ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยเค้าหน่อยน้า.🥺🤲🏻💕 #ขอบคุณล่วงหน้านะคะ 🌷✨

| ในปัจจุบันนักเรียนเคยเห็นชข่าวใดบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และองค์ใดที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ นักเรียนมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะช่วยลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 6/ 13

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ของสสวทค่า มี12ข้อแงงไม่แน่ใจเลยค่า คือได้คำตอบอีกอย่างแต่มันไม่ตรงกับโฟโต้แมทง่ะแงง😿

แบบฝึกหัดท้ายบท 1. จงแก้อสมการต่อไปนี้ และเขียนกราฟแสดงคำตอบ 1) 3x + 1 2 7 + 2x 2) + 1 < 3x + 4 3 3) 10x - 9 > 12x - 14 4) 3 - 3(5 - 2x) > 0 5) 11(x - 2) < -X + 2 3 6) -5 - + 2 7) ร16 - 5x) < 2x 9) 4x - 3) - 17x + 2 8) 7(x + 3) - 5 < 4x + 8 3) 10) 54x + - 17(x - 2) + 4 3 5) 2 5(x - 11) 3 3x + 2 11) < 2(x - 4) + 1 12) -7 - X - 8 2 2. จำนวนเต็มบวกสองจำนวนต่างกันอยู่ 8 ถ้านำ 3 เท่าของจำนวนน้อยบวกกับจำนวนมาก จะได้ผลบวกมา แต่ไม่เกิน 68 จำนวนเต็มบวกที่เป็นจำนวนน้อยคือจำนวนใด ปรากฏว่ามีเหรียญ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยอธิบายได้ไหมคะ เรียนไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ🙇‍♀️🥺

เ น้อศบคอืน pdf Adobe Reader File Edit View Window Help 2 | 14 165% * Tools Sign Comment - 1. คลื่นชนิดหนึ่งเกิดจากการสั่น 3000 รอบต่อนาที คลื่นนี้มีความถี่เท่าไร ก. 50 Hz ข. 100 Hz ค. 150 Hz ง. 300 Hz วิธีทำ http://www.pec9.com/study08/mv/pg/plql-1/opllgl-1.ht ml 2. จากข้อที่ผ่านมา คาบของคลื่นมีค่ากี่วินาที 4 4 46 ลนมีค่า วิธีทำ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ขอวิธีทำหน่อยค่ะ

3. จากการสำรวจประชากรรุ่นใหญ่ของหนูทดลองพบว่ามีขนสีน้ำตาล (bb) 49% และขนสีดำ (BB) 51% ประชากรหนูทดลองนี้อยู่ในสภาวะสมดุลตามหลักของฮาร์ดีและไวน์เบิร์ก จงคำนวณหาความถี่ของแต่ละแอลลีล และหาว่าหนูทดลองรุ่นต่อไปจะพบหนูสีดำพันธุ์แท้ และหนูสีดำพันธุ์ทางร้อยละเท่าใด .....

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

คลื่นใต้เส้นเชือกมีอัตรา 8m/s ถ้าวัดระยะห่างระหว่างสันคลื่นถึงท้องคลื่นที่ติดอยู่กันได้0.5เมตร ความถี่ของคลื่นจะมีค่าเท่าใด??

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

สอนวิธีทำอย่างละเอียดหน่อยค่ะ

6. ประชากรของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิกที่มีจีโนไทป์ 3 รูปแบบ คือ BB มีจำนวน 490 ตัว Bb มีจำนวน 210 ตัว และ bb มีจำนวน 20 ตัว จงคำนวณหาความถี่ของแอลลีล B และ b ตามลำดับ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ🥺

EXERCISE จงเติมคำแสดงคำถาม (where, when, how, why. what, which, who, whose) เพื่อให้ได้คำตอบที่กำหนดให้ ตัวอย่าง : 7อบ : 4here did he go? do he go? To school. To school. are you going? will you come back. did you go there? does he live in bed? is he? 1. 2. Tomorrow. By bus. Because he is sick. 3. 4. A policeman. He's Mr. BroWn. 5. 6. is he ? The black one. is yours? book is hers? do you go to school? did he died? 7. 8. The one on the table. , On foot. (By foot.) Tw0 years ag0. 9. 10.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/272