ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาจีน มัธยมต้น

ช่วยดูหน่อยค่ะว่าทำถูกมั้ย เวลาภาษาจีน

17/09/64 กลางวัน (T) r ShI พง fยก thor พ) Shi fentho ng- *เพบ - ฯ1 - iก 51 Sh1 f6nzhena 50 n hi พบ fenzh onง กลางคืก พ an she n4 - 1ง - 1 ท Shi พง fenzhong (2) 51 เhi w) Fen :hony * เ6 ๒ง - 1 1กๆ-3 i พง S h า fen 2 wง 4) Shา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาจีน มัธยมต้น

อยากรู้วิธีตอบของข้อ 7 ทั้งหมดเลยคือหนูเรียนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ช่วยหน่อยนะคะ

การนำเสนอสไลต์ PowerPoint - [Unit7] - PowerPoint ตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นจากการสัมภาษณ์ หัวข้อดังนี้ 7.1 7.2 7.3 OMeet tpc-Xmz.. ดาวน์โหลด LINE แ 2B2/64 Py การนำเสนอสไลต์ P. w Unit 29 ซตเซีย - .. w Document1 - . A (ู) 6 ENG 12:53

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาจีน มัธยมต้น

ตอบหน่อย

4. g ออกเสียงเทียบเคียง พยัญชนะไทย คืออักษรอะไร และ ใช้สระใดในการอ่านออกเสียง * 1 คะแนน O a. ก + สระเออ O b. ก + สระอูโอ O C. จ + สระอี O d. จ + สระเออ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 5
ภาษาจีน มัธยมต้น

เรื่องภาษา เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษาจีนอยู่ ใครกำลังศึกษาภาษาจีนอยู่ มาให้ความรู้กันได้นะคะ เพราะเราก็ยังได้ไม่มาก อยากมีเพื่อนคุยเรื่อง... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
ภาษาจีน มัธยมต้น

รับสอนพิเศษภาษาจีนราคาประหยัด ติวYCT 1-4, ติวHSK1-4, สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน, ภาษาจีนพื้นฐาน ,สอนการบ้านภาษาจีน, สอนทำเกรดภาษาจีนให้ไ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/8