ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมต้น

บทเรียนออนไลน์แผนจัดการเรียนรู้

ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉลาก หมายถึง ข้อความที่แสดงรายละเอียดของ สินค้า โดยอาจพิมพ์ลงบนกระดาษและติดไว้ที่ ตัวสินค้าหรือทีบห้อ รวมถึงคู่มือ เอกสารที่ใช้ ประกอบสินค้าด้วย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ของกิน ของใช้ที่ ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา และเพื่อการมีสุขภาพดี

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ💖

9. ลักษณะใดแสดงถึงการเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ 13. ข้อใดคือฮอ 1 อารมณ์ร้อน ทางเพศ 2 ร่างกายอ่อนแอลง 1 ฮอร์โมนจาก 3 เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว 2 ฮอร์โมนจาก 4 กินอาหารได้มากกว่าปกติ 3 ฮอร์โมนจาก 4 ฮอร์โมนจาก 10.ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักสนใจในเรื่องใดเป็น พิเศษ 14. ข้อใดหมา 1 กีฬา 1 ความมั่นคง 2 ศาสนา 2 ความพึงพอ 3 ท่องเที่ยว 3 ความชอบ 4 การแต่งกาย 4 ความรู้สึกน 11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศ 15. ข้อใดไม่ 1 เป็นสภาพทางจิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทางเพศในวั 1 เข้าวัดฟังธ 2 เป็นสัญชาตญาณในการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ 3 เป็นการแสดงความห่วงใยระหว่างเพศชายและ 2 การเที่ยว หญิง 3 การดูภาพ 4 เป็นการแสดงออกทางเพศเมื่อเพศชายเกิดความ 4 ถูกทุกข้า ต้องการทางเพศ 16. ข้อใด 12. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1 การปฏิ 1 อารมณ์ทางเพศเป็นสิ่งผิดปกติ 2 การป 2 อารมณ์ทางเพศไม่ควรแสดงออก 3 การฯ 3 อารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นได้กับทุกคน 4 ถูก 4 อารมณ์ทางเพศเกิดเฉพาะในวัยรุ่น

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะครับผมไม่เข้าใจ

ลูกที่ 1 ได้ครแนน คมน การรมที่ 26 พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ (2 1.3 ด38) โดยทั้งคู่เป็นโรคธาลัสซีเมีย และ แลัสซีเมืย ต้นแต่งงานกับหญิงปกติ มีลูกชาย 2 คน กสาวปกติ 1 คน เพราะเหตุใด (กำหนดให้ A แทนแอลลีลเด่น และ 8 แทนแอลลีลด้อย) 2) หากต้นและภรรยาอยากมีลูกเพิ่มอีก 1 คน ต้นและภรรยาควรปฏิบัติตนอย่างไร 3) การศึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมมีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

เคล็ดรับสุขภาพเกิดได้ถ้าคุณรัูเเละรูู้จักอาหารหลักนอนหรือพลัดเปลี่ยนความรู้ในทำนองคุณนอนฟังเพลงออกกำลังตามกายบริหารเเค่เนี้ยเองสุขศึกษาสุ... อ่านต่อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงานที่ 6.3 เรื่อง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น คำชี้แจง : ให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น พร้อมบอกข้อดีและ ข้อเสียของเทคโนโลยี ข้อดี ข้อเสีย. ข้อดี ข้อเสีย 5/7 ข้อดี. ข้อเสีย ๐๐อ ๐๐อ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ ส่งวันนี้แล้วจริงๆค่ะพี่🥺🙏🏻🙏🏻

ใบงาน เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบปัญหาพฤติกรรมความรุนแรง และผลกระทบของลักษณะความรุนแรง ในหัวข้อที่กำหนดให้ (พ 5.1 ม.3, .พ 5.1 ม.3 ) พฤติกรรมความรุนแรง ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำ ผลกระทบต่อผู้กระทำ ลักษณะความรุนแรง 1. ความรุนแรง ทางกาย 2. ความรุนแรง ทางจิตใจ 3. ความรุนแรง โดยการละเลยทอดทิ้ง 4. ความรุนแรง ด้านเศรษฐกิจ 5. ความรุนแรง ทางเพศ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

การบ้านวิชาสุขะของป 6 พี่ๆน้องๆมีใครที่รู้บอกคำตอบทีด่วนก่อนพรุ่งนี้เช้าต้องส่งครูไม่มีใครสอนเลยพลังงานที่ไหนไปส่งครูนี่ๆทีอย่างอื่นพวกมึ... อ่านต่อ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ - กมลสูบบุหรี่เป็นประจำ ๒. แก้มชวนเพื่อนไปว่ายน้ำทุกวันอาทิตย์ อุ้มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็น ๔. โต่งชวนเพื่อนไปวิ่งเล่นบริเวณที่เจาะถนน ๑. ๓. ๕. ทรายไปเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกวัน 5. น้ำผึ้งไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ๗. หลังจากขับถ่ายสมศักดิ์มีนิสัยไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศ ๔. น้อยสวมชุดชั้นในที่รัดแน่น เพื่อความกระชับในการลุกนั่ง ๔. ยี่หวารับประทาน ตับ และเครื่องในสัตว์เป็นประจำ เ๑๐. แอ้มดื่มน้ำวันละ ๒ - ๓ แก้ว เป็นประจำ คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมอธิบาย น้อยหน่าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าตนเองมีอาการโลหิตจาง ถ้านักเรียนเป็น น้อยหน่า นักเรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างไร เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ๑.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สุขศึกษา มัธยมต้น

วิชาสุขะป.6พี่ๆน้องๆใครที่รู้คำตอบบอกที

แบบทดสอบท้ายบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ - กมลสูบบุหรี่เป็นประจำ ๒. แก้มชวนเพื่อนไปว่ายน้ำทุกวันอาทิตย์ อุ้มใส่เสื้อกันหนาวเมื่ออากาศเย็น ๔. โต่งชวนเพื่อนไปวิ่งเล่นบริเวณที่เจาะถนน ๑. ๓. ๕. ทรายไปเดินเล่นในสวนสาธารณะทุกวัน 5. น้ำผึ้งไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ๗. หลังจากขับถ่ายสมศักดิ์มีนิสัยไม่ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศ ๔. น้อยสวมชุดชั้นในที่รัดแน่น เพื่อความกระชับในการลุกนั่ง ๔. ยี่หวารับประทาน ตับ และเครื่องในสัตว์เป็นประจำ เ๑๐. แอ้มดื่มน้ำวันละ ๒ - ๓ แก้ว เป็นประจำ คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมอธิบาย น้อยหน่าไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าตนเองมีอาการโลหิตจาง ถ้านักเรียนเป็น น้อยหน่า นักเรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างไร เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ๑.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/9