ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

#ช่วยหน่อยค่าา🥺🙏 #ข้อ1,3,5 #คณิตศาสตร์ม.3

บทที่ 1 | อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 แบบฝึกหัด 1.4 1. มาในอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ ของเล่ม วันต่อมาอ่านได้อีก 25 หน้า รวมสองวันอ่านได้มากกว่า ครึ่งเล่ม จงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างมาก หน้า 2. ปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทอยู่ในกระป๋องออมสินจำนวนหนึ่ง เมื่อเหรียญเต็มกระป๋อง เขาเทออกมานับ พบว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่ 12 เหรียญ และนับเป็นเงินได้ไม่น้อยกว่า 300 บาท จงหาว่า มีเหรียญห้าบาทอยู่อย่างน้อยเหรียญ 3. ถ้าสองเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 20 อยู่ไม่ถึง 6 จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้าง 4. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น 48 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร 3:5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 5. จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับ 3 ของผลบวกของจำนวนนั้นกับ 5 แล้วยังน้อยกว่า 7 จงหาว่าจำนวนดังกล่าว เป็นจำนวนใดได้บ้าง ถ้า 1) จำนวนนั้นเป็นจำนวนนับ 2) จำนวนนั้นเป็นจำนวนเต็ม

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/37