ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยค่า ส่งพรุ่งนี้แล้วค่ะ🥺🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ใบงาน เรื่อง ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูรูปภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อความที่กำหนดให้ไปเติมลง ในรูปภาพให้สัมพันธ์กัน การเสิร์ฟลูกมือล่างด้านข้าง การเสิร์ฟลูกมือล่างด้านหน้า การเล่นลูกสองมือล่าง การเสิร์ฟลูกมือบน การเขต การหยอด การสกัดกั้น การตบลูก

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

รบกวนช่วยหน่อยนะคะส่งพรุง่นี้แล้ว🥺

ชื่อ-สกุล ขั้น แลขที่ ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล คำชี้แจง : ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม พร้อมกับตอบคำถามต่อไปนี้ลงในซ่องว่างให้ถูกต้อง 1. สนามฟุตบอล มีขนาด กว้าง 2. ประตูฟุตบอล มีขนาด กว้าง. 3. เสาธงมุมสนาม สูงไม่น้อยกว่า.. 4. จุดโทษ มีระยะทาง เมตร ยาว.. แมตร แมตร สูง. แมตร แมตร .มตร 5. รัศมีวงกลมกลางสนาม มีความยาว..... แมตร 6. จุดโทษ คือ หมายเลข 7. เส้นประตู คือ หมายเลข 8. เส้นข้าง คือ หมายเลข 9. จุดเตะมุม คือ หมายเลข 10. ประตูฟุตบอล คือ หมายเลข

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
พละศึกษา มัธยมต้น

ช่วยทำข้อ3 4 5หน่อยค่ะ

คําขี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมที่กําหนดว่า เป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ 1. มะลิอธิบายการบ้านวิชาภาษาไทยให้เพื่อนเข้าใจ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/2