ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

นาฏศิลป์ มัธยมต้น

อาจารย์สั่งให้แต่งบทละครเอง3-5ตอนแต่คิดไม่ออกเลย ให้มีบทพูดด้วย ยากมากจริงๆ ใครใจดีช่วยเราหน่อยนะ ส่งวันพุทธแล้วด้วย ปล.แต่งแนวไหนก็ได้แล... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
นาฏศิลป์ มัธยมต้น

อาจารย์สั่งให้แต่งบทละครเอง3-5ตอนแต่คิดไม่ออกเลย ให้มีบทพูดด้วย ยากมากจริงๆ ใครใจดีช่วยเราหน่อยนะ ส่งวันพุทธแล้วด้วย ปล.แต่งแนวไหนก็ได้แล... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นาฏศิลป์ มัธยมต้น

อาจารย์สั่งให้แต่งบทละครเอง3-5ตอนแต่คิดไม่ออกเลย ให้มีบทพูดด้วย ยากมากจริงๆ ใครใจดีช่วยเราหน่อยนะ ส่งวันพุทธแล้วด้วย ปล.แต่งแนวไหนก็ได้แล... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นาฏศิลป์ มัธยมต้น

อาจารย์สั่งให้แต่งบทละครเอง3-5ตอนแต่คิดไม่ออกเลย ให้มีบทพูดด้วย ยากมากจริงๆ ใครใจดีช่วยเราหน่อยนะ ส่งวันพุทธแล้วด้วย ปล.แต่งแนวไหนก็ได้แล... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นาฏศิลป์ มัธยมต้น

ภาพที่3คือชุดการเเสดงอะไรคะ

” 1!1 |๕5๐51”ท1งอายณยจ1 ชื่อชุดการแสดง @ ภารแสดงเป็นหมู่ 5วี การแสดงละค ชื่อชุดการแสดง 6 เนเค @ การแสดงเป็นชุดเป็นตอน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
นาฏศิลป์ มัธยมต้น

นาฏศิลป์ม.2 #ช่วยหน่อยค้าา

าลจึง ปากรปรับปรุงการเล่นรําโทน ย น ศิลป์พืนบ้าน และรําวงมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงสิ่งใดของคนในชา รนเริงนักเรียนจะเลือกการแสดงนาฏศิลป์ใด เพราะอะไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/3