ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

ดนตรี มัธยมต้น

ช่วยเราแต่งเพลงหน่อยมาสเซอร์เราบอกว่า”ให้นักเรียนแต่งเพลงโดยเอาทำนองจากเพลงไหนก็ได้แต่ให้เปลี่ยนเนื้อเพลงทั้งหมด” เราตันไปหมดเลยช่วยเราหน... อ่านต่อ

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ดนตรี มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ

ลือกใช้วงตนตรีชนิตนี้ 5: [ ภาพ : (ไน ตร วงตนตรี : . กร ว เหตุผลไนการเลือกใช้: ภาพ ) วงตนตรี : ผด กไต ทาง1 ต ว ลับ เหตุผลในการเลือกใช้ : . . . น1 1พ : วงตนตรี : ขาน)? เหตุผลในการ เลียกใช้: (ลง ภาพ : พง ดวนตาว แนนน 0 วงตนตร์ : ร 2 เหตผลในการเลือกใช้ : 1 ภาพ วงตนตรี : | ย เหตุผลในการเลือกใช้ 4 ๑๑

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1