ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค้า

4. ตอง มีเงินจำนวนหนึ่ง แล้วแม่ให้มาอีก 3 เท่าของเงินที่เขามีอยู่ เมื่อตองนำเงินไปซื้อเสื้อ 199 บาท และ ทำบุญอีก 19 บาท ตองจะเหลือเงินไม่ถึง 62 บาท เดิมตองมีเงินมากที่สุดกี่บาท วิธีทำ กำหนดให้ ตองมีเงิน บาท อสมการ คือ ดังนั้น เดิมตองมีเงินอย่างมากที่สุด ..บาท 4 5. ฟิวส์ซื้อล้มมาจำนวนหนึ่ง หลังจากให้อ้อมไป 9 ผล และเน่าเสีย 6 ผล แล้วยังมีส้มเหลืออยู่ไม่ถึง - ของจำนวน 5 ที่ซื้อมา ฟิวส์ซื้อส้มมาอย่างมากที่สุดกี่ผล วิธีทำ กำหนดให้ ฟิวส์ซื้อส้มมา ..ผล อสมการ คือ ดังนั้น ฟิวส์ซื้อส้มมาอย่างมากที่สุด ...ผล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ประวัติศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า

คาี้แจง ให้นักเรียนศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น การสถาปนาราชธานี แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

คือเรางงโจทย์มากๆเลยค่ะ มีใครพอจะอธิบายให้ฟังบ้างไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ🥺💗🙇‍♀️

คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 40 Hz หมายความว่าอย่างไร และในเวลา 1 นาที จะมีคลื่นเกิดขึ้นกี่ลูก ถ้ากำหนดให้ ตัวอย่างที่ ความถี่ คือ จำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นใน 1 วินาที 4 แนวคิด -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😩 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏

13. เลือดของคนเราประกอบด้วยอะไรบ้าง (วิเคราะห์หลักการ) ก. น้ำเลือด ฮีโมโกลบิน เกล็ดเลือด ข. น้ำเลือด เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดดำ เกล็ดเลือด ค. น้ำเลือด ฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง ง. น้ำเลือด เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด 14. การจับชีพจร เป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบอวัยวะใด (วิเคราะห์หลักการ) ก. ระบบหัวใจ ข. ระบบขับถ่าย ค. ระบบยอยอาหาร ง. ระบบหมุนเวียนโลหิต 15. ขณะหายใจเข้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามข้อใด คร ก. ปริมาตรของช่องอกมีมากขึ้น ข. ปริมาตรของช่องอกน้อยลง ค. ปริมาตรของช่องอกนอยลง ความ วามดันอากาศต่ำลง ง. 16. ในขณะที่หายใจเข้า รงและกะบังลมจะทำงานอย่างไร (วิเคราะห์หลักการ) อกหดตัว กล้ามเนื้อแถบใน คลายตัว กระบังลมหดตัว ข. กล้ามเนื้อแถบนอกหดตัว กล้ามเนื้อแถบใน คลายตัว กระบังลมคลายตัว ก. กล ค. กล้ามเนื้อแถบนอกคลายตัว กล้ามเนื้อแถบใน หดตัว กระบังลมคลายตัว ง. กล้ามเนื้อแถบนอกคลายตัว กล้ามเนื้อแถบใน หดตัว กระบังลมหดตัว 17. การหายใจถูกควบคุมโดยอวัยวะใด (วิเคราะห์หลักการ) ก. จมูก ข. หลอดลม ค. ปอด ง. กระบังลม 18. ข้อใดจัดเป็นของเสียที่ร่างกายจำเป็นต้องกำจัดทิ้ง (วิเคราะห์ความสำคัญ) ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ข. ยูเรีย ค. เกลือแรส่วนเกิน ง. ถูกต้องทุกข้อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยน้า🥺 ขอบคุณล่วงหน้าค่า💖🤏🙏

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง แยกให้ออก บอกให้ถูก สถานการณ์ที่ 1 : ให้นักเรียนจัดกลุ่มของคำที่กำหนดให้ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามความเข้าใจของนักเรียน และ เขียนอธิบายเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของคำดังกล่าวด้วย ฟรี ก๊อปปี้ ประวัติ นิวเคลียร์ แพทย์ ราช คุณ บำเพ็ญ ศาสตร์ เผด็จ กิโมโน เสด็จ คลินิก เสวย ดำเนิน ซูโม ยูโด กอล์ฟ สุกี้ยาก้ ก๋วยเตี๋ยว ภาพ ชาลาเปา สันติ เต้าฮวย บะหมี่ ศึกษา โปรตีน เซ็น ตอบ สถานการณ์ที่ 2 : ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ในจากกรอบข้างต้นมาจับคู่กันให้เป็นคำใหม่ที่มีความหมายมี คำใดบ้าง ตอบ.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

อันนี้คือของคุณครูต่างชาติค่ะ เราไม่สามารถติดต่อครูได้เลยเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงค่ะ ช่วยเราหน่อยค่ะ🥺

JULY - Week # 1 1 Go to Youtube.com/watch?v=50KAZQk9Ybg (pay attention to UPPER CASE and lower case letters - A vs. a ) 2. Watch HOW TO STRESS WORDS IN ENGLISH" a. Give 5 examples to share in class. Know how to say these words. i. i. i. iv. V. 3. Go to BBC.co.uk/learningenglish a. Click on COURSES" b. Click on "ENGLISH MY WAY ( BASIC ) C. Click on SESSION -7 " AMBULANCE " d. Watch video and do activities 4. Choose 5 new words to you.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/1873