ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ดนตรี มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🙏😇

กิจกรรม อ่านโน้ตกัน คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนตัวโน้ตระบบตัวอักษร (ดรมฟซลท หรือ CDEFGAB) ลงในช่องว่างให้ตรงกับตัว โน้ตแต่ละตัวที่อยู่บนบรรทัด 5 เส้น และฝึกอ่านโน้ตให้คล่อง 1. ม ขนม ถ้วย ฟู ขนม ถ้วย ฟู มา เร็ว มา กิน ขนม ถ้วย ฟู 2. ม ขนม ปัง กรอบ ขนม ปัง กรอบ กรอบ กรอบ มัน มัน ขนม ปัง กรอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ดนตรี มัธยมต้น

คือเราอยากรู้ค่ะ เราสามารถทราบจังหวะเพลงได้จากตรงไหนหรอคะ ตอนนี้คิดไม่ออกเลย จะเอาเพลงอะไร รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ🥺

1.ให้นักเรียนฟังการขับร้องหรือ บรรเลงดนตรีในบทเพลงที่นักเรียน เลือก 2.วิเคราะห์บทเพลงตามลักษณะ ขององค์ประกอบดนตรีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 ลักษณะจังหวะ (อธิบาย ความเร็วของจังหวะเพลง อธิ บายลักษณะบีตส์ (Beat) ของ บทเพลง และอัตราจังหวะ (Time signature)ว่าใช้อัตราจังหวะใด 2.2 เสียง ว่าเสียงในบทเพลง ที่นักเรียนจะทำงานส่งชิ้นนี้ มี ลักษณะการใช้เสียงเป็นอย่างไร ความกลมกลืน ความแผดเสียง หรือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อได้ฟังเสียงใน บทเพลงนั้น 2.3 ทำนอง อธิบายให้ได้ว่าบทเพลง ที่นำเสนอในชิ้นงาน มีลักษณะการ ดำเนินของทำนองเป็นอย่างไร 2.4 อารมณ์ของบทเพลงที่นำเสนอ ในชิ้นงาน แสดงถึงอารมณ์ใด

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ดนตรี มัธยมต้น

เป็นวิชาดนตรีค่ะ คือช่วยวงกลมข้อที่มันผิดให้หน่อยค่ะ เช่นโน้ตตัวไหนอยู่ผิดก็วงตัวนั้นค่ะ ข้อที่ผิดมีทั้งหมด 5 ข้อค่ะ เป็นเรื่องระดับเสียง... อ่านต่อ

เก็บคะแนน 10 คะแนน เรื่องเสียงบนกุญแจซอล ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่เห็นว่าผิด มีทั้งหมด 5 ข้อ A E C G E D B E A C A F A G

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ดนตรี มัธยมต้น

สอนหน่อยนะๆ ข้อ1และข้อ4ทำแล้ว สอนข้อ2,3,5ก็พอ

คำถามพัฒนากระบวนการคิด จังหวะมีความสำคัญอย่างไร ทำแล้ว เสียงใดบ้างที่ไม่สามารถนำมาเรียบเรียงเป็นทำนองได้ ๒. การประสานเสียงที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ๓. พื้นผิวโฮโมโฟนิกมีลักษณะอย่างไร ทำแล้ว ๔. ๕. บทเพลงใดบ้างมีรูปแบบ AAA

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ดนตรี มัธยมต้น

ใบงานนี้เขาให้อธิบายเกี่ยวกับเพลงที่ชอบผมก็ชอบเพลงคือเพลงเเค่อยากรู้ เเล้วผมก็อธิบายไม่เป็นช่วยสอนหน่อยนะ ต้องส่งวันอังคารนี้เเล้ว🙏_

ใหนักเรียนนาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอรไปรายลักษณะเดานทำใ้ ของว่างที่กำหนดให้ (ศ.๒.๑ ม.6/๔) อง : ชื่อเพลงที่ชื่นชอบ.แต่อมาn้ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพด้านเนื้อหา เกณฑ์การประเมิน คุณภาพด้านเสียง เกณฑ์การประเมิน ด้านองค์ประกอบดนตรี 1

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ดนตรี มัธยมต้น

ถ้าบทเพลงใช้เครื่องหมายแนเชอรัลและแฟลตกํากับตัวโน้ตตลอดทั้งเพลง บทเพลงนั้นจะมีลักษณะอย่างไร คือครูไม่สอนค่ะ แต่ให้ทำอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจค่... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/6