ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยด้วยยยังไม่ได้เรียนเลยค่ะครูางงานเเล้ว😭🙏🙏

!! -ง PRACTICE 3 : จงเปลี่ยนฐานของเลขยกกำลังในแต่ละข้อให้เป็นจำนวนเฉพาะ 1) 4 เ+ น เ6 (2 (8 16 8 - น. 4) 32 เ- U2 5) 64 - พz 6) 25 8 + น- n - 2 7) 128 8) (0.5) 9 + น 9) (2401) + พ- 10) (729) + พg -

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยด้วยนะคะ🙏💛😭

ใบงานที่ 6 เรื่อง การส่งลูกมือบน (การเสิร์ฟ) คำสั่ง ให้นักเรียนหาความหมายการส่งลูกมือบนให้ถูกต้อง การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการปฏิบัติ จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2 จังหวะที่ 3 จังหวะที่ 4

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า ส่งพรุ่งนี้แล้วค่ะ🥺🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ใบงาน เรื่อง ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อความที่กำหนดให้ไปเติมลง ในรูปภาพให้สัมพันธ์กัน การเสิร์ฟลูกมือล่างด้านข้าง การเสิร์ฟลูกมือล่างด้านหน้า การเล่นลูกสองมือล่าง การเสิร์ฟลูกมือบน การเขต การหยอด การสกัดกั้น การตบลูก

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะส่งพรุง่นี้แล้ว🥺

ชื่อ-สกุล ขั้น แลขที่ ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล คำชี้แจง : ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้ลงในซ่องว่างให้ถูกต้อง 1. สนามฟุตบอล มีขนาด กว้าง 2. ประตูฟุตบอล มีขนาด กว้าง. 3. เสาธงมุมสนาม สูงไม่น้อยกว่า.. 4. จุดโทษ มีระยะทาง เมตร ยาว.. แมตร แมตร สูง. แมตร แมตร .มตร 5. รัศมีวงกลมกลางสนาม มีความยาว..... แมตร 6. จุดโทษ คือ หมายเลข 7. เส้นประตู คือ หมายเลข 8. เส้นข้าง คือ หมายเลข 9. จุดเตะมุม คือ หมายเลข 10. ประตูฟุตบอล คือ หมายเลข

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

อันที่วงกลมคือเส้นอะไรคะ

ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน คำชี้แจง : ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ยาว.. สนามส่งลูกด้าน สนามส่งลูกด้าน กว้าง... สนามส่งลูกด้าน สนามส่งลูกด้าน เส้น. เส้น เส้น...

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ.🥺

กิทธิพลของสื่อโฆษณาส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 1. อิทธิพลของสื่อโฆษณาส่งผลกระทบต่อสติปัญญาอย่างไรบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่าง 8. อทธิพลของสือโฆษณาส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิยมอย่างไรบ้าง จงอธิบาย และยกตัวอย่าง 9. นักเรียนมีหลักในการพิจารณาสื่อโฆษณาเพื่อเลือกใช้สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรบ้าง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ

178. จากวงจรดังรูป จงเลือกความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดคร่อมความต่างศักย์ไฟฟ้าตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 3.3 k ) R1 V1 V2 330 0< R) ข. V = 5.46 V, V = 0.54 V ก. V = 5.25 V, V = 0.50 V 1 ง. V = 5.05 V, V = 1.50 V ค. V = 5.00 V, V 1.00 V 2 2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า🙏🏻

11. การวิ่งเปลี่ยนทิศทางนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดในการ เล่นฟุตซอลอย่างไร ก. การเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ ข.การวิ่งหาที่ว่าง ค. การประกบคู่ต่อสู้ ง. การวิ่งหนีคู่ต่อสู้ 12. ข้อใด ไม่ใช่วิธีการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล ก. การเพ่งบอล ข. การโยนบอล ค. การเลี้ยง การคลึง การกลิ้งวนรอบ ๆ ตัว ง. 13. หลักสำคัญในการเตะบอลด้วยข้างเท้าด้านในและข้างเท้า ด้านนอกคือข้อใด ก. การจัดลำตัว ข. การวางเท้าหลัก ค. การเหวี่ยงเท้าที่ใช้เตะ ง. การจัดลำตัว การวางเท้าหลัก การเหวี่ยงเท้า 14. การโหม่งบอลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพคือการใช้ส่วน ใดสัมผัสบอล ก. ส่วนท้ายของศีรษะ ข. ส่วนบนของศีรษะ ค. บริเวณหน้าผาก ง. ใช้ได้ทุกส่วน 15. การโหม่งในข้อใดเป็นการโหม่งเพื่อทำประตู ก. การโหม่งให้โด่งและไกล ข. การโหม่งลงที่เท้าเพื่อน ค. มันโหม่งเปลี่ยนทิศทาง ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🙏🏻

16. การยิงลูกแป มีโอกาสเป็นประตูมากที่สุดเนื่องจาก เหตุผลข้อใด ก. เป็นลูกที่จับทิศทางได้ยาก ข. เป็นลูกที่มีความแน่นอนแม่นยำ ศ. เป็นลูกที่มีความรุนแรงและเร็ว ง. เป็นลูกยิงที่ตาดไม่ถึง 17. นักเรียนจะยิงประตูคู่ต่อสู้ ด้วยความเร็วและแรงทาง ด้านข้างระดับเอวประมาณ 1 เมตร ควรยิงด้วยลูกใด ก. ลูกโหม่ง ข. ลูกพักอก ค. ลูกวอลเลญ์ ง. ลูกหลังเท้าด้านนอก 18. การทำประตูในข้อใดนิยมใช้ในกีฬาฟุตซอล ก. การแปล ข. การยิงหลังเท้า ค. การโหม่ง ง. การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก 19. สิ่งใดต่อไปนี้ที่ทำให้ทีมประสบผลสำเร็จในการ แข่งขันในแต่ละครั้ง ก. วินัยในการเล่น ข. ความพร้อมของทีม ค. การจัดการที่ดี ง. ความฟิตของผู้เล่น 20. ลักษณะพิเศษของฟุตซอลเป็นการเล่นแบบใช้อะไร เป็นหลัก ก. ใช้การกระโดดเป็นหลัก ใช้การเลี้ยงเป็นหลัก ข. ค. ใช้การโยนเป็นหลัก ง. ใช้การส่งบอลเป็นหลัก

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/7