ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล เลขท์่ กิจกรรมที่ 6 เรื่อง ฮาร์ดแวร์และขอฟต์แวร์ เลขที่ ชั้น ม.บ คำชี้แจง จงบอกฮาร์ดแวร์(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) และชอฟต์แวร์ (ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม) มาอย่างละ 15 ชนิด พร้อมวาดภาพประกอบ ต.ย (ต.ย ยูฟัง Facetwwuk. 1. 11. 11. 12. 12. 1. 14. 14. 15. 3. รายวิชาวิทยาการคำนาณ ม.2

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

17. ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของศาสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (สถานการณ์ คือ สัมผัสสีแดง) " 1 คะแนน ก. จริง ข. เท็จ 18.ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง " set a to 3 set b to 5 set c to 7 a 4 5 and say True for 2 secs else Say False for 2 secs ก. จริง ข. เท็จ 19. ให้นักเรียนเขียนผลการตรวจสอบเงื่อนไขของศาสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (สถานการณ์ คลิกเมาส์และสัมผัสสีเขียว) " 1 คะแนน ก. จริง ข. เท็จ 0

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ~ คิดได้ไม่กี่ชนิดเอง 😳😳

กิจกรรมที่2 1.ให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องดื่มที่ได้จาก ผลไม้มา 20 ชนิด และเครื่องดื่มที่ได้จาก สมุนไพรมา 20 ชนิด

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
การงานอาชีพและเทคโนโลย มัธยมต้น

รบกวนช่วยสรุปในแต่ละข้อทีค้าบ ขอบคุณครับ🙏😊

คารดูแลข้าน นอกจากจะปัดกวาด เช็ตภูให้สะอาตแล้ว ยังต้องจัดให้เป็น ระเบียบ เพื่อสะตวกในการปฏิบัติงาน

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1