พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

คำว่า สดับในธรรม หมายถึงอะไรหรอคะ🥲

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉