ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

2ข้อนี้ตอบอะไรช่วยอธิบายหน่ิยค่ะ

ๆ แล้วตอบคำถาม (มี 2 คำตอบ) 5. (O-NET 55) พิจารณาการแขวนน้ำหนักบนคานที่ตำแหน่งต่าง 2 m 1,2 m 0.8 m X N 10 F 50 (จุดหมุน) จากภาพ ถ้าคานอยู่ในภาวะสมดุล จงคำนวณว่า โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีค่ากีนิวตัน ก. เมตร ช. โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามีค่ากี่นิวตัน - เมตร 1. 10 2. 20 3. 40 4. 8 + 1.2 X 5. 10 + 1.2 X 6. 60 + 12 X 6. (O-NET 56) คานเบาอันหนึ่งผูกเชือกห้อยอยู่กับเพดาน แขวนน้ำหนัก A นิวตัน ห่างจุดผูกเชือกเป็นระยะ B เมตร จะต้องแขวนน้ำหนักกีนิวตันห่างจุดผูกเชือกอีกด้านหนึ่งเป็นระยะ C เมตร คานจึงจะสมดุล 1. A x B 2. A x C A x B 3. C A x C 4. B (O-NET 56) ข้อไดใช้หลักโมเมนต์ต่างจากข้ออื่น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยทำข้อนี้หน่อยได้ไหมครับ

2 ของเล่ม และวันต่อมาอ่านได้อีก 28 หน้า รวมสองวัน 5 วันแรกวัชระอ่านหนังสือได้ อ่านได้ไม่ถึงครึ่งเล่ม จงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีอย่างน้อยที่สุดกี่หน้า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

"ครั้นศักราช กา ปีแลูศก ญ วันอาทิตย์ ขึ้น ๕ คน เดือน 6 ขน รวงศาร พเจ้าแลงนดน คอกัน กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ให้เอาพระยอดฟ้าไปประหารชีวิตเดีย นน วัดโคสาพระยา แต่พระศรีดปี น้องชาย พระชนม์ได้เจ็ดพรรษานั้นเลี้ยงไว้ สมเด็จพระยอดฟ้าอยู่ในราชเสมบัติปีกับสองเดืยน ใบงานที่ 2 การใช้ศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย กรนีด้วยอาที่ 1 ที่มา พงศาวคารฉบับพระราชหัตถเลขา 1. จากกรณีตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยใด 2. เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นศักราชใด 3. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด กรณีตัวอย่างที่ 2 "..ภายหลังมานับถอยหลังขึ้นไปในรัตนโกสินทร์ศุก ๘๕ มีจีนคนหนึ่งชื่อเจ๊กฮง จัดตั้งโรงรับจำนำ ขึ้นโรงหนึ่งที่ริมประตูผีนี้เอง..." ที่มา : วารสารวชิรญาณวิเศษ เล่ม 5 รัตนโกสินทร์ ๑๐๕ 1. จากกรณีตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยใด 2. เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นศักราชใด 3. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด กรณีตัวอย่างที่ 3 "เมื่อก่อนลายสือไทนี้ บ่มี ๑๒๐๕ ศก ปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจ แลใส่ลา ลายสือไทนี้ จึงมีเพื่อพ่อขุนผู้นั้นใส่ไว้" ที่มา : ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านที่ ๔ 1. จากกรณีตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยใด 2. เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นศักราชใด, 3. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
PromotionBanner
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยแต่งหน่อยค่ะ

ขึ้นงาน ชิ้นงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนพรรณนา ได้ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน วันที่ เดือน พ.ศ. ชั้น เลขที่ ให้นักเรียนเขียนความเรียงตามหัวข้อที่กำหนด เรื่อง โดยใช้การเขียนแบบพรรณนาโวหาร ความยาวประมาณ ๑๕-๑๘ บรรทัด ซ ธรรมชาติที่ปรารถนา ซวีรบุรุษในดวงใจ ซ ความภาคภูมิใจในแผ่นดิน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🥺🙏🏻

แบบฝึกหัดที่ 15 คำซ้อน ข้อใดเป็นคำซ้อน 1. ก. หน้าที่ ข. ที่จอดรถ ค. รถไฟฟ้า ง. ทรัพย์สิน ก. เจ้านาย ค. ข้าวเจ้า ง. เจ้าพระยา 2. ข. เจ้าที่ ก. พื้นๆ ก. อดมสมบูรณ์ 3. ข. เดือดร้อน ค. ก่อหวอด ง. ทรชน ค. อุดมศึกษา ค. กิจธุระ ค. ภิกษุณี ข. อุดมการณ์ ง. อุดมคติ 4. 5. ก. กิจการ ข. กิจกรรม ง. ธุรกิจ ก. ภิกษุสงฆ์ ก. เนื่องๆ ก. สุรนารี ก. ท่าน้ำ 6. ข. สังฆกรรม ง. อาสน์สงฆ์ 7. ข. เนื่องนิตย์ ค. นิตยสาร ง. สารเลว 8. ข. บ่อเกิด ค. เจ้าสาว ง. กล้าหาญ 9. ข. คอยท่า ะ ค. ตั้งตัว ง. เสรีภาพ 10. ก. ตัดสิน ข. เต็มที่ ค. ไว้ตัว ง. กันท่า 11. ก. งูเห่า ข. หมอง ค. งูเงียว ง. แม่ง 12. ก. ยกเค้า ข. ยกเลิก ง. แม่ยก ค. ยกเมฆ 13. ก. ประชานิยม ข. ประชาธิปไตย ค. ประชาชน ง. ประชาชาติ 14. ก. ดูแล ข. ดูถูก ค. ฟองน้ำ ง. พิจารณา 15. ก. วิชาการ ข. ยานอวกาศ ค. ยานพาหนะ ง. ราชพาหนะ 16. ก. ผลไม้ ข. รูปธรรม ข. แปรเปลี่ยน ค. รูปสมบัติ ง. รูปร่าง 17. ก. นำตก ค. ดาวเทียม ง. รางวัล 18. ก. เท็จจริง ข. มิตรภาพ ค. ฐานทัพ ง. สนามม้า 19. ก. อบายมุข ข. นรกภูมิ ง. ข้อหา ค. แสวงหา 20. ก. ครอบครอง ข. ต่อรอง ค. พันธกิจ ง. ฟ้าผ่า

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ส่งก่อน1ทุ่ม

ใบงานที่ 4 เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงอธิบายการหมุนเวียนของน้ำจากภาพอย่างละเอียด เมมฝนมีการเคลื่อนที่โดยลม ไอน้ำ ฝน ฝน การคายน้ำของพืช การหายใจ ของสัตว์ ไอน้ำ น้ำในพืช แม่น้ำ ขับถ่าย ทะเล น้ำใต้ดิน 2. กระบวนการใดบ้างที่ทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ 3. ในโตรเจนจากอากาศเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไนเตรตได้อย่างไร 4. สารประกอบฟอสฟอรัสในพืชและสัตว์เปลี่ยนเป็นสารประกอบฟอสฟอรัสในน้ำและในดินได้อย่างไร เลขที่ ห้อง. ช่.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

เลือกอี10ข้อคะ ช่วยทำหน่อยนะคะ🥺🙏💗

11. gave you that ring? do you get up? do you buy food? did you eat so much? is that? My mother. 12. At six o'clock. 13. From the market. 2 Because I was hungry. 14. 15. It's a pen. 16. is it? Ladda's. 17. book is that? Mine. hand do you write with? do you write with? 18. My right hand. A pen. 19. is he from? England. 20. EXERCISE hก, whose)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1