ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

รถคันหนึ่งมีเครื่องยนต์ที่ให้กำลังคงที่ เมื่อเร่งเครื่องจากที่เดิมอยู่นิ่ง ที่เวลา t = 0 และมีความเร่งเท่ากับ a0 ที่เวลา t = to แล้วความเร่งที่ t = 2to เท่ากับเท่าใด ไม่ต้องคำนึงพลังงานที่สูญเสียไปกับแรงเสียดทาน (ตอบโดยการติดตัวแปร)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

7 73 กำหนดให้สมการพาราโบลาคว่ำรูปหนึ่ง มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด( 64) และผ่านจุด (0,1) และมีสมการเส้นL2ผ่านจุด (2,2) และจุด (6,6) จงหาพื้นที่ปิดล้อมของทั้งพาราโบลา และเส้นตรงที่ปิดล้อมกันเฉพาะจตุภาคที่ 1 ว่ามีขนาดเท่าใด +ส่

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

แสดงวิธีทำยังไงคะ🥺🥺🥺

ข้อ 1 ประจำวันที่ 23/10/64 000 7 73 ย กำหนดให้สมการพาราโบลาคว่ำรูปหนึ่ง มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด(, และผ่านจุด (0,1) และมีสมการเส้นL2ผ่านจุด (2,2) และจุด (6,6) จงหาพื้นที่ปิดล้อมของทั้งพาราโบลา และเส้นตรงที่ปิดล้อมกันเฉพาะจตุภาคที่ 1 ว่ามีขนาดเท่าใด ส่ง ส TEST fromHOME

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

หากเส้นตรง L ผ่านจุด (5,8) และ (-4,-1) และมีพาราโบลาที่ผ่านจุด (-5,16) โดยพาราโบลาดังกล่าวมีจุดวกกลับที่จุด (-1,0) ซึ่งมีแกนสมมาตรขนานแกนY จงหาพื้นที่ปิดล้อมจากทั้ง 2 เส้นกราฟนี้ว่ามีค่าเท่าใด นู้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

จากวงจรกระแสตรงดังแสดงในรูปด้านล่าง หากให้ตัวด้านทาน R,มีค่าเท่ากับ 20 โอห์มและเชื่อมจุด AB ด้วยตัวด้านทานขนาด 4 โอห์ม จนครบวงจร จงหาว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวด้านทาน R ว่ามีขนาดกี่แอมแปร์ R, R, = 10 2 ", = 100 V B R, = 40 2 R, = 20 Q

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

32 72 32 6Q 62 3 2 W b 62 จากรูป หากนำจุด ab ต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าที่มีขนาด 100 โวลต์ โดยให้กระแสไหลไปทางทิศของจุด a และเข้ากลับเซลล์ไฟฟ้าทางทิศของจุด b จงหาว่ากระแสไฟฟ้ารวมมีขนาดกี่แอมแปร์

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะขอไม่เกินสามทุ่ม🥺

ลวดเส้นหนึ่งยาว50 รัศมี r อีกเส้นหนึ่งยาว 20 รัศมี เส้นที่มีความต้านทานสูง 4 มีค่าความต้านทานเป็นก่เท่าของอีกเส้นหนึ่ง ลวดทั้งคู่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/2435