ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

พี่ๆคนสวยค่ะเขียนความเรียงจากเนื้อหาที่รูปที่หนึ่งให้หน่อยค่ะตัวอย่างการเขียนอยู่ที่รูปที่สองค่ะแต่ใช้เนื้อหารูปที่หนึ่งค่ะ ตอนนี้เขียนค... อ่านต่อ

ERIC'S ROUTINE 7:00 6. Noke u? 7:30 go to school 7. play a ganย 3:00 5:00 8. 90 home 7:00 9. do my homewcrk - 10. brash my tedh / 9:00 9:15 11. Pack my bag 70:00 \go to bed

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ

ให้นักเรียนเขียนคำถาม และตัวเลือกทั้งหมดลงสมุด ค้นคว้าหาคำตอบจาก Google แล้ววงกลมในข้อที่ถูกต้อง 15. ข้อใดเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการเล่น 22. ข้อใดเป็นการหยุดลูกฟุตซอลได้ง่ายที่สุด ก. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยหน้าอก ข. การหยุดลูกฟุตซอลด้วยเข่า ศ. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยฝ่าเท้า ง. การหยุดลูกฟุตขอลด้วยหลังเท้า กีฬาฟุตซอล ก. ใช้เท้าเลี้ยง ข. ใช้ศีรษะโหม่ง ศ. ใช้เข่าเตาะ ง. ถูกทุกข้อ 16. การเล่นกีฬาฟุตซอลใช้อวัยวะส่วนใดของ ร่างกายมากที่สุด 23. ในการแข่งขันฟุตขอลสามารถเปลี่ยนตัวได้กี่คน ก. ศีรษะ เข่า, ลำตัว ข. มือ.แขน, เข่า ก. 1 คน ข. 2 คน ค. ศีรษะ,เข่า เท้า ง. ศีรษะ,ตาแขน ง. เปลี่ยนได้ตลอด ค. 3 คน 17. ถ้ามีใบแดงเกิดขึ้นจะใช้เวลาเท่าใดถึงจะส่งผู้เล่น 24. การเล่นฟุตซอลเป็นการเล่นแบบใด ก. การเล่นเป็นกลุ่ม ลง สนามครบ 5 คนได้ ก. 1 นาที ข. 2 นาที ข. การเล่นคนเดียว ศ. การเล่นเป็นทีม ค. 3 นาที ง. 4 นาที ง. การเล่นเป็นคู่ 25. ข้อใดเป็นประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการ เล่นกีฬาฟุตบอล 18. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. แต่งกายตามสมัยนิยม ข. แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่น ค. ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ตัดสิน ง. เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสิน 19. ผู้ใดในทีมมีสิทธิ์ใช้มือและแขนเล่นฟุตบอล ก. ทางด้านร่างกาย ข. ทางด้านอารมณ์ ค. ทางด้านจิตใจ สังคม ง. ถูกทุกข้อ 26. ข้อใดคือสิ่งที่ผู้ชมกีฬาฟุตซอลไม่ควรทำ ก. ต่าทอผู้ตัดสิน ข. ต่าทอผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ค. ขว้างปาสิ่งของลงมาในสนาม ในเขตโทษได้ ก. กองหลัง ช. กองกลาง ค. กองหน้า ง. ผู้รักษาประตู ง. ถูกทุกข้อ 27. เมื่อจบเกมกีฬาฟุตซอล ผู้เล่นควรทำอย่างไร ก. ค่ากรรมการ 20. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านร่างกายของกีฬาฟุต ซอล ข. มีน้ำใจ ง. ร่างกายแข็งแรง ก. เสียสละ ข. ทำร้ายผู้ฝึกสอน ค. จับมือฝ่ายตรงข้าม ง. เข้าไปต่อว่าเพื่อนฝ่ายตรงข้าม 28. มารยาทผู้เล่นกีฬาฟุตซอลที่ไม่เหมาะสมคือข้อ ใด ศ. ความสามัคคี 21. ข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล ก. การโยนบอล ข. การเพ่งบอล ค. การเลี้ยงบอล การคลึง ก. ปฏิบัติตามกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด ข. ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ชม ศ. ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการยั่วยุ ง. ทีมที่ขนะเยาะเย้ยฝั่งตรงข้าม ง. การกลิ้งบอลวนรอบๆตัว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แผนการเรียน มัธยมต้น

เเวะเข้ามาอ่านเเปปนึงได้มั้ยย🥺 สวัสดีค่า💖 เราต้องการความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยค่า พอดีว่าเราทำเเอคสรุปนี้มานานมาก ประมาณ3ปีได้ ตอนเเรกเร... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ใบกิจกรรผที่ 4.1 เรื่อง เลือกใช้เลคโฮโลยี นักเรียนพิงารณาสถานการณ์ปีญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกไช้เทศโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา ไตย คำนึงถ... อ่านต่อ

ใขกิจกรรผที่ 4.1 เรื่อง เลือกใช้เตคโนโลยี นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา โดย คำนึงเถึงผลกระทบกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต้องการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน แต่พบว่าพื้นที่ที่จะทำการเกษตร นั้น ดินมีสนาวพขาตอินทรียวัตถุ หรือขาดแร่ธาตุอาหาร ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นนักเรียนจะแก้ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุนี้อย่างไร ตารางการวิเคราะห์เทคโนโลยี ผลกระทบ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม ชีวิต 2. 3. เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหา เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี ชื่อ-นามสกุล ขั้น ม.2/ เลขที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา (พค21001) สำชี้แลง ส่วนที่ 1 หผู้ทำเอกตารค้นคว้าด้วยตนเอง ลำนทำความเข้โจและปฏิบัติดังี้ 2. นักศึกษาจะต้องเขียนเอกสารการค้นคว้า (Take Horme) วิชา คณิตศาสตร์ ด้วยอายมือของ ตนเองให้ครบทุกเนื้อหา (ยกเว้บนปกให้พิมพ์ได้) และนำส่งเป็นรูปเล่มที่สวยงามสมบูรณ์ถูกต้อง โดยต้องไม่น้อยกว่า 10 แผ่น (20 คะแนน) เรื่องที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องที่ 2 การวัด เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามติติ เรื่องที่ 4 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ สำวชี้แน.t่วนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (20 คะแนน) 1. การคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมไดๆ (Polygon) กำหนดให้ ABCD เป็นรูปตามเหลี่ยมไดๆ มีความยามของด้านต่างๆ มีหน่วยเป็นเซนติเมตร จงหาพื้นที่ของรูป ABCD 14 15 2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสาวล้านละ 64 หน่วย สูงเอียง 40 หน่วย จงหาพื้นที่ผิว และปริมาตร ดังต่อไปนี้ "ส่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. หากส่งเก็นกำหนดให้ผลคะแนนเป็น " 0 "

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมต้น

รบกวนนิดหน่อยนะครับ พอดีทำข้อสอบแล้ว ไม่แน่ใจว่าถูกไหม แก้คำตอบข้อที่ผิดทีครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ขอให้มีแต่ความเจริญๆ

1 they want to go to the theatre? 14 Ben lives in a nice flat. It belongs to . father. A Does B Do C Are A he B him C his 2 He usually . his homework in the afternoon. 15 We're playing football. Do you want to join .? A do B does C doing A we B them C us 3 This is me and Mary. are both twenty. 16 This is Cathy and Carol. are sisters. A They B You C We A They B Them C Their 4 Lucy .. a cup of coffee every morning. 17 . is Jack going? To the supermarket. A is having B have C has A What B Why C Where 5 Our neighbours spend a lot of time in . 18 Mary is . on time for work. She's never late. B seldom C always garden. A they're A usually B they C their 19 We . basketball in half an hour. 6 people are there in the picture? Two. A play B are playing C plays *๑๑๑ ๑ ๑ A How many B How much C How often 20 This is the train . goes to London. A who B which C where 7 The girl . is standing over there is my cousin. A which B who C where 21 How . is the bus stop from here? B far C long 8 Bill . goes to the gym; he doesn't like it. B always A old A usually C never 22 That's the cottage we spend our summer * ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ holidays. * 1s that man? He's my dad. C Who 9 A who B which C where A How B Where 23 he work at weekends? 10 How .do you go to the cinema? A Do B ls C Does A rarely B often C uรually 24 ๑ . is John from? Dublin. piano lessons three times a week. C have 11 He . * A Where B Which C What A has B is having 25 Are you .anything tonight? 12 My best friend . in Rome at the moment. C is living * A do B does C doing A live B lives 13 Do you know John? He's . brother. A mine B my C me

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ส่วนมากเพื่อน ๆจะเรียนคณิตกับวิทย์ผ่านทางช่องทางไหนกันหรอคะ เค้าอยากเรียนผ่านยูทูปแต่ไม่รู้จะดูช่องไหนดีหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ค่ะถ้าม... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/2244