ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ใครพอจะช่วยหาคำตอบได้บ้าง

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแอสฟัลต์ซีเมนต์มีอะไรบ้าง แต่ละการทดสอบมีจุดมุ่งหมายคืออะไร การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์มีอะไรบ้าง แต่ละการทดสอบมีจุดมุ่งหมายคืออะไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

1. นำแมกนีเซียมฟลูออไรด์ มา 1 กรัม ละลายในน้ำ 100 mL จะละลายได้หมดหรือไม่ กำหนดค่า K ของ Mgr, = 6.5 X 10 (สมมุติว่าปริมาตรสารละลายไม่เปลี่ยนแปลง) Sp 2. เกลือ CaBr, แตกตัวในน้ำได้ 1 X 10 % น้ำ จะมีค่า K เท่าใด -4 sp 3. มีสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.01 M อยู่ 200 mL หากเติมสารละลาย AgNO, เข้มข้น 0.01 M ลง ไป 50 mL จะเกิดตะกอน AgCl ขึ้นหรือไม่ (ดูค่า K, จากตารางท้ายบท) "sp 4. จงอธิบายว่าผลคูณการละลายมีผลต่อการตกตะกอนของสารประกอบไอออนิกได้อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

คือว่าสงสัยฮับ เลขนัยสำคัญเราต้องคำนึงตัวไหนฮับระหว่าง เลขที่มีมากับสูตร กับเลขที่มาจากการทดลอง (แล้วคือเค้าบอกเอาเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทําหน่อยครับ โจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่

Homework เรื่อง การเคลื่อนที่ จงแสดงวิธีการทำ 1. เมื่อสังเกตรถที่กำลังแล่นด้วยความเร็ว 54 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างคงที่ เป็นเวลา 5 วินาที ทันใดนั้นรถคัน นี้ลดความเร็วลงเหลือ 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และแล่นต่อไปด้วยความเร็วคงที่ ความเร่งเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ตั้งแต่ วินาทีที่ 3 ถึง 8 เป็นเท่าใด ในหน่วยเมตรต่อวินาที 2. ในขณะที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ขว้างก้อนหินลงมาจากหน้าผาสูง 50 เมตร ด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อ วินาที ก้อนหินกระทบพื้นหลังจากเวลาผ่านไป 2 วินาที ความเร่งจากสนามโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นเท่าใด 1 (s = ut +5at) 3. วิ่งออกกำลังกายโดยเริ่มวิ่งจากบ้านไปทางทิศตะวันนออก 30 เมตร หลังจากนั้นวิ่งไปทางทิศเหนืออีก 40 เมตร จึงสิ้นสุดการวิ่งที่สวนหน้าหมู่บ้าน อยากทราบว่า วิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไร และความเร็วเท่าไร หากใช้เวลาในการ วิ่งทั้งหมด 5 นาที (p = ปี = Ans : บ = 0.23 m/s ; Ans : ที่ = 0.17 m/s) t 4. หนึ่งต้องการขับรถไปหาสองที่โรงหนัง ซึ่งมีระยะทาง 100 กิโลเมตร ด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที ที่ ความเร่งคงที่ค่าหนึ่ง โดยหนึ่งใช้เวลาในการขับรถไปถึงโรง หนัง 1 ชั่วโมง และหาว่าหนึ่งขับรถด้วยความเร่งเท่าไร 1 (s = ut +5at2 ; Ans : a = 0.0099 m/s) 5. แก้วขับรถด้วยความเร็วค่าหนึ่ง เมื่อแก้วเผลอเหยียบเบรกนาน 4 วินาที ทำให้รถมีความเร็วลดลงเหลือ 10 เมตรต่อวินาที โดยระยะทางที่ขับไปได้ นับตั้งแต่เริ่มเหยียบเบรกเท่ากับ 100 เมตร จงหาว่าแก้วเผลอเหยียบเบรกด้วย ความเร่งเท่าใด (s = vt - at ; Ans : a = -7.5 m/s)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ต้องการทราบคำตอบค่ะ เค้าคิดได้0.01ไม่แน่ใจว่าถูกมั้ย (ใช้ตารางT)

ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ในที่ทำงานเพื่อธุระส่วนตัว มีการแจกแจงแบบ ปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45 นาทีต่อวัน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25 นาที ต่อวัน ถ้าสุ่มตัวอย่างพนักงานในบริษัทมา 20 คน จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของ ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ในที่ทำงานเพื่อธุระส่วนตัวจะสูงกว่า 60 นาที

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ🥺

5. จงใช้วิธี Joint Method หาแรงในแต่ละชิ้นส่วนของโครงถักและบ่งบอกว่าชิ้นส่วนรับแรงดึงหรือ แรงกดเมื่อมีแรงมากระทำที่จุด D ดังรูป (15 คะแนน) B 2 m 45% 2 m 45% (45 45 D A 4m 3500 N

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ ใครที่เก่งเศรษฐศาสตร์ชั้นไหนก็ได้ค่ะ

How many bottles of milk Tula design to buy according to the marginal 2 points utility approach? (2Points) * Banana Milk Quantity (piece per day) Quantity (bottles per day) Total Total Total Total Price Utility Price utility 0 0 0 0 1 1 15 1 0.4 29 2 2 27 2 0.8 48 3 3 37 3 1.2 65 4 4 42 4 1.6 79 5 2 91 6 2.4 102 7 2.8 111 8 3.2 117 9 3.6 120

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สอนทำหน่อยค่า

แบบฝึกหัด ข้อ 1 บริษัทแห่งหนึ่งต้องการวางแผนการผลิต โดยต้องการทราบแผนลงทุนจัดซื้อวัตถุดิบมาทำการผลิต สินค้าในแต่ละปี ซึ่งมียอดการจำหน่ายสินค้าดังตาราง ตารางที่ 1 ยอดจัดซื้อวัตถุดิบ (หน่วยะล้านบาท) ยอดการจำหน่ายสิ้นค้า (หน่วย:พันชิ้น) พ.ศ. 2558 17 50 2556 19 55 2560 20 65 2561 21 60 2562 22 65 2563 24 70 2564 26 80 จงหาค่าต่อไปนี้ 1.1 จงพยากรณ์ยอดขายหากปี 2565 บริษัทจะลงทุนจัดซื้อวัตถุดิบเป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท 1.2 หากปี 2565 บริษัทจะเพิ่มยอดขายสินค้าให้ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ชิ้น จะต้องเตรียมเงินลงทุนไว้ อย่างน้อยเท่าไร ข้อ 2 โรงงานอาหารทะเลแซ่แห่งหนึ่ง เมื่อมีข้อมูลการผลิตอาหารแช่แข็งรายไตรมาสดังตารางที่ 2 จงพยากรณ์ยอดการผลิตทุกไตรมาสในปี 2564 ด้วยวิธีดังนี้ 2.1 วิธีการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อ n= 4, n=5 และ n= 6 2.2 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก เมื่อ n= 4, n=5 และ n= 6 (น้ำหนักถ่วงให้นักศึกษาพิจารณา ข้อมูลแต่ละไตรมาสของทุกปี) 2.3 วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลย่างง่าย (เมื่อ C= 0.2 และ a= 0.5) ตารางที่ 2 ข้อมูลการผลิตรายไตรมาส (หน่วยเป็นพันตัน) ไตรมาส ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปี (ม.ค. - มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค. -ก.ย.) (ต.ค.-ธ.ค.) 2561 360 365 400 625 2562 420 490 498 725 2563 462 482 490 878 2564 ? ? ? ?

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
เคมี มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

แบบฝึกหัด กรด - เบส 1 สารละลาย NaOH เข้มข้น 0.01 M. มีค่า pH เท่าใด 2 สารละลาย HA เข้มข้น 0.01 M. ปริมาตร 500 ml จะมีค่า pH ตรงกับข้อใด (กำหนดให้ Ka = 1.0 x 105) 3 สารละลาย HCN เข้มข้น 0.01 M มีค่า pH เท่าใด เมื่อกำหนดให้ K. ของ HCN เท่ากับ 2.0 x 10% 4 สารละลาย HCI มี pH = 5 จะมี [H] เท่าใด 5 จงคำนวณหาค่า pH และ pOH ของสารละลาย NH4OH เข้มข้น 0.5 mol/l กำหนดให้ K6 = 4.0 x 10% 6 สารละลายกรด HF 0.005 M แตกตัวให้ [H3O] 1.0 x 10 M จงหาเปอร์เซนต์การแตกตัว

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🤏

/ หน้าข้อที่ถูก และกา * หน้าข้อที่ผิด กา .1. เมื่อเลี้ยง Candida albicans ใน plasma ่ 37C 3 ชม. จะพบการสร้าง chlamydospore ที่ ..2. Wet mount ด้วยสี nigrosin จัดเป็นการย้อมสีแบบ negative stain .3. Candida albicans เป็น budding yeast ม้ ๆ เล .4. เมื่อใช้ lactophenol cotton blue ย้อม Cryptococcus neoformans ตัวเชื้อไม่ติดสีแต่ background จะติดสีดำ .5. Cryptococcus neoformans จัดเป็น encapsulated budding yeast .6. Rhizopus sp. สร้าง sporangiospores ภายใน sporangium .7. Aspergillus sp. สร้าง coenocytic hyphae และ conidia ..8. Penicillium sp. สร้าง septate hyphae และ conidia .9. Sporangiospores จัดเป็น asexual spore แต่ conidia จัดเป็น sexual spore .10. Lactophenol cotton blue เป็นสีย้อมที่มีคุณสมบัติในการฆ่าและรักษาสภาพเชื้อรา .1. Cladosporium sp. สร้าง black or brown septate hyphae .12. Chlamydospores ของ Candida albicans จัดเป็น sexual spore .13. Dermatophytes เป็นเชื้อราสาเหตุของโรค tinea versicolor .14. Trichophyton, Microsporum และ Epidermophyton จัดเป็นราพวก dermatophytes .15. Malassezia furfur เป็นเชื้อราสาเหตุโรค ring worm. .16. Branching septate hyphae and arthrospores เป็น tissue form ของเชื่อราสาเหตุ ring worm .17. Budding yeast cells and short hyphae เป็น tissue form ของเชื้อราสาเหตุ tinea versicolor .18. ใช้ลักษณะของ Microconidia ในการระบุ dermatophytes บ ญ .19. การสร้าง germ tube และ chlamydospore เป็นลักษณะที่ใช้ระบุ Candida albicans ส่ส ..20. Slide culture technique เป็นวิธีการศึกษารูปร่างโครงสร้างเชื้อราสายที่ดีกว่า tease mount technique

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/179