยยยย จนปัญญาแล้วจริงๆค่ะ..แงง ไม่ถนัดคณิตศาสตร์เลยค่ะ (สมองปลาทองของแท้🥺)รบกวนกวรนหน่อยนะคะ~🦋❄

3. กาหนดรูปรูปสามเหลี่ยม PORS ที่มีจุดยอด P(6 1) O(7.7), R(2.6) และ S(3,3) ซึ่งหมุนรอบจุดกำหนด (O,0) ทิศทางทวน เข็มนาฬิกาด้วยมุม 90 องศา จูงหาพิกัดของ P๐R และS 4. กำหนดรูปรูปสามเหลี่ยม ROV ที่มีจุดยอด R(1,5) , O(6,1) และ V1,2) ซึ่งหมุนรอบจุดกำหนด (O,0) ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ด้วยมุม 180 องศา จงหาพิกัดของ Ro และV 5. กำหนดรูปรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีจุดยอด A(-5,0) , B(-3,6) และ C-1,2) ซึ่งหมุนรอบจุดกำหนด (0,0) ทิศทางตามเข็ม นาฬิกาด้วยมุม 180 องศา จงหาพิกัดของ A B และC 6. กำหนดรูปรูปสามเหลี่ยม PUBG ที่มีจุดยอด P(6,1) , U(7,7) , B(2,6) และ G(3,3) ซึ่งหมุนรอบจุดกำหนด (0,0) ทิศทางทวน เข็มนาฬิกาด้วยมุม 180 องศา จงหาพิภัดของ P'uB และG

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยค่ะ รบกวนหน่อยนะค้า

3. จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อพร้อมทั้งแสดงวิธีทำ ตัวอย่าง 18 + (-9) | + 5 วิธีทำ ( 8 + (-9) | + 5 = | -1} + 5 = 4 1) 74 + 21 2) 28 + (- 19 ) 3) ( - 42 ) + ( -19) 4) ( -51 ) + 36 5) [ 125 + 14 ] + ( -11 ) 6. 41 + [ (-13) + (-37) ] 7) | -9 1 + [ 53 + 20] 8) (-| -2| + ( -29 ) + 14)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/1039