พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

1. ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 2. วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในคริสต์ศาสนาแตกต่างหรือคล้ายกันกับศาสนาพุทธ 3. การปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 4. การศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินชีวิต 5. การบริจาคซะกาตของศาสนาอิสลามเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับการทำบุญในทางศาสนาพุทธ 6. ศาสดาของศาสนาอิสลามคือใคร และ ศาสนาคริสต์คือ ใคร 7. ทำไมประเทศไทยต้องมีหลากหลายศาสนา และนักเรียนชอบแนวปฏิบัติของศาสนาใดมากที่สุด เพราะอะไร
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉