ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่ะ🥺

23:17 ← คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษา แล้วตอบคำถาม ใบงานที่ 5 : สมบัติ 4 วิบัติ 4 อีกด้วย 4G กรณีศีกษาที่ 1 ดนัยเป็นบุตรชายคนเดียวของพ่อแม่ ซึ่งเป็นนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย พ่อบอกกับดนัยว่า ตนัยโชคดี ที่เกิดมาในยุคที่เมืองไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่เหมือนสมัยที่พ่อยังเป็นเด็ก บ้านเมืองเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมา เป็นระบอบประชาธิปไตยไม่นาน ตอนนั้นประเทศกำลังพัฒนา ประชาชนก็ยังมีวิถีชีวิตไม่สะดวกสบายเหมือน ||| ll 59% ปัจจุบัน เมื่อตนัยเรียนจบปริญญาเอก เขาได้ทำงานที่เขาชอบ โดยเข้ารับราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เขามีผลงานการค้นคว้าทดลอง การนำพืชสมุนไพรไทยไปทำยารักษาโรค จนเป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย หัวหน้างานของดนัยสนับสนุนงานของเขาทุกด้าน ดนัยจึงมีกำลังใจทำงานและอุทิศเวลาให้กับการ พัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทย และทดลองนำพืชสมุนไพรไปใช้รักษาโรคได้หลายโรค จากนั้นเขามีโอกาสไปศึกษาดู งานต่างประเทศหลายประเทศ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสูงใหญ่ บุคลิกดี ทำให้เขาสามารถเข้าสังคม กับคนได้ทุกชาติทุกชนชั้น และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกคน ปัจจุบันนี้เขาได้รับรางวัลดีเด่น ทางด้านวิทยาศาสตร์หลายรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเป็นส่วนใหญ่ และยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติ คําถาม • ดนัยประสบผลสําเร็จในชีวิตเนื่องจากมีหลักกรรมในข้อใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ Ċ -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

วิชา พระพุทธศาสนาค่ะ วอนผู้รู้ช่วยทีค่ะไม่เก่งวิชานี้จริงๆค่ะ นั่งหาคำตอบมาตั้งแต่เย็นแล้วค่ะ

> ใบงาน เรื่อง อุปทาน 4 นามสกุล คำชี้แจง อ่านกรณีศึกษา แล้วตอบคำถาม กรณีศึกษา คําถาม โกมล เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงหนึ่ง เขามีคนยกย่องนับถือและให้เกียรติ เวลาไปไหนก็มีคนต้อนรับมากมาย เขามีความภูมิใจในตำแหน่งของเขา โกมลมีความเชื่อมั่นว่า การที่จะมีอำนาจได้นั้นจะต้องมีเงินและมีบริวารสนับสนุน โกมลจะช่วยลูกน้องทุกคนของตนให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ทำให้โกมลมีความมั่นใจว่า พวกลูกน้องของเขาที่เขาเคยช่วยเหลือจะเป็นฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในสมัยหน้า เลขที่ เขาต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต้องการได้รับชัยชนะคู่แข่งของเขาแบบได้คะแนนท่วมท้น และจะต้องได้เป็นรัฐมนตรี ต่อมาเขาได้ข่าวว่า คู่แข่งของเขาก็พยายามทุ่มเทหาเสียงด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ชัยชนะเช่นกันทำให้โกมลรู้สึกไม่สบายใจ โกมลมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุปาทาน 4 อย่างไรบ้าง และมีผลต่อโกมลอย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

1. ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 2. วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในคริสต์ศาสนาแตกต่างหรือคล้ายกันกับศาสนาพุทธ 3. การปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 4. การศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินชีวิต 5. การบริจาคซะกาตของศาสนาอิสลามเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับการทำบุญในทางศาสนาพุทธ 6. ศาสดาของศาสนาอิสลามคือใคร และ ศาสนาคริสต์คือ ใคร 7. ทำไมประเทศไทยต้องมีหลากหลายศาสนา และนักเรียนชอบแนวปฏิบัติของศาสนาใดมากที่สุด เพราะอะไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พระพุทธศาสนา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. เพราะเหตุใดการศึกษาพุทธประวัติจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ด้วย ไม่สามารถตีความ ไปตามตัวอักษรหรือข้อความได้ทั้งหมด ๒. จงสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติตามประเด็นที่ได้ศึกษามา ๑ ตอน นักเรียนคิดว่าจะนำคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ท่านใดไปใช้เป็นแบบอย่างใน การดำเนินชีวิตและเหตุผลใดจึงเลือกท่านนั้น ๔. จงสรุปประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช หรือพระโสณะและพระอุตตระ พร้อมคุณธรรม ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง มาพอสังเขป ๕. จากการศึกษาเรื่องอัมพชาดก ติตติรชาดก นักเรียนได้มุมมองหรือข้อคิดอะไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/10