ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ขอคำตอบ

บุรินทรวรวิทย์ พวน อย กิจกรรมทวีปยุโรปที่ 3 ให้นักเรียนเติมหมายเลขให้ถูกต้อง 18 12. ภูเขาสำคัญ PENNIES (อังกฤษ) KOOLEN (คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย URAL (กั้นเอเชีย ยุโรป อยู่ในรัสเซีย) 2 27 LI... APENNINES (อิตาลี) 4 PYRENEES (กั้นฝรั่งเศส สเปน) 5 19 DINARIC ALPS (ยูโกสลาเวีย BALKHAN (บัลแกเรีย ALPS (ผ่านสวิส-ออสเตรีย-อิตาลี-ฝรั่งเศส) BLACK FOREST (เยอรมัน) JURA (ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์) VOSGES (ฝรั่งเศส) SUDETEN (กั้นโปแลนด์ - เทค 1.5 CAUCASUS (รัสเซีย) 10. CARPATHIAN โรเมเนีย) 8 21 23 19 24 เนเธอร์แลนด์) 13 18 1 17 22 9. 24 25 ภูมิศาสตร์ ม.2 22 25 40 km CERITA 300mm 26 แม่น้ำสำคัญ RHINE (สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย) 26 VOLGA (รัสเซีย) 16 THAMES (อังกฤษ) SEINE (ฝรั่งเศส) URAL (รัสเซีย) TAGUS (โปตุเกส สเปน) PO (อิตาลี) VISTULA (โปแลนด์) ELSE (เยอรมัน) DNIEPER (รัสเซีย) DON - DONETS (รัสเซีย) DANUBE (เยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี เชค bNun 4. ww Sognefjord, Norway 14

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ ใครก็ได้ ผมไม่เก่งเรื่องไฟฟ้า

ใช้บอกความสามารถในการ S - วัตต์ (w) ม้าเป็นหน่วยที่มี เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน้า 5 คำถามที่ 10 เครื่องยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 500 วัตต์ ถ่ายกสิ่งของชิ้นหนึ่งหนัก 600 นิวตัน ได้สูง 3 เมตร จะใช้ เวลาในการยกสิ่งของชิ้นนี้เท่าใด 50.6² 600 × 3 + + 1800 500 3 23.6 296777 คำถามที่ 11 เครื่องจักรที่กำลังสูงสุดเท่ากับ 3,000 นิวตัน-เมตรต่อวินาที จะยกวัตถุได้มวลเท่าไรในเวลา 20 วินาที.. คำถามที่ 12 เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้ 360 กิโลจูล ในเวลา 1 นาที เครื่องยนต์เครื่องนี้มี กำลังเท่าใด ☐ O ▷

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ

132 บทที่ 6 | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | A กิจกร กิจกรรมที่ 6.2 1. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ - ครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วจะมีความสุข ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นครอบครัว ที่ไม่มีความสุข • ในช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาด แม่จึงไม่ให้ลูกไปโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีสุนัขหลายตัว เด็กชายหนึ่งเรียนหนังสือไม่เก่ง จึงถูกมองว่าจะสอบเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ไม่ได้ และในอนาคต จะตกงานและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต - นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เพราะเห็นว่าที่ผ่านมารุ่นพี่ ไม่ได้สวมเหมือนกัน - จากนวิจัยพบว่า จังหวัดที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี แสดงว่าคนที่อยู่ภาคกลาง จะมีความสุขมากที่สุดในประเทศ แต่คนส่วนใหญ่ หญิงคนหนึ่งไปขโมยนมผงในร้านสะดวกซื้อแล้วถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่เห็นด้วย เพราะหญิงคนนั้นไม่มีเงินซื้อนมไปให้ลูกที่เพิ่งคลอด คนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยและถูกครูตำหนิอยู่เสมอ จะทำให้เขาเรียนหนังสือไม่เก่ง และเข้ากลุ่มกับ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/212