ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

อธิบายความเเตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยเเละอัตราเร็วขณะหนึ่ง? คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาใช่มั้ยอ่ะ คือเค้าเเยกไม่ออ...

อ่านต่อ
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ต้องการทราบวิธีหาคำตอบครับ จากในห้องเรียนที่นั่งเรียนมาผมไม่รู้และก็ไม่เข้าใจเลยครับ (ข้อแค่ไม่กี่ข้อก็ได้ครับ ไม่ต้องทั้งหมดทุกข้อครับ)

3.จำนวนวิธีทั้งหมดที่หยิบสลาก 5 ใบ จากสลากที่มี 4.ในกล่องมีดินสอ 12 แห่งๆละสี สุ่มหยิบออกมา 5 อยู่ 12 ใบ ได้ทั้งหมดกี่วิี ได้ทั้งหมดกี่วิธี 79 2 วิ 4.1) ได้สีแดงทุกครั้งที่หยิบ 4.2) แต่ละครั้งที่หยิบไม่ได้สีแดง () 17 97 120 21ๆ1 : 120 3 799 * (11-11,1 3 5.มีจุด 5 จุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง จะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้จุดเหล่านี้เป็นจุดยอดได้ ทั้งหมดกี่รูป ถ้า 5.1) ไม่มีข้อกำหนด 6.กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้ว 10 ลูก เป็นสีแดง 6 ลูก เป็นสีขาว 4 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้ว 2 ลูก ออกจากกล่องใบนี้ จำนวน วิธีทั้งหมดที่หยิบได้ 6.1) สีเดียวกัน 5.2)สามเหลี่ยมที่มีจุด A เป็นจุดยอด (A เป็นจุดหนึ่งใน 5 จุดนี้) 6.2) สีต่างกัน 8.กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้ว 12 ลูก เป็นสีแดง 5 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีน้ำเงิน 3 ลูก ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้ว 3 ลูก ออกจากกล่องใบนี้จำนวนวิธีทั้งหมดที่หยิบได้ 8.1) สีขาว 1 ลูก 7.จงหาค่าของ n 7.1) 28 28 7.2) (ก+4 8.2) สีต่างกันทั้ง 3 ลูก ก-2 7.3) P = 3 - ก,3 8.3) ได้สีขาวอย่างน้อย 1 ลูก
เคมี
มัธยมปลาย

ไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำยังไง พระเจ้าทรงโปรดทีเถิด

2. จงคำนวณหาพลังงานของปฏิกิริยา (AH) การเกิด NaCl และระบุว่าปฏิกิริยานี้ดูดหรือคายความร้อน เมื่อ กำหนดให้ การเปลี่ยนแปลง พลังงานที่เกี่ยวข้อง 1. Na(s) Na(g) 109 kJ 2. Na(g) Na" (g) + e 2C(g) 502 kี 3. Clo(g) 242 kป CI (g) 4. C(g) + e 5. Na"(g)+CI(g)" -349 kี NaC(s) -787 kี
แผนการเรียน
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยสรุปเนื้อหาให้หน่อยค่ะ

สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระกาย ประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะ

คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงต่อไปนี้และพินิจคุณค่าเนื้อเพลงตามหัวข้อที่กำหนดให้ (5 คะแนน) จันทร์เจ้าขา ฉันเหมือนนกบาดเจ็บ ที่บิน หลงฟากฟ้า เมฆดำ มืดมิดหนาตา มองหา หนทางไม่มี ๘4 คนจน ก็ค่อคนจน ขัดสน ชั่วนาตาปี ความรู้ พื้นฐานไม่ดี อาหารจะกินไม่มี จึงเป็นอย่างนี้ ชั่วกัปชั่วกัลป์ จันทร์เจ้าขา อาหารไม่พอ ครูกับหมอ บ้านฉันไม่มี จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันสักที แก้วแหวน มณี ฉันไม่ต้องการ | |บ ขออาหาร พอกิน ก็พอ ครูกับหมอ สักคน ดีดี จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันสักที แก้วแหวน มณี ฉันไม่ต้องการ แก้วแหวน มณี ฉันไม่ต้องการ แก้วแหวน มณี ฉันไม่ต้องการ แก้วแหวน มณี ฉันไม่ต้องการ
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

สงสัยว่าทำไมมันได้คำตอบข้อนี้หรอคะครูส่วมาให้แค่นี้ไม่มีวิธีทำ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

12. จากการสำรวจความนิยมของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต จำนวน 300 คน พบว่า มี 100 คนชอบสิ่งโต มี 70 คนชอบ หน้ากากทุเรียน มี 50 คนชอบก้องห้วยไร่ มี 64 คนชอบสิ่งโตอย่างเดียว มี 40 คนชอบก้องห้วยไร่แต่ไม่ชอบหน้ากากทุเรียน มี 20 คนชอบสิงโตและหน้ากากทุเรียนแต่ไม่ชอบ ก้องห้วยไร่ แล้วจำนวนคนที่ไม่ชอบนักร้องทั้ง คนนี้เลย เนที่ 3 คือข้อใด ก. 106 ข. 104 ค. 119 ง. 126
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยงับ 🥺

|- แบบฝึกหัดที่ 1.1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาจากตัวอย่าง และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ข้อ เลขยกกำลัง ความหมาย ค่าของเลขยกกำลัง 1. 2 2 x 2 x 2 2. 32 3. 210 4. 34 5. 10 (-5) (-3)" 6. 7. 8. 1 1 1 2 4 = 2 2 x 2 x 2 x 2 16 9. 3-3 10. 10-2
คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ฮรุก ช่วยแก้สมการพหุนามให้หน่อยค่ะ ครูสั้งการบ้านเหมือนโกรธใครมา เหลือ4ข้อกรุบๆ

กำหนดให้ 4 เป็นคำตอบที่เป็นจำนวนบวกของสมการ x -x-1=0 และ B เป็นคำตอบที่เป็นจำนวนบวกของสมการ x + x-1 = 0 แล้วจงหาค่า 4x B
1/2220