ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

.

46 แแ| 0.64/50 @ ไร] ""« 0:25 เจ อ < @ ๐๐๕ร.อ๐๐อ|อ.๕๐ศา ๑๑๑ 1. โฮล6ไอที ว22นนนนนนนะ« ธรในฝส่ฮทไร ไท ไทธ 6๐!ลรรห๐๐ทา ธงอหมสด่ลง. * 2.. ๐สทตสฮ่ทโธทิร วนะ6 (ฝ่าธ เว|ลท1 ไท ป้าธ ยูลหต่อท ธงธหห ทาอททไทย. *
ชีววิทยา
มัธยมปลาย

อันนี้คือจนปัญญาจริงๆค่ะ ใครรู้บอกหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

งาน4 ารส์ เลียงส เรเย้ เแและออกเซลล์ มีสารต่างๆ ที่ต้องลําเลี้ยงเข้าและออกเซลล์ดังนี้ แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เอนไซม์ที่สร้างภายในเซลล์ และฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมไร้ท่อ ซึ่งสารบางชนิดจะถูกล่าเลียงเข้าและสารบางชนิดจะถูกลําเล็งออกจากเซลล์ ให้นักเรียนอธิบายพร้อมวาดภาพประกอบการลําเลียงสารเหล่านี้ ในเซลล์ 1 เซลล์ (วาดภาพพร้อมอธิบายลงในกระดาษแล้วถ่ายภาพส่ง แสดงรายละเอียดให้ชัดเจน)
แผนการเรียน
มัธยมปลาย

คือเราจะไปสอบเข้าม.4ห้องปกติอะค่ะ แต่ไม่รู้จะติวตรงไหนเลยค่ะ เพราะแต่ละวิชากว้างมากๆ จะไปซื้อหนังสือก็ไม่สะดวกเลยค่ะ ใครพอรู้แนวข้อสอบช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ทุกวิชาเลย คณิต วิทย์ สังคม ไทย อังกฤษ ขอบคุณค่ะ

แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ช่วยแชร์วิธีการอ่านหนังสือของแต่ละคนหน่อยค่ะ พอดีเราจะขึ้นม.ปลายแล้วต้องเตรียมอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้า เราอยากรู้ว่าแต่ละคนแบ่งเวลาอ่านหนังสืออะไรยังไงก่อนสอบ

1/1921