พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจึงได้แผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรพม่าในสมัยพระเจ้าอนุทรมหาราชหรอคะ ช่วยหน่อยค่ะ😭😭😭

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉