ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ภาษาจีน มัธยมต้น

今天早上我6点起床,7点30洗脸刷牙,8点穿好衣服去吃早餐,然后8点40等我早上的网课,放学后做作业。 10:20去洗头吃午饭等下午的课,放学后去买笔回家继续做作业到晚上,下午5:20去洗澡,然后和我的家人一起吃晚饭。我玩手机直到21.20才上床睡觉。 ช่วยแปลเป็... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาจีน มัธยมต้น

ช่วยดูให้หน่อยค่ะว่ากูเกิ้ลแปลถูกมั้ยเอาเฉพาะพินอินนะคะ หรือควรปรับคำตรงไหนก็สามารถแนะนำได้นะคะ

4G 15:00 น. ) *3 ริ 85 9 Shopee ตอนนี้ โค้ดกำลังจะหมดอายุ! ใช้โค้ดส่วนลด ของคุณ ภายในวันที่ 15 . ดูเสียง () จีน (ตัวเต็ม) ี้ *#, &10:20%fE F* 5 20 ปี*t%, FI Jintian zaoshang wo zaoshang 6 dian qichuang. 7:30 Qichuang xilian shuลิya,8 dian chuan hao yifน qu chi zaocan. Ranhou 8:40 Shangwang deng zao ke, fangxue hou 10:20 Zuo Zuo ye, ranhou xi tou chi wนfan. Ranhoน deng xiawน de ke fangxue hou wo qu mai bi hui jia jixu zuo zuo ye zhidao wanshang. Ranhou xiawน 5 dian 20 fen qน xizao, he jiaren yiqi chi wanfan. Ranhou wo zai shouji shang wan dao 21.20 Jiu shangchuang shuijiaole. : =

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาจีน มัธยมต้น

แปลเป็นพินอินกับไทยให้หน่อยค่ะแง ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ㅜ🙏🏻ㅜ

1. 4 * jintian วันนี้ 8. A ปี 2. อย 9. ะ วัน 3. T ี้ 10. นี้ 4. 11. 4 5. t+ 4% 12. ไปน 6. % % 13. น ที่้ 7.% ปกร 14. 4 11 %

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาจีน มัธยมต้น

แปลให้หน่อยค่ะ

[๒ ล 1 81 200 รทซ์ต ไอ ต ท ห๕ทา49 1ร 1 พช์ 2ผู1 ไเลท ศูไย๓ ตใน ณ์1 208ก8๕ 281 ๆม 6 ถดค ไ11 ----- จ % ศุส [] 4สิ ข40. 4 46 8 ? ม60 ชล พอ 2ทอท 201 ยุ ๓ใต้อ รไม ย์1 สอิทธ %โ ณ์ %1สกย เถธ์ ชู8ก ห0 ท1 คุง คูน % ว“ซ๊ [ๆ ม278 ภิ0ป๐ 718ป2 --4#67:909 ) แข เน ล 1 10 1 เต61 ธนซิท %1 น ] โ ม1 ฮูน ไส วโท 41สิท 4ไช้ท ดู1 ได้ท ล ฑ์ โ7นิ %1ถัท พ อนิ ทฑ6ทๆ ก กสร 8 % 7 กกล 1 27272%19, % 7 ฝาหๆ ฒิ +ว“ตู้< ฯ๐ พา 9 7ห ปร0ว.

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาจีน มัธยมต้น

แปลว่าอะไรและอ่านยังไงกันคะ

1 1 ็9ฆ้ฆฒ๊้ ' ฝ ซ้าย เหมข ๑ป ยลิ้ป ไท! %ะ๕@๑๕ วล ซ๊ % วคสวข ซ๊ะ ดเฉือข่ ' ป: 1 สด ใช้ ซ้ งน 2. ตั้งคําถาม วะ2 นกุรบ1ร งุขน 41ไนได 1 ๕2%9%4860 75 2 ภเล กาจัย | 2) 2#า6ว9 1๒ 4แจด ขบ ? เบ ว ซ 1 ใช้ 6 ตั้งคําถาม

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 2
1/2