ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

มันทำยังไงคะ

สปทห์ท 3 (14/64/4) ส3คl a วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา อัฏฐบีบูชา 1. เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า 2. เป็นวันที่มีพระสงฆ์ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันที่มีการแสดงปฐมเทศนา 5. เป็นวันที่มีการแสดงธรรมสำคัญคือ โอวาท 3 6. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 ประการ 7. เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 8. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 9. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 10. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 11. วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ใครรู้บ้างคะเราหาข่าวไม่เจอเลย🥺🥺ช่วยหน่อยนะคะ🥺

ให้นักเรียนสืบค้นตัวอย่างการนำ กฎบัตรอาเซียนไปใช้จริง และอธิบาย ว่าใช้อย่างไร (ตอบสั้นๆ) ะ
สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ทุกคนช่วยยกตัวอย่างความเจริญอารยธรรมจีนพร้อมวิเคราะห์ว่ามีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบันอย่างไร(ถ้ามีคนใจดีผมอาจจะช่วยเฉลยให้ก็ได้นะคับเชื่อผม

1/63