ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

รักแท้แค่ห่อหุ้ม ห่วงใย รักช่วยห่อหุ้มไว้ ทั่วเจ้า เอิบอิ่มอบอุ่นใจ คงมั่น ความรักเฝ้าเคียงเฝ้า คลั่งไคล้หลงใหล ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเเก้โจทย์อันนี้ได้ไหมคะ ช่วยหน่อยได้ไหมคะ 🙏🙏🙏❤❤ help me 🙏🙏🙏

17:47 () แบบฝึกหัด 1. จงแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ 2x + 4y = -4 2x + 4y = 12 --(1) - (2) X Y Y 8 0 X -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

เขียนแสดงความคิดเห็นหัวข้อ ผมสั้น ผมซอย ผมยาว ทรงผมใดดีที่สุด **เขียนโดยปราศจากอคติ** ใครพอได้บ้างคะแงงยากมาก ช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่าา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

รักแท้แค่ห่อหุ้ม ห่วงใย รักช่วยห่อหุ้มไว้ ทั่วเจ้า เอิบอิ่มอบอุ่นใจ คงมั่น ความรักเฝ้าเคียงเฝ้า คลั่งไคล้หลงใหล ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกไหม🙏🙏🙏

UNIT 2 NUMBERS, DAYS AND DATES Exercise 1: Match these clocks with the time expression. a. It's eight o'clock. 2_b. It's a quarter past four. C. It's ten past ten. 4 1. 2. 4 d. It's twenty-five to five. e. It's nine thirty. 3. 4. - f. It's twenty past seven. 5. 6. 9. It's nine o'clock. ๆ h. It's a quarter to four. 1. It's twenty-five past five. 2 j. It's a quarter past one. 7. 8. 9. 10.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1982