ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยแบ่งความรู้มาทีค่ะ 🙏

7) วัตถุมีมวล 4 กิโลกรัม พุ่งเข้าชนสปริงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาว่าสปริงจะหดได้มากที่สุดกี่เมตร (กำหนดให้ค่าคงที่ของสปริง เท่ากับ 100 นิวตัน/เมตร) ตอบ 8) โยนวัตถุมวล 1 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที วัตถุจะขึ้นไปได้สูงสุดจากจุดโยนกี่เมตร และขณะที่วัตถุอยู่บริเวณจุดสูงสุดมีพลังงานจลน์ก็จูล (g=10 m/s) ตอบ 9) ปล่อยวัตถุทรงกลมมวลเท่ากันจำนวน 3 ลูก โดยแต่ละลูกปล่อยที่ระดับความสูงต่างกัน และจมลงไปในทราย ดังภาพ อยากทราบว่าตำแหน่งในการปล่อยของวัตถุลูกใดอยู่ที่ระดับสูงสุดและต่ำสุด ตามลำดับ ตอบ 10) จากการทดลองข้อ (9) สามารถสรุปผลการทดลองได้อย่างไร ตอบ ระดับอ้างอิง A B ทราย กระบะทราย 11) จากภาพยิงหนังสติ๊กและปืน โดยก้อนหินและลูกกระสุนมี มวลเท่ากันแต่มีความเร็วต่างกัน ระหว่างก้อนหินและลูกกระสุน วัตถุใดมีพลังงานจลน์มากกว่า และวัตถุใดทำให้เป้ายิงเกิด ความเสียหายมากกว่า ตอบ v=60 m/s V=150 m/s | เป้ายิงที่ 1 | เป้ายิงที่ 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อย หนูทำไม่ได้จริงๆ

11 ให้แก้ปัญหาสถานการณ์ต่อไปนี้ ใบงานที่ (แผนที่ ๗) เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่ง จัดโปรโมชั่นเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเชิญชวนผู้ปกครองบ้าบุตรหลานมาร่วม จะได้รับส่วนลดของบัตรชมภาพยนตร์ 10% และส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร จะได้รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ ชมภาพยนตร์โดยเด็กที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี จะได้รับชมภาพยนตร์ฟรี ถ้าอายุเกิน 5 ปี แต่ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร 5% จากราคาบัตร 100 บาท ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงราคาบัตรชมภาพยนตร์ที่เด็กคนนั้นต้องจ่าย ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 1) ข้อมูลเข้า คือ 2) ข้อมูลออก คือ 3) วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง (4 ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ ๒ การวางแผนการแก้ปัญหา (เขียนรหัสลำลองหรือผังงาน) . 1 .

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/500