พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

พระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตราเป็นพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่เป็นเลิศในเรื่องอะไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉