ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะงับ.🥺🙏🏼✨

ใบงาน วิชา วอลเลย์บอล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวอลเลย์บอล ให้นักเรียนระบายล์ให้สวยงาม พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนั้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เส้น.. . เส้น.. แดน.๐๒๐๒๐๐ แดน...๐๒๐๒๒ ๒๒.๒.แมตร ๑๒๑๑๒.เมตร ยาว.. 1. ใบแต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่น ทั้งหมด ไม่เกิน 2. ผู้เล่นแต่ละทีมจะลงเล่นในสนามได้ครั้งละ 3. ผู้เล่นแต่ละทีมนั้นต้องหมุนตำแหน่งแบบ... 4. ผู้ชนะการเสี่ยง จะได้เลือก 5. ผู้เสิร์ฟต้องทำการเสิร์ฟลูกภายใน 6. แต่ละทีมสามารถถูกลูกได้มากที่สุด เคน คน ...ไป 1 ตำแหน่ง เวินาที หลังจากผู้ตัดสินที่ 1 เป่านกหวีดทำการเสิร์ฟ .คร้ง เครั้ง ต่อ 1 เซต 7. สามารถขอเวลานอกได้ 8. เวลานอกทางเทคนิคเป็นเวลานอกอัตโนมัติ คะแนนที่ 9. ทีมที่ทำได้ 10. ถ้าทำคะแนนได้ 24 - 24 คะแนนเท่ากัน จะต้องแข่งขันกันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนนำ อีกทีมหนึ่ง และ, คะแนนก่อน จะเป็นทีมชนะการแข่งขันเซตนั้น คะแนบ คะแนน 11. ในกรณีที่ทำได้ 2:2 เซตเท่ากัน การแข่งขันในเขตตัดสิน(เซตที่5) จะแข่งขันกัน ..คะแนนก่อน จะทำการเปลี่ยนแดนทันที 12. ในเซตตัดสิน (เซตที่5) ทีมใดทำได้ 13. ลิเบอโร หมายถึง 14. ผู้เล่นตัวรับอิสระสามารถเปลี่ยนตัวแทนผู้เล่นที่อยู่ในแดนหลังได้เมื่อ. 15. หัวหน้าทีมมีแถบผ้าขนาด 8 x 2 ชม. ติดอยู่ กว้าง ...

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยตอบทีนะคะ ข้อที่ทำแล้วด้วยค่ะ เผื่อผิด🥺💗

ดูภาพ แล้วบอกวิธีการส5: 3 ดู อกวิธีก ารสร้างเสริมและปรับปรง6 รงสมรรถภวพทางกาย ซ๊9 ผ่านเกณฑ์ 2 แมละ 1 ๕ ภารทดสอบ 1 “ ไม่ผ่านเกัณฑ์ @ , สมรรถภาพทางกาย | ' การทต์สอบ วัว 5 ย ง | ', สมรวถภาพทางกาย วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุง " วิธีการสร้างเสริมและปรับปรง วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุง ว % | นําหน ๕ ร “ รี 1 สญิณาทําโกก 7 - “ น ล ขาดเจ็บจาก 1 การเล่นกีฬา วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุง ซ์ 5 0 0.. ท วูธีการสร้างเสริมและปรบบฐิ ฑานอาตา9ให้ด9ปขะ» เฉนมรก อก ผลไม้ 1 คฉดอาชา วกัฒชนขวานไอ" ดูไย มัน

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

1.สิ่งสำคัญที่สุดในการเลิกยาเสพติดคืออะไร 2.จงยกตัวอย่างพฤติกรรมหรือสถานการณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา 5 ข้อ ช่วยหน่อยค่ะแงงงง. ตอบแค... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
สุขศึกษา มัธยมต้น

ช่วยเราทำหน่อยได้มั้ย สมองคิดไม่ออก ตันไปหมด สักข้อก็ยังดี ช่วยหน่อยนะ ขอบคุณมากๆค่ะ🥺🥺

เฉภณฑ์ภพไข นักเรียนอ่านโฆษณาแล้วตอบคําถาม “ทรีตเม้นต์ลอกผิวขาว เกรดสปา เกรดคลินิก ลอกเป็นแผ่นๆ ไม่ทําให้ผิ ไม่เจ็บไม่แสบไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไม่มีผลข้างเคียง ปลอดภัย ผิวจะขาวสม่าเสม : แน่นอน” 0 นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณาเช่นนี้มีความนําเชืง 1 @ ถ้าหากนักเรียนสนใจสินค้าชนิดนี้ นักเรียนจะ นําเชื่อถือของสินค้าชนิดนี้อย่างไร @ ลํานักงานอาหารและยา. พพพ[สล.ณ00ใยอ.ฝ1 '@ กลสทช. เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์. ๒๐.ลอ1๐๕0.เ9

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
สุขศึกษา มัธยมต้น

1)คืออยากรู้ว่าอยากได้3.00 พอดีต้องทำไงคะ 4.00 ก็ได้น้า(วิชาหลัก) 2)คือเราไม่เป็นวิชาว่ายน้ำเลยคะ เราเป็นโรคกลัวน้ำแต่เด็กเลย+เคยมีปัญหาจ... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1