ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

แปลคำที่เขียนภาษาจีนให้หน่อยค่ะว่าคำแปลประมาณที่ส่งไหมถ้าผิดสามารถแนะนำและบอกได้ขอด่วนๆนะคะ

66นะนำตัวเฝ้นภาษาจีน 6

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ข้อนี้คิดยังไงคะ ม.1 ค่ะ

5 7 2. ของเงินของ ก เป็นเงิน 1,240 บาท แต่ ของเงินของ ข เป็นเงิน 1,582 บาท เงินของ ก และ ข ต่างกัน 7 ส่ 9 กี่บาท

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 2
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะทำไม่ได้จริงๆ🥺🙏🏻🙏🏻

ข้อ 1. จากรูป กำหนดให้ AABC - ADEF แล้ว ความยาวรอบรูปของรูป สามเหลี่ยมทั้งสองรูป รวมกันเป็นเท่าใด (ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น) * A D 30 16 เ8 B C E 16 F คำตอบของคุณ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
คณิตศาสตร์ มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

จุดประสงค์การเรียนรู้ : หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลลัพธ์แต่ละตัวมีโอกาส เกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ช่องละ 1 คะแนน) กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีส้ม 2 ลูกและลูกบอลสีฟ้า 1 ลูก จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1) จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 1 ลูก ตอบ. 2) จำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้ม ตอบ. 3) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้ม ตอบ. 4) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีฟ้า ตอบ. 5) จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 2 ลูกพร้อมกัน ตอบ . 6) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้มทั้งสองลูกจากการหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกัน ตอบ. 7) ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยิบลูกบอล 2 โดยหยิบลูกแรกแล้วใส่คืนก่อนหยิบลูกที่สอง ตอบ. 8) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีฟ้าทั้งสองลูก โดยหยิบลูกแรกแล้วใส่คืนก่อนหยิบลูกที่สอง ตอบ..

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/1027