ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงานที่ 6.3 เรื่อง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น พร้อมบอกข้อดีและ ข้อเสียของเทคโนโลยี ข้อดี ข้อเสีย. ข้อดี ข้อเสีย 5/7 ข้อดี. ข้อเสีย ๐๐อ ๐๐อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ส่งวันนี้แล้วจริงๆค่ะพี่🥺🙏🏻🙏🏻

ใบงาน เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบปัญหาพฤติกรรมความรุนแรง และผลกระทบของลักษณะความรุนแรง ในหัวข้อที่กำหนดให้ (พ 5.1 ม.3, .พ 5.1 ม.3 ) พฤติกรรมความรุนแรง ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำ ผลกระทบต่อผู้กระทำ ลักษณะความรุนแรง 1. ความรุนแรง ทางกาย 2. ความรุนแรง ทางจิตใจ 3. ความรุนแรง โดยการละเลยทอดทิ้ง 4. ความรุนแรง ด้านเศรษฐกิจ 5. ความรุนแรง ทางเพศ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

การบ้านวิชาสุขะของป 6 พี่ๆน้องๆมีใครที่รู้บอกคำตอบทีด่วนก่อนพรุ่งนี้เช้าต้องส่งครูไม่มีใครสอนเลยพลังงานที่ไหนไปส่งครูนี่ๆทีอย่างอื่นพวกมึ... อ่านต่อ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ - กมลสูบบุหรี่เป็นประจำ ๒. แก้มชวนเพื่อนไปว่ายน้ำทุกวันอาทิตย์ อุ้มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็น ๔. โต่งชวนเพื่อนไปวิ่งเล่นบริเวณที่เจาะถนน ๑. ๓. ๕. ทรายไปเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกวัน 5. น้ำผึ้งไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ๗. หลังจากขับถ่ายสมศักดิ์มีนิสัยไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศ ๔. น้อยสวมชุดชั้นในที่รัดแน่น เพื่อความกระชับในการลุกนั่ง ๔. ยี่หวารับประทาน ตับ และเครื่องในสัตว์เป็นประจำ เ๑๐. แอ้มดื่มน้ำวันละ ๒ - ๓ แก้ว เป็นประจำ คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมอธิบาย น้อยหน่าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าตนเองมีอาการโลหิตจาง ถ้านักเรียนเป็น น้อยหน่า นักเรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างไร เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ๑.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

วิชาสุขะป.6พี่ๆน้องๆใครที่รู้คำตอบบอกที

แบบทดสอบท้ายบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ - กมลสูบบุหรี่เป็นประจำ ๒. แก้มชวนเพื่อนไปว่ายน้ำทุกวันอาทิตย์ อุ้มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็น ๔. โต่งชวนเพื่อนไปวิ่งเล่นบริเวณที่เจาะถนน ๑. ๓. ๕. ทรายไปเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกวัน 5. น้ำผึ้งไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ๗. หลังจากขับถ่ายสมศักดิ์มีนิสัยไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศ ๔. น้อยสวมชุดชั้นในที่รัดแน่น เพื่อความกระชับในการลุกนั่ง ๔. ยี่หวารับประทาน ตับ และเครื่องในสัตว์เป็นประจำ เ๑๐. แอ้มดื่มน้ำวันละ ๒ - ๓ แก้ว เป็นประจำ คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมอธิบาย น้อยหน่าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าตนเองมีอาการโลหิตจาง ถ้านักเรียนเป็น น้อยหน่า นักเรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างไร เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ๑.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

วิชาวิทยาการคำนวณป. 6ช่วยหน๋อยช่วยสอนหน๋อยค่ะใครที่รํ้ช่วยสอนหน๋อย

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ บ. ๒ / ผ. ๒.๑-๐๕ วันที่ เดือน พ.ศ. คำถามหลังจากทำกิจกรรม ๑. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า ถูก (V) หรือ ผิด (X) ด.๑ เจ้าของไฟล์สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในไฟล์แก่บุคคลอื่น ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ๑.๒ เมื่อให้สิทธิ์การใช้งานแก่บุคคลอื่นแล้วไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์นั้นได้ ๑.๓ เราสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์/ไฟล์ของบุคคลอื่นได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ เท่านั้น ร์ฯ บะ ๑.๔ เมื่อได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ใดไฟล์หนึ่งในไดรฟ์ ก็ถือว่าสามารถ เข้าถึงไฟล์อื่น ๆ ได้เช่นกัน ๑.๕ เมื่อกำหนดสิทธิ์ให้แก้ไขข้อมูลในไฟล์ได้ แสดงว่าผู้ได้รับสิทธิ์ สามารถอ่านข้อมูลในไฟล์นั้นได้ด้วย ๘4 | บบ ๒. จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่า เราสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลในโฟลเดอร์หรือไฟล์ของเรา ได้ ๒ แบบ คือ อ่านได้อย่างเดียว หรือ แก้ไขได้ การให้สิทธิ์แก้ไขได้ ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพราะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์หรือลบไฟล์ข้อมูลได้ เมื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งแล้ว สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการให้สิทธิ์นั้นได้

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

ใครมีรูปแบบนี้ในภาพบ้างส่งมาหน่อยค่าา มองรูปไม่ชัดเลยเขียนไม่ได้

ปิด : น่า สยุป ประเมิน Unit Question คำชี้แจะได้นักเรียนคอบต่าถามต่งอไป่นี้ จะลินายการเคลื่อนที่ของแกิตแสา์เจนจากธากาศมายนะกร่างการเข้าสู่ปอต และแกิดหาร์นสนโดยอกไรค์ จากป่อดยอกลู่ยากาศภายนยกร่างกาย (แนวaoบ Unit Question 1. แก๊สกตกซิเจนจากภากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ร่างกาย ทางจมูก หรือปาก จากนั้นเคลื่อนต่อไปยัง โพรงจมูก ท่อลม แยกไปตามหลอดลมเข้าสู่ ปอดทั้ง 2 ข้าง เพื่อไปแลกเปลี่ยนแก็สที่ถุงคม ภายในปกด ส่วนแก๊สคาร์นถนโดอกกไซต์ที่เกิด 2. พิจารณาภาพที่กำหนดให้ แล้ดคอบคำธาม่อไปนี้ จากการแลกเปลี่ยนแก๊สนริเวณถุงลมในป่อด อยกสู่อากาศนภายนอก โดยผ่านมายังหลอดลม ท่อลม โพรงจมูก และจมูก ตามลำดับ 2. 21 หมายเลข 1 คือ กระดูกซี่โครง ทำงาน ช่วมกับกล้ามเนื้อยีดกระดูกซี่โครงในการ เปลี่ยนแปลงปริมาตรของช่องกระหว่าง การทายใจเข้าและหายใจยan หมายเลข 2 คีย กะบังดม ทำหน้าที่รั้งปอดลง เพื่อให้ กากาศเข้าสู่ปอดรณะทายใจเข้า และตัน ปอดขึ้นเพื่อไล่อากาศแยกจากปอดขณะ หายใจยอา 2.2 จากภาพ เป็นการหายใจตอก เนื่องจาก กระดูกซี่โครงเลี่ยนต่ำลงและทะนังคมลื่อน สูงขึ้น ทำให้ในช่องยกมีปริมาตรลดลงและ มีความดันเพิ่มขึ้น อากาศจึงถูกค้นออกสู่ 2.1 จากภาพ หมายเลข 1 และหมายเลข 2 คืออวัยวะได มีส่วนช่วยในการหายใจอย่างไร 2.2 จากภาพ เป็นการหายใจเข้าหรือออก เพราะเหตุใด ภายนอกร่างกาย การแลกแปลี่ยนแกิสมีกระบวนการอม่างไร 3. การแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นเระบวนการแลกเปลี่ยน แก๊สออกซิเจนกับแก็ตตาชันอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดขึ้น 2 บริเวณ ได้แก่ 1) บริเวณปลด มีการแลกเปที่ยนแก้ตระหว่าง ถุงผมกันหลยดเดือดฝย โดยแก๊สยแกซิเจน แพร่จากถุงดมเข้าสู่หลอดเดือดผอย ส่วน เพราะเหตุดผู้ปายโรหยงผมไปอดยงจตายในเร็วกว่าคนปกติ หน่ายโดทำหน้าที่คำจัดของเสียงเทจากร่างกายได้อย่างไป เพราะเหตุใจึงไม่พบโปรดันและกลูโคตปนออกมากับน้ำปัดสาวะ เพราะเหตุใดแพทย์จึงและนำให้ที่มน้ำสะลาคผ่างมัมแลวันละ 2 โคร แก็สคาร์นแนไตยกใซต์แพร่จากหละดเดิกต ฝอยเข้าสู่ถุงหม 2) บริเวณเซตล์ต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระหว่างหลอดเลือดฝ่อยกับเซลล์ โดยแก็ส ถยกซิเจนแพร่จากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่เซล์ ส่วนแก๊สตาร์บอนโดออกไซต์แพร่จากเซลล์ เข้าสู่หลอดเลือดฝอย 4. เนื่องจากผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งทองมีผบังถุงลมฉีกขาด พื้นที่ผิวแลกเปลี่ยนแก้สจึงนัยยลง ทำให้แก๊ตกกซีเจนที่ได้รับไม่เทียงพอกับความตัดงการของร่างกาย จึงต้องหายใจเส็วและีกว่าคนปกติ เพื่อให้ได้รับแก้สอยกซิเจนที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 6. หน่วยโดทำหน้าที่กรองลารต่างๆ อยกจากเลีอด ซึ่งมีเฉพาะตารขนาดเลิก เช่น น้ำ กลูโคส กรดอะมิโน และของเสียค่างๆ เช่น ยูเชีย ที่ถูกรองเข้าส่ หน่วยใต และสารที่มีประโยชน์ถูกดูดกตับเข้าสู่หลยดเลือดฝอย ทำให้เหลียเฉพาะของเสียท่ผ่านหน่วยไดไปยังท่อไต และใไปรวมยังกระเพาะปัสลาวะเป็น น้ำปัดตาระ เพื่อกำจัดออแจากร้างกายทางท่อมัสสาวะต่อไป 4. เนื่องจากสารที่ถูกกรองผ่านเหน่วยโดเป็นสารที่มีขนาดเล็ก ซึ่งโปรตีนเป็นสารขนาดใหญ่จึงไม่ผ่านการกรองเข้าสู่หน่วยได ส่วนกลูโคสเป็นดารที่มีขนาดเล็ก และเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงถูกลูดกลับเข้าสู่หลอดเลียดฝอย ดังนั้น จึงไม่คนไปรตีนและกลูโคลปนแออกมากับน้ำปัดลาวะ 7. การดื่มน้ำสะอาดอย่าเพียงพอเป็นการช่วยให้ไดไม่ทำงานหนักจนเกินไปเพราะไดไม่ต้องกรองน้ำเลือดที่มีความเข้มข้นมากจนเกินไป ทำให้โดทำงานไต้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแพทย์แนะนาให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยรันละ 8-10 แก้ว หรือบระมาณวันละ 2 ลิตร < 80 / 154 %

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

ตามภาพเลยค่ะ 🥺

๖๘ แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ตอนที่ ๑ คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียน (O ล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ๑. โรคในข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อ แบบทดสอบออนไลน ข. โรคไข้หวัดนก ก. โรคเอดส์ ค. โรคความดันเลือดสูง ง. โรคไข้เลือดออก ๒. โรคในข้อใดเป็นโรคติดต่อ ก. โรคหัวใจและหลอดเลือด ข. โรคมือ เท้า ปาก https://eqrcode.co/aม2VYOG ค. โรคมะเร็ง ง. โรคเบาหวาน โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์ชนิดใดที่เป็นพาหะนำโรค ก. ยุงลาย ข. ยุงกันปล่อง ค. นก ง. หนู ๔. อาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคเบาหวานคือข้อใด ก. หัวใจเต้นผิดปกติ ข. เหงื่ออกง่าย หน้ามืด คลื่นไส้ ค. ปัสสาวะบ่อยและมากในตอนกลางคืน ง. มีไข้สูง ปวดศีรษะ ๕. พฤติกรรมใดที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันเลือดสูง ก. กินอาหารรสเค็มจัด ข. กินอาหารรสหวานจัด ค. กินอาหารรสมันมาก ง. กินอาหารรสเผ็ดจัด ๖. มะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงคือข้อใด ก. มะเร็งปากมดลูก ข. มะเร็งเต้านม ค. มะเร็งปอด ง. มะเร็งผิวหนัง ๗. พฤติกรรมในข้อใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ก. กินอาหารรสหวานจัด มันจัด ข. ออกกำลังกายบ้าง บางครั้ง ค. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ง. กินอาหารร่วมกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/8