ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อนนะคะ

แลขที่ ใบงานที่ 1.3 เรื่องทฤษฎีบทพีการัส(ต่อ) 1. จากรูปจงหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อกำหนดความยาวของด้านอีกสองด้านของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากให้ (1) จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่กำหนดให้ (2) จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก POR ที่กำหนดให้ จงหาค่า C จงหาค่า C 1.2 A C 5 C 0.9 B 12 R (3) จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก XYZ ที่กำหนดให้ (4) จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก SUN ที่กำหนดให้ จงหาค่า a จงหาค่า 5 37 S 1 N a b 35 Z 0.6 Y บ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ชื่อ แลขที่ ใบงานที่ 1.1 เรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จงหาความยา ของด้านตรงข้ามมุมฉาก 1. (1) 9, 12 (2) 10, 24 (3) 11, 60 (4) 1.2, 3.5 0.7 , 2.4 2 2-, 7 (5) (6)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

เรื่องการนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวเป็นไปประยุกต์ใช้ในการเเก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ช่วยหน่อยค่ะ

2. เรือลำหนึ่งแล่นตามกระแสน้ำได้ระยะทาง 20 กิโลเมตร ในเวลา 50 นาที ถ้าเรือลำนี้แล่นทวนน้ำจะได้ ระยะทาง 15 กิโลเมตร ในเวลา 45 นาที อยากทราบอัตราเร็วของกระแสน้ำ วิธีทำ ตอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะมันยากอะ เราต้องส่งตอน10โมงอะ

แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 ให้นักเรียนหาคำตอบของระบบสมการแต่ละระบบ แล้วนำคำตอบมาลงพิกัดจุด โดยใช้แกนคู่เตียวกัน จากนั้นลากเส้น ตรงเชื่อมแต่ละจุดเพื่อให้ได้รูปที่มีความหมายตามจินตนาการของนักเรียน (6 คะแนน) ชุดโจทย์ระบบสมการ คำตอบของระบบสมการ y = 2 ระบบสมการที่ 1 ( ) X = 4 -3x - 4y = -20 ระบบสมการที่ 2 ( ) y = 2 -X + y = 12 ระบบสมการที่ 3 ( -2x + y = 16 2x + y = 16 ระบบสมการที่ 4 ( X + y = 12 X + y = 12 ระบบสมการที่ 5 ( -X + y = 12 y = ง + 16 | ( ระบบสมการที่ 6 2x + y = 16 ชื่อภาพ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ขอตอนนี้เลยค่ะไม่เกิน11:00ค่ะ

ขังที 1 ต้อการให้แห่แก้มวล กัีอุณุูมสูงขึ้นจาก 50 องศายลเซียสเป็น0 งศายลเสียส จะต้องให้ ข้อที่ 1 " | | ความร้อนแก่แห่งแก้วนีก็จูล กำหดให้ ความร้อนจำเพาะของแห่งแก้ว เท่ากับ 0.8 calg "Cและ 1 cal = 4.2 ) ตอบ ข้อที่ 2 ต้องใช้ปริมาณความร้อนกี่กิโลจูล ในการทำให้ทองคำ 2.5 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 1,063 องศาเซลเซียส เปลี่ยน สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว (กำหนดให้ Lหลยมของทอง - 64.5 kU/kg) ตอบ ข้อที่ 3 จากแผนภาพ สาร A 50 กรัม และสาร B 30 กรัม ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเท่ากัน ปริมาณความร้อนที่ ทำให้สารทั้งสองมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 100 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร ก้าหนดให้ Crาน = 0.3 cal/g C ตอบ (สารย 0.2 cal/g C สาร A สาร A Q, 50 g 50 g 10 C 100 C สาร B สาร B 30 g 30 g 10 "C 100 % ข้อที่ 4 จงเปลี่ยนอุณหภูมิ 433 เคลวินให้เป็นหน่วยองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

เราเรียนเรื่องสมการ2ตัวแปรน้าาา เราไม่เข้าใจเลยยค่ะช่วยหน่อยนะค้าา ขอบคุณค่าา

25 7. พายเรือตามน้ำไปยังสถานที่แห่งหนึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมง แล้วพายกลับใช้เวลา 4 ชั่วโมง ถ้าพายเรือในน้ำนิ่งได้ชั่วโมง ละ 6 กิโลเมตร อยากทราบว่ากระแสน้ำไหลชั่วโมงละเท่าใด -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

เรื่อง การหาปริมาณความร้อน

5. ไอน้ำเดือด 20 กรัม อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ถูกทำให้เป็นน้ำแข็งที่อุณภูมิ - 8 องศาเซลเซชียส ทั้งหมด 20 กรัม ไอน้ำสูญเสียความร้อนไปเท่าใด (กำหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำมีค่า 80แคลอรี/ กรัม ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอน้ำของน้ำมีค่า 540แคลอรี/กรัม , ความร้อนจำเพาะของน้ำแข็งมีค่า 0.5 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส และความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า 1 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส )

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2275