ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

1. ให้นักเรียนตอบ ถูก หน้าข้อความที่ถูกต้อง และ ตอบ ผิด หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 1. น้ำเลือดจะทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารที่ย่อยแล้วไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย 2. เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่มีจำนวนน้อยกว่า 3. เซลล์เม็ดเลือดขาวลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย 4. เซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ไม่มีนิวเคลียส 5. เซลล์เม็ดเลือดแดงต่อสู้ทำลายเชื้อโรค 16. เฮโมโกลบิน ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจน พบในเซลล์เม็ดเลือดแดง 17. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนจะถูกลำเลียงโดยละลายในน้ำเลือดแล้วถูก ลำเลียงไปตามหลอดเลือด 8. เกล็ดเลือดมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว 19. ช่องทางนำอากาศเข้าสู่ร่างกาย มีอยู่ทางเดียว คือ จมูก 10. ระบบทางเดินหายใจแก๊สออกซิเจนจะถูกเปลี่ยนที่ปอด โดยกระบวนการแพร่ 11. การหายใจเข้า กะบังลมจะเคลื่อนที่ต่ำลงปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น 12. สิ่งที่กำหนดอัตราการหายใจเข้า - ออก คือ ปริมาณแก๊สออกซิเจน 13. หายใจเข้าเต็มที่จะมีอากาศเข้าไปยังปอดเพิ่มมากจนอาจถึง 6,000 cm |14. ปอดได้รับแก๊สออกซิเจนโดยวิธีการแพร่ 15. การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้น 2 แห่ง คือ ที่หัวใจ และ ปอด 2. ให้นักเรียนเติมคำที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียดเลือดให้ถูกต้อง ระบบหมุนเวียนเลือด ห้องบน เวน เซลล์เม็ดเลือดแดง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

สงสัยว่าทำถูกมั้ยคะ ช่วยหน่อยค่ะ

1.จงหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำ จงหามวลของธาตุ X ที่รวมพอดีกับออกซิเจน 3.2 กรัม เกิดเป็นออกไซด์ของธาตุ X อย่างเดียวหนัก 11.2 กรัม 1.2 - 3.2 - 8 2.จงทำสมการให้สมบูรณ์ Na Br HBr + NaOH +

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ เราทำเสร็จแล้วแต่แอบงงๆในคำตอบตัวเอง

ที่มา : NASA.goV อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อตอบคำถามข้อที่ 3.1-3.2 3. โทเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีน ส่วนเอกไปเยี่ยมญาติที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้ง 2 คนเขียนจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ประเทศจีน โทเพื่อนรัก ตอนนี้ที่นิวซีแลนด์อากาศหนาวเย็นมาก ต้นไม้เหลือแต่กิ่งก้าน ไม่มีต้นใดเหลือใบอยู่เลย ฉันคิดว่าจากนี้ไปอีกสัก 1-2 เดือนก็น่าจะเปลี่ยนจาก ฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนเสียที ตอนนี้ที่ประเทศจีนอากาศคงหนาวเหมือนกัน หวังว่านายจะสนุกกับการเล่นหิมะนะ รักษาสุขภาพด้วย ประเทศนิวซีแลนด์ เอก 3.1 จากเนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอก การคาดคะเนของเอกมีส่วนใดบ้างที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง อย่างไร * ้ 3.2 ถ้าประเทศจีนเป็นฤดูหนาว ประเทศนิวซีแลนด์ควรเป็นฤดูอะไร เพราะเหตุใด (วาดรูปพร้อมทั้งเขียน อธิบาย) ** "ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ วิทยาศาสตร์ครับ ครูยังไม่สอนงงมากครับ

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด 2 2.2 ม.2/1 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลันธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใบงานเรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ คะแนน N คำสั่ง : จงตอบคำถาบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากภาพที่กำหนดให้ W- E 290 m 500 m 300 m โรงเรียน S 200 m 490 m บ้านอะตอม บ้านไอริน 300 m 250 m 1. โรงเรียน อยู่ห่างจาก 7-eleven ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 590 m จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ. 2 7-eleven อยู่ห่างจาก ร้านเบอร์เกอร์ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 300 m จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ 3 บ้านไอริน อยู่ห่างจาก โรงเรียน ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทาง 200 m จากข้อความดังกล่าวจุดอางอิงคือ.. 4. บ้านไอริน อยู่ห่างจาก บ้านอะตอม ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ.. m 5. ร้านไอศกรีม อยู่ห่างจาก โรงเรียน ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ. m 6. ร้านเบอร์อยู่ห่างจาก โรงเรียน ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง จากข้อความดังกล่าวจุดอ้างอิงคือ m ชื่อ. เลขที่.. ม.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับ วิทย์ครับ

เรื่องแสงและการมองเห็น เรื่องคลื่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จงแสดงวิธีทำและอธิบาย จำนวน 5 ข้อ (15 คะแนน) 1. ดรรชนีหักเหของแก้วคราวน์เท่ากับ 1.52 จงหาอัตราเร็วของแสงในแก้วคราน์มีค่าเป็นเท่าใด 2. ถ้านำวัตถุวางระหว่างกระจกเงาระนาบสองบานทำมุมกัน 50 องศา จะเห็นภาพกีภาพ 3. แสงเคลื่อนที่ผ่านน้ำแข็ง ด้วยความเร็ว 2.30x 10 เมตรต่อวินาที จชัววดอ 4. คลื่นขบวนหนึ่งมีอัตราเร็ว 63 เมตรต่อวินาที และมีความยาวคลื่น 7 เมตร ความถี่ของคลื่นจะมี ค่าเท่าใด 5. คนที่มีสายตาสั้น หรือสายตายาว สามารถแก้ไขในการมองเห็นได้อย่างไร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

มีบางข้อที่หนูทำไม่ได้ ช่วยหนูหน่อยนะคะ🙏

16ารฐาน ว3.1 ม.3/3 สาระ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชื่อ-นามสกุล คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ชั้น เลขที่ 1.เมื่อดาวดวงหนึ่งได้รับอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดาวอีกด่วงหนึ่ง ด้านที่อยู่ใกล้จะถูกดีึงดูดมากกว่าด้านที่อยู่ไกล ความ แตกต่างของแรงทั้งด้านจะทำให้เกิดความเครียดภายใน ถ้าเนื้อของดาวไม่แข็งแรงพออาจทำให้ดาวแตกได้ ถ้าเนื้อของดาวมี ความหยุ่นก็จะทำให้ดาวยืดออกเป็นทรงรี เราเรียกแรงภายในที่แนตกต่างนี้ว่า แรงสาด็ด (โda force) 2.วัตถุแต่ละชนิดที่มีมวลล้วนแล้วแต่มีแรงที่ดึงดูดเข้าหากัน ถ้าวัตถุมีมวลมาก แรงดึงดูดจะมีค่า มาก แรงดึงดูดก็จะมีค่า วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้แรงไทดัลบน โลกเพิ่มขึ้นหรือลดลงเสริม หากวัตถุอยู่ห่างกัน 3. ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุดแตกต่างกันมาก เรียกว่า ำเกิด (Gping. tide) 4.วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกัน ทำให้แรงไทดัลบนโลก เพิ่มขึ้นหรือลดลง ไม่เสคิมก์พส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุดไม่แตกต่างกันมาก เรียกว่า..ข้าตกย (Cleap. tides) 5.พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง กลง 4 4 ภาพ ข ภาพ ก 5.1จากภาพ ก ตำแหน่งที่มีน้ำขึ้นสูงสุด คือ 5.2จากภาพ ก ตำแหน่งที่น้ำลงต่ำสุด คือ 5.8จากภาพ ข ตำแหน่งที่น้ำขึ้นน้อยที่สุด คือ 5.4จากภาพ ข ตำแหน่งที่น้ำลดลงน้อยที่สุด คือ 5.5วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ คือภาพ 5.6วันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ คือภาพ 5.?เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ อยู่ในตำแหน่งที่ทำมุม ดังภาพ อาทิตย์ส่งผลให้น้ำทะเลขึ้นหรือลงน้อยที่สุด เรียกว่า แรงดึงดูดของดวงจันทร์มากกว่าดวง าระ วิทยา คำชี้แจง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยเราหน่อยได้มั้ยใครก้ได้เราต้องส่งแล้วเราทำไม่เปน😭😭😭😭😭😭😭🙏🙏🙏

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิต ประจำวัน วัสดุอุปกรณ์ ว 2.1 ม.3/6 ว 2.1 ม.3/7 ปฏิกิริยาเคมี 4ะ 1. ที่ตั้งหลอดทด ว 2.1 ม.3/8 2. กระจกนาฬิก 3. กรดซิตริก 4. หลอดทดล . การเกิดปฏิกิริยาเคมี 5. สารละลาย 6. สารละลา แบบฝึกหัดที่ 1.1 พิจารณาข้อความที่กำหนด แล้วระบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเคมี 7. สารละลา 8. สารละส - การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของแก๊สมีเทนกับแก๊สออกซิเจน ทำให้เกิดน้ำและแก๊สคาร์บอนใดออกไซด์ 9. สารละ 2. แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO.) ผลิตได้จากการผสมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO.) กับแก๊สออกซิ (O) ถ้าเติมแก๊สไนตริกออกไซด์ วิธีป (NO.) เข้าไป จะทำให้กระบวนการนี้เกิดได้เร็วขึ้น 1. เตรีย MnO, KCI + 0, 2 3. KCIO, 2 4. CH, + H, + Pt +CH, + Pt 2 2 6 แบบฝึกหัดที่ 1.2 ตุลสมการเคมีในแต่ละข้อ 2.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

เหลือบางข้อที่ทำไม่ได้ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏

8 2 SUN 3 3 4 6 5 1.แรม 15 คำ คือหมายเลข 9 2.ขึ้น 15 ค่ำ คือหมายเลข . 3.ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา เดวงจันทร์มีลักษณะดิดกาทตั้งด29 (เดือนคัข) s ปี ดวงจันทร์มีลักษณะสวายtกมดว9 (เดียนเมฌ) วัน ในทิศ ดาะวันตากไปตะว 4.แสงอาทิตย์สะท้อนจากดวงจันทร์มายังโลกทำให้คนบนโลก เห็นส่วนสว่างได้ไม่เหมือนกันในแต่ละคืนโดยหันด้านสว่าง เข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ข้าวขน ข้างแรม 5.ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยนแปลงไปวันละ 6.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ สว่างขึ้นในแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่าข้าวขีาย มีระยะเวลา องศา ประมาณ 15 วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง ข 16 2.ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ มืดลงในแต่ละคืนจนมืดสนิททั้งดวงเรียกช่วงเวลานี้ว่า ข้าวแรม มีระยะเวลา ประมาณ 15 วัน จะเห็นดวงจันทร์ในช่วง 8.คนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติ (Luนnar month) ออกเป็น 30 วัน คือ 15 คว วัวเฮม 1 คก อวนแสม.15 ค ดยือให้วัาขึ้น 9.ตามปฏิทินจันทรคติถือให้วันพระ ได้แก่ วันดี (วั6เพื่อ) อัน6รม 2 คั และ.วั%6654.. d 4 อ% 10.ในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวบาง แต่เราสามารถมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า แสงใสก (Earth shine)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยด้วยข้อ 2 ค่า

แบบทดสอบเก็บคะแนน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (223101 )ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 การคำนวณเรื่องกระจกและเลนส์ ให้นักเรียนแสดงวิธีทำโดยละเอียด เขียนลงในสมุด ( 10 คะแนน ) 1. วางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาราบสองบานทำมุม 65 องศา ต่อกัน จงหาจำนวนภาพที่เกิดขึ้น ทั้งหมด 2 คะแนน) 2. เลนส์นูนความยาวโฟกัส 12 เซนติเมตร เมื่อวางวัตถุสูง 6 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร จงหาชนิดของภาพ และ ขนาดของภาพ ( 5 คะแนน ) 3. วางวัตถุห่างจากเลนส์เป็นระยะ 32 เซนติเมตร ปรากกฏว่าเกิดภาพเสมือนห่างจากเลนส์ 16 เซนติเมตร เลนส์ชนิดนี้เป็นเลนส์ชนิดใด มีความยาวโฟกัสเท่าไร ( 3 คะแนน ) ************************%*************************************************

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/376