ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำอย่างไงเอ่ย งง

3 ให้นักเรียนเปลี่ยนตําแหน่งของตัวเลขทั้ง 4 แถวนี้ใหม่ แต่ให้ตัวเลข 1.2.3-6 มีค่าคงเดิมและให้เป็น 4 แถว จึ่ง มีตัวเลข 1-2-3-4 ด้วย อาจจะสลับตัวเลข 2.3-1-4 หรือ 1.4.3.2 อย่างไรก็ได้ โดยเงื่อนไข ในแย่ละแถวจะห้อง .บวกถันลงมาได้ 10 และบวกทางแนวนอนก็ได้ 10 ทั้ง 4 แถว ธา ล | 1 2 3.049 | 1 8 4| | | [เพ 4. บ้านของดนัยอยู่ห่างจากโรงเรียน 500 เมตร ส่วนบ้านของสมใจอยู่ เตือนใจออกจากบ้านเวลา 7:00 น. แล้วเตินตรงมาโรงเรียน ปรากฏว่า ' คงคู่ นักเรียนคิดว่าใครเดินเร็วกว่ากัน
วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

อยากรู้ว่าเคมีที่ไหนลึกกว่ากันค่ะระหว่าง อ.อุ๊กับออนดีมานด์ คือตอนนี้เราเรียนที่อ.อุ๊ของ ม.ต้น,IJSO 1,IJSO 2 จบแล้ว ส่วนตัวชอบการสอนของอ.อุ๊มากเลยค่ะ แต่อยากรู้ว่าที่ออนดีมานด์เนื้อหาจะลึกกว่าไหมคะ

วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อ1,2,4และ8

อทลเล๐1ธะ รท0พธ ไทสไ หทธ แห่เทย ไทเทยร เวอธเอทย 2. 7๊อส่นอนิอท ๐ 6๐หีรท่กย 4. ไฟลม่เทย เตู่ฮทพิ๐| ๐อทเล๐โธเร รตศา | )อ่น๐ขี่อท 0 1ธ์แธ 0กีโรท่ทย ทเทย รเทาและ 0ส อท งตชํา แฮท1 รเส่ท ๐90น |ร ทาลเห่ธส10 ล รทอทห เพพอทาลท งงเป้า ไฮก จผูท วท!แส่ |ร |แ«ธเษ 10 6 ป้าอ 6๐กีรท่ทย? อ (ต่ล๓รเล่ททธผ์ ๒0ห 2. คเรทอ๐ห ลทส แฮทไรเลททธส 0 ๓8สททธด ผู|ท่ 4. คเธรทอท ลกส สลท๓รเลททอส ผูเท่ 9 (0สนธธส เห ป่าธ ลอท๐ทสเพ 6๐ ยธทธร อท สน!0รอทาอร? 3. 06พท'รธร รงทส่เ๒๐อทาธ 0. โทลลธรธททเล 2 ค“ลกตอ “ม 8 ลท๕ 0
1/250