ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ทำยังไงหรอคะ?

Ex12 เชือกยาวมากเส้นหนึ่งกำลังสั่น เมื่อมองเพียงส่วนหนึ่งซึ่งยาว 3 เมตร เห็นคลื่นในเส้นเชือกดังรูป A แต่พอ 2 วินาที ต่อมาเปลี่ยนเป็นรูป B จงหาอัตราเร็วของคลื่นที่มีค่าน้อยที่สุด. 0 3 (เมตร) 0 2 3 (เมตร) รูป A รูป B
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยเราตอบ 3ข้อนีหน่อยย 🥺 1. การย่อยเเละดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 2.การย่อยเเละดูดซึมโปรตีนในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 3.การย่อยเเล...

อ่านต่อ
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ข้อนี้คิดยังไงหรอคะ🥲

2. เมื่อ ปีที่แล้ว พี่มีอายุมากกว่า 2 เท่าของน้องอยู่ 1 ปี ดือน และอีก 6 เดือนข้างหน้า อายุของพี่และของน้อง จะมีสัดส่วนเป็น 5 : 3 (คิดเป็นเดือน) จงหาว่าที่และน้องมีอายุต่างกันเท่าไร 1. 5 ปี 2 เดือน 2. 6 ปี 8 เดือน 3. 6 ปี9 เดือน 4. 7 ปี 10 เดือน 5. 7 ปี 11 เดือน
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ทำไมข้อนี้ถึงตอบข้อ ก. คะ🥺

4 จากกราฟแสดงปริมาณ DNA ของเซลล์หนึ่งในช่วงชีวิตของเซลล์ ช่วงใดคือระยะ mitosis a C ก. a ข. b ค. C ง. d เวลา เ ปริมาณ DNA
ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

อยากทราบวิธีทำข้อ 7-8 ค่ะ

7. จงคำนวณหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (g) ณ ตำแหน่งซึ่งนาฬิกาลูกตุ้มยาว 150.3 cm แกว่งครบ 100 รอบในเวลา 246.7 5 ก. g = 9.75 m/s2 ข.)g = 9.81 m/s2 ค. g = 9.98 m/s2 ง. g = 10.2 m/s2 8. นาฬิกาโบราณเรือนหนึ่ง อาศัยหลักการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลา ถ้านำนาฬิกาเรือนนี้ ไป ไว้ที่ดวงจันทร์ ซึ่งพบว่า ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีค่าเป็น 1/6 เท่าของความเร่ง เนื่องจาก แรงโน้มถ่วงของโลก จงหาว่า นาฬิกาจะตีบอกเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องใช้เวลาจริงๆ เท่าไร ก. 1 ชั่วโมงเท่าเดิม ข. 1.45 ชั่วโมง ค. 2 ชั่วโมง (ง) 2.45 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยสอนหน่อยค่า ไม่เข้าใจเลย งงมากๆ

2. (A) The short stories of Raymond Carver have (B) been compared with (C) that of Anton Chekhov, a Russian writer of the (D) nineteenth century. 3. (A) Digital clocks and watches (B) have eliminated the hour-marked dial (C) because they display time as a (D) figure numerical. 4. (A) With the development of mass-production (B) processes and new materials, new methods (C) of bookbinding (D) has become popular. 5. (A) Since 1940 timber companies have replanted (B) nearly one hundred (C) million acres of forest, which they (D) manager for the future. 6. A curling iron (A) can be used (B) for curla strand of hair (C) or to (D) straighten it. 7. Most heart attacks occur when part of the heart (A) muscular dies (B) because the coronary arteries (C) loolrod
1/2397