ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะเราหาไม่ได้เลย😭😭😭😭ขอบคุณมากๆเลยค่ะคนที่ช่วยเรา

11 12 13 14 1 2 3 4 วิชา ส31102 หน้าที่พลเมือง หน้า 7 ใบงานที่ 2 เรื่อง การเมืองการปกครอง กิจกรรม 2.7 ให้นักเรียนหาว่าประเทศต่อไปนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีรูปแบบการปกครองแบบใด โดยใส่ ลงในช่องว่าง อดีตจักรวรรดิญี่ปุ่น อดีตรัก เกาหลีเหนือ เวียดนาม 10 คิวบา เครื่องหมาย ประเทศ 5 อดีตเยอรมนี 7 สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 9 กัมพูชาประชาธิปไตย 6 สหภาพโซเวียต อดีตอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สมัยเฟอร์ดินานด์มาร์กอส ไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม อิตาลี สมัยมุโสลินี 15 ปากีสถาน ระบอบเผด็จการ อานาจนิยม ฟาสซิสต์-นาซี คอมมิวนิสต์ อธิบายเพิ่มเติม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

🙏

รัฐบาล ครู-อาจารย์ เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีดั้งเดิม ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยชาวไทยจะ เข้าวัด ทำบุญ รดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ จากนั้นจึงเล่นน้ำคลายร้อน บรรพบุรุษของไทยเราจึงคิดหาวิธีคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ รวม ไปถึงการทำบุญใส่บาตร ปล่อยนกปล่อยปลาให้จิตใจร่มเย็น แต่ในปัจจุบัน ภาพรวมที่นักท่องเที่ยวได้เห็นคือการสาดน้ำแบบบ้าระห่ำของวัยรุ่นที่ตึก คะนอง มีการปะป้งและสวนสาม จากเดิมที่รดน้ำดำหัวเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตร แต่ปัจจุบันมุ่งแต่ความสนุกสนานจนลืม รักษาวัฒนธรรม ทุกคนที่ออกมาเล่นน้ำออกมาด้วยความรู้สึกปลดปล่อย และที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตจากเทศกาลสงกรานต์ทุกปี เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่าน จะมีส่วนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยกลับมางดงาม ชาวบ้าน นักเรียน

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

คือเราอยากรู้ว่าทำไงเท่าที่ไปดูมาน่าจะเนื้อหาม.6ค่ะแต่เราพึ่งม.5 เป็นสาระภูมิศาสตร์ มี3ข้อแรกเราทำได้ค่ะแต่3ข้อหลังเราไม่รู้ว่าทำยังไงเน็... อ่านต่อ

ใบงาน โลกและสัณฐานของโลก จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 อธิบายเกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (K) 2. 3. วิเคราะห์เกี่ยวกับโลกและสัณฐานของโลก (P) มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก (A) สาระสำคัญ โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ สัณฐานของโลก เป็นทรงกลมรี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ 12,714 กิโลเมตร มีความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร 12,757 กิโลเมตร นักเรียนสังเกตภาพระบบสุริยะ โดยตอบคำถาม ดังนี้ ( ตอบคำถามลงสมุด) 1. Venus Mercury Earth Mars 1.1 ภาพดังกล่าวคือภาพใด 1.2 โลกอยู่บริเวณใดของภาพดังกล่าว 1.3. นักเรียนทราบหรือไม่ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร Jupiter Satur Uranus Neptune 2. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของโลกและสัณฐานของโลก (จากหนังสือเรียน) แล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิด 3. นักเรียนจำแนกระบบของโลกว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แล้วสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด 4. เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่บนโลกได้ **ความรู้เพิ่มเติม*** เอกภพมีอายุประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยล้านปี ดวงอาทิตย์มีอายุประมาณห้าพันล้านปี ดวงอาทิตย์แผ่รังสี และพัดพาเมฆฝุ่นที่เหลือออกไปเป็นจํานวนมาก เหลืออยู่เพียงส่วนน้อย โดยส่วนที่เหลือนี้เกิดเป็นวงแหวนฝุ่นรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งใช้ระยะเวลานาน จนกระทั่งวงแหวนฝุ่นเปลี่ยนรูปเป็นดาวเคราะห์หลายดวงรวมทั้งโลกด้วย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

เศรษฐศาสตร์

คำถามพัฒนากระบวนการคิด 1. มีสิ่งใดบ้างที่แสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 4. ตลาดซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันอย่างไร 5. รายได้ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์อย่างไร 6. อุปสงค์ของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 7. อุปสงค์และอุปทานเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างไร 8. หากการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เป็นกิจการที่มีสิทธิ์ผูกขาด ผู้บริโภคจะได้รับผลจาก การใช้บริการอย่างไรบ้าง 9. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย 10. เมื่อราคาผลไม้ถูกลง รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ดาราศาสตร์ม.4 ค่ะ🙏🙏🙏

ทวีปเอเชีย ตอบ ทวีปออสเตรเลีย ตอบ C อายุ 0 - 1.6 ล้านปี อายุ 1.6 - 5 ล้านปี อายุ 5 - 24 ล้านปี อายุ 24 - 37 ล้าน อายุ 37 - 58 ล้าน 5 ทวีปอเมริกาเหนือ C ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป 8. vu: https://www.aungsana.com/lesson/lesson-2/ 1. เมื่อเปรียบเทียบขนาด ตำแหน่ง และการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบันมีความแตกต่างกั อย่างไร ตอบ C อายุ 68 - 66 ล้าน อายุ 66-88 ล้าน ปี 0 อายุ 88-118 ล้าน 3 อายุ 118 - 144 ล้าน 5 อายุ 144 - 161 ล้าน 2. หินที่พบบนพื้นมหาสมุทรเป็นหินชนิดใด และอายุของหินแต่ละบริเวณเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 3. ตามทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) กล่าวว่าอย่างไร 4. บุคคลที่กล่าวถึงทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) ตอบ - อายุของหินบริเวณพื้นมหาสมุทรพบว่า หินบะซอลต์มีลักษณะอย่างไร ตอบ

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมปลาย

ข้อ 7 ตอบอะไรคะ

ใบงาน เรื่องพุทธประวัติ 1. สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพาน เรียกว่า 2. พระพุทธรูปปาง... ความเป็นมา 3. พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในวัน ค่ำ เดือน... 4. หลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จแปรสถานที่สำหรับทรงพักผ่อนที่เรียกว่า ณ สถานที่ต่าง ๆ ใกล้กับสถานที่ตรัสรู้ 7 แห่ง แห่งละ 7 วัน ทั้ง 7 แห่งนั้น เรียกว่า 5. เวไนยสัตว์ หมายถึง....... 6. ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงป่า ธรรมแก่... พระธรรมที่ทรงแสดง เรียกว่า... และการแสดงธรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก จึงมีชื่อเรีย 7. เมื่อปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมชื่อ จนพระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 8. พระสาวกเดินทางมาประชุมพร้อมกันที่วัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระสาวกทั้งหมดล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ.... และพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมคำสอนที่เรียกว่า 9. พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาโดยมีพุทธบริษัท 4 ช่วยเป็นกำลังสำคัญเป็นเวลาทั้งหมด 45 พรรษา พุทธบริษัท 4 ได้แก่................ 10. พุทธจริยา คือ.. มี 3 ประการ พระองค์ได้ทรงแสดง

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/78